Dołącz do czytelników
Brak wyników

SYSTEMY SKŁADOWANIA

26 lutego 2020

NR 2 (Kwiecień 2019)

Antresola z atestem
Bezpieczeństwo pracy na antresoli magazynowej

0 268

Nawet najlepsze zabezpieczenie nie chroni przed wypadkiem czy śmiercią pracownika, jeśli nie zostało zastosowane. Barierki, kaski, linki, szelki, bramki, systemy ostrzegawcze to elementy bezpieczeństwa niezbędne w magazynie i podczas pracy na wysokości – czasem także na podestach i antresolach w magazynie. Mimo rosnącej świadomości użytkowników czynnik ludzki wciąż jest najczęstszą przyczyną wypadków w magazynach, a – jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy – upadek z wysokości jest przyczyną co szóstego wypadku śmiertelnego w całej gospodarce narodowej.

Przepisy mówią, że praca na antresoli lub pomoście magazynowym nie jest traktowana jako praca na wysokości pod warunkiem jednak, że konstrukcja takiej antresoli jest stała i przeznaczona do przebywania na niej osób oraz koniecznie zaopatrzona w balustrady zapewniające bezpieczeństwo pracy. Wobec tego nie są wymagane żadne uprawnienia dla pracowników, którzy się po niej poruszają. Mówi o tym rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650), w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytamy tam, że niezależnie od wysokości położenia powierzchni do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, która jest albo osłonięta pełnymi lub oszklonymi ścianami do wysokości 1,5 m, albo jest wyposażona w urządzenia i konstrukcje chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. Zapewne dlatego wyposażenie magazynu w antresolę jest często kuszącą perspektywą, dzięki której powierzchnia robocza znacząco się nieraz powiększa. Trzeba jednak mieć świadomość, że niesie ona ze sobą także zwiększone ryzyko wypadku.

BHP-owcy dzielą wypadki przy pracy na trzy kategorie: zastosowanej technologii, przyjętej organizacji pracy oraz czynnika ludzkiego i zawsze podkreślają, że ten ostatni jest decydujący dla bezpieczeństwa. Dlatego mówią też, że każde niebezpieczne zdarzenie jest skutkiem wielu przyczyn, dokonanych wyborów lub zaniedbań, które nakładają się na siebie i prowadzą do wypadku. A więc źródła zdarzenia mogą znajdywać się zupełnie gdzie indziej niż miejsce, w którym faktycznie dochodzi do wypadku.

Niektóre firmy radzą sobie z problemem globalnie: gdy zdarzy się wypadek, jego przyczyny są dokładnie analizowane przez sztab fachowców BHP. Po wyciągnięciu wniosków wprowadzane są nowe rozwiązania i wewnętrzne instrukcje, a wszyscy pracownicy obowiązkowo zapoznają się z case study. Ponieważ świadomość zagrożeń i ich konsekwencji rośnie, firmy nie tylko szkolą pracowników, ale także starają się zmieniać ich mentalność i budować kulturę bezpiecznego środowiska pracy.

Bardzo ważne są też regularne kontrole wykorzystywanych rozwiązań w antresolach czy podestach wewnątrzmagazynowych. Tu jednak należy zwrócić uwagę na dwa aspekty: pierwszy to materiały, z których wykonany jest podest oraz sposób jego wykonania, a drugi to sprawdzian stanu technicznego danego podestu. Kwestię materiałów i rozwiązań technicznych regulują odpowiednie normy i przepisy, np. europejska dyrektywa o materiałach stosowanych do budowy antresol. Ale normy swoje, a życie swoje. – Częstymi przyczynami wypadków są niedostateczne rozwiązania techniczne, które są dopuszczalne, ale mało skuteczne w zapewnieniu 100-proc. gwarancji bezpieczeństwa – mówi Łukasz Bojanowski, dyrektor działu solutions WDX. – Wynika to z tego, że rynek rządzi się swoimi prawami i w wielu przypadkach to cena determinuje wybór danego rozwiązania, a nie zdroworozsądkowe podejście. Kolejną przyczyną jest czynnik ludzki. Można minimalizować ryzyko wypadku, ale nigdy nie spadnie on do zera – dodaje.

Europejska norma PN-EN 15635 jasno określa zarówno obowiązki dostawcy regałów czy systemów magazynowych, w tym także antresol, jak i ich użytkowników. Do tych podstawowych obowiązków producenta w zakresie bezpieczeństwa należą m.in. określenie ograniczeń technicznych systemu, doradztwo w zakresie dodatkowych środków zabezpieczających użytkowników, ładunki i instalację, dostarczenie tabliczek znamionowych określających takie elementy, jak maksymalne obciążenie poziomu, maksymalna nośność czy wysokość ram. Natomiast do obowiązków użytkownika należy np. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad bezpieczeństwem pracowników i systemu składowania (PRES – Person Responsible for Storage Equipment Safety), zapewnienie pracownikom szkoleń BHP oraz zastosowanie zarówno oznakowania, jak i środków bezpieczeństwa takich jak siatki, osłony, bariery w celu uniknięcia lub ograniczenia liczby wypadków, a także kontrola i konserwacja.

Z czego ta antresola?

Należy więc zacząć od wiedzy na temat tego, z jakich materiałów i w jaki sposób powinien być wykonany bezpieczny podest czy antresola. Przede wszystkim musi być wykonany ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości, a jego elementy powinny być pomalowane proszkowo lub wykończone warstwą ocynku. Jednocześnie o wytrzymałości antresoli decydują ponadto odpowiednio dobrany profil słupa, profile belek nośnych czy belek podłogowych.

Następnym elementem, który wpływa na stabilność i bezpieczeństwo, jest sposób łączenia ze sobą części konstrukcji. Na przykład WDX korzysta ze specjalnych zaczepów samozaciskowych, które powodują samoistne usztywnienie konstrukcji pod o...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy