Dołącz do czytelników
Brak wyników

BIM – nowy standard dokumentacji projektowej

Baza wiedzy | 22 czerwca 2021 | NR 4
0 204

BIM (Building Information Modelling) zrewolucjonizował rynek budowlany, dzięki niemu przepływ informacji jest większy, a planowanie odbywa się z dużo większą precyzją. Zmiany te są trendami, które kształtują dzisiejszy przemysł budowlany oraz pochodne, czyli np. rynek nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i ochronę środowiska. Pytanie na dzisiaj nie brzmi, czy inwestować w BIM, tylko kiedy i jak.  

Koncepcja BIM-u pojawiła się jeszcze przed stworzeniem aplikacji umożliwiających spełnienie stawianych założeń, pierwsze aplikacje częściowo umożliwiające tworzenie modeli cyfrowych budynków powstały w latach 90. Wówczas rynek budowlany nie był jeszcze gotowy na taką transformację, chociażby z uwagi na to, że właśnie wtedy popularyzowane były rozwiązania CAD i jeszcze nie wszyscy uczestnicy procesu budowlanego je mieli. Od tamtego czasu BIM ewoluował zarówno dzięki ogromnemu rozwojowi aplikacji wspierających projektowanie w BIM-ie, jak również zmianom trendów na rynku. 
Tak jak telefony komórkowe, internet i programy typu CAD/CAE zrewolucjonizowały rynek budowlany, tak robi to BIM. Ewolucja budownictwa w tym zakresie jest nieunikniona. Potwierdzeniem tej tezy jest chociażby narzucanie przez rządy, np. Wielkiej Brytanii, konieczności tworzenia dokumentacji projektowej w standardzie BIM. Termin wprowadzenia nowych zasad został przewidziany na rok 2016, a to nie pozostawia złudzeń, że procesy transformacji rynku budowlanego już się rozpoczęły i pełna implementacja jest tylko kwestią czasu. 

Automatyczna analiza


BIM daje wszystkim uczestnikom procesu budowlanego niezliczone korzyści, których wcześniej nie można było osiągnąć. Przykładem jest minimalizacja ryzyka wystąpienia kolizji koordynacyjnych w projektach wielobranżowych dzięki zastosowaniu modeli 3D. Wyszukanie ewentualnych problemów montażowych czy kolizji na podstawie dokumentacji płaskiej jest czasochłonne i obarczone ryzykiem, które w 100% zależy od ludzi. W sytuacji, gdy czas na wykonanie projektu jest minimalizowany do granic możliwości, a jednocześnie występują sytuacje nieprzewidziane, dodatkowo powodujące opóźnienia, koordynacja często przechodzi na dalszy plan i niejednokrotnie przeprowadzana jest dopiero na etapie wykonawstwa, co powoduje niepotrzebne koszty, jak i dodatkowe problemy organizacyjne skutkujące opóźnieniami. Systemy informatyczne już dzisiaj są w stanie na podstawie modelu cyfrowego w sposób w pełni zautomatyzowany przeanalizować projekt pod kątem kolizji i wygenerować stosowny raport obrazujący problem. Na podstawie tej informacji projektanci mogą w porę zareagować, a ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych kosztów maleje, zarówno po stronie inwestora, jak i wykonawców i podwykonawców. 

Proces przyspieszony


Zwiększająca się dynamika rynku powoduje, że uczestnikom procesu budowlanego stawiane są nowe wymagania. Projektanci muszą dostarczyć projekt w krótszym terminie, a co za tym idzie – ich rysunki muszą powstawać szybciej i bardziej automatycznie. Co więcej, projekty powinny być bardziej dokładne, aby można było je szybciej zrealizować. W związku z powyższym coraz więcej biur projektowych wdraża BIM. W ciągu ostatnich lat w USA stosowanie technologii BIM wśród architektów wzrosło co najmniej o 43%, a wśród generalnych wykonawców nawet o 50%. Jest to ewidentny sygnał, że ta technologia jest wdrażana na świecie z pełnym powodzeniem.
BIM pozwala na przyspieszenie procesu budowy ze względu na dużo szerszy dostęp do informacji. Możemy szybciej rozwiązywać problemy dzięki zwiększonej automatyzacji procesów. Po rzetelnym wprowadzeniu danych nasz budynek widać jak na dłoni, chociaż jeszcze nie istnieje. Wówczas uzyskujemy zwrotną informację o możliwych kolizjach, co daje szansę przeprojektowania lub, w przypadku kolizji harmonogramowych, dostosowania terminów, by uniknąć ewentualnych problemów i mieć czas na wprowadzenie nowych rozwiązań. Poza tym cała dokumentacja powykonawcza, która obejmuje wielką liczbę segregatorów, mieści się właśnie w tym cyfrowym modelu. Ponadto, kiedy po zbudowaniu budynku dojdzie do jakiejś usterki, inwestor nie musi przeglądać sterty papierów, ale może ze swojego tabletu sprawdzić (po kliknięciu na model w przeglądarce i wybraniu odpowiedniej zakładki), gdzie przebiegają konkretne instalacje i szybko zlokalizować problem. Zarządca czy inwestor może również otrzymać jasny przekaz dotyczący np. przewidywanego zużycia energii, kosztów budowy, czasu realizacji, okresów gwarancji poszczególnych elementów. Globalnie BIM to również technologia umożliwiająca projektowanie zrównoważone. Możliwość prowadzenia wnikliwych analiz energetycznych i produkcji dwutlenku węgla jest niezbędna do dostosowania budynków przyszłości do warunków takich stowarzyszeń, jak LEED czy BREEAM. Dzięki zastosowaniu technologii BIM możemy zmniejszyć koszty inwestycji budowlanych, emisji dwutlenku węgla i koszty eksploatacji o 20%.
Kolejnym problemem na dzisiaj jest ryzyko, ma to związek z czasem realizacji, niemniej głównie spowodowane jest coraz większą konkurencją na rynku. Ceny, a ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy