Brama bezpieczeństwa

POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE

W nowoczesnych obiektach logistycznych „logistyka wejścia” jest jednym z kluczowych czynników wpływających na parametryzowanie systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Coraz rzadziej możemy się spotkać z przypadkowym pracownikiem ochrony, który musi wykonać szereg (często nieodebranych) połączeń telefonicznych celem ustalenia kolejności działań. Wejście towaru do magazynu nie rozpoczyna się od rozładunku, a od bramy.
 


Obiekty magazynowe pod kątem możliwych do zastosowania i ekonomicznie uzasadnionych systemów kontroli wejścia i wjazdu na obiekt zależą przede wszystkim od branży. Ze względu na zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia dotyczące poziomu zabezpieczeń wymaganych w poszczególnych sektorach. Zupełnie inaczej wyglądają systemy kontroli w obiekcie przeznaczonym do składowania palet czy styropianu, a zupełnie inaczej w magazynie farmaceutycznym lub magazynie broni.
Drugim niezwykle istotnym czynnikiem determinującym sposób organizacji wjazdu i wejścia na teren obiektu jest funkcja obiektu magazynowego. A może on pełnić funkcję:

  • magazynu z zamkniętą dystrybucją, obsługującego własną sieć dystrybucji lub realizującego zamówienia B2B oraz B2C bez sprzedaży na miejscu oraz bez odbiorów osobistych; 
  • magazynu z zamkniętą dystrybucją, obsługującego własną sieć dystrybucji lub realizującego zamówienia B2B oraz B2C bez sprzedaży na miejscu, ale z odbiorami osobistymi zamówień złożonych przez internet lub w oddziale;  
  • magazynu z otwartą dystry...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy