Dołącz do czytelników
Brak wyników

Chłód w chmurze

Baza wiedzy | 8 lipca 2021 | NR 3
0 98

Najnowocześniejsze wielofunkcyjne czujniki temperatury są także rejestratorami działającymi albo w skali Celsjusza, albo Fahrenheita. Urządzenia te bazują na precyzyjnych, cyfrowych metodach przetwarzania sygnałów z pomiarów z pominięciem zakłóceń. Umożliwiają zdalny pomiar temperatury, łatwo dają się programować, a pozyskane z nich dane w prosty sposób można zwizualizować na ekranie komputera. Najnowsze technologie umożliwiają systemom pomiarowym w chłodniach i mroźniach spożywczych korzystanie z termometrów kwarcowych, ultradźwiękowych, szumowych, a także z termometrów światłowodowych, półprzewodnikowych i termoelektrycznych. 

Wszystko po to, by spełnić liczne wymogi stawiane chłodniom spożywczym i mroźniom, wynikające z przepisów mających gwarantujących konsumentom żywności bezpieczeństwo i zdrowie. I to zarówno chłodniom stacjonarnym w halach, jak i chłodniom na kółkach. Regulacje te zmierzają do zachowania najwyższej jakości przewożonych produktów i dlatego np. ściśle określają najwyższą możliwą temperaturę przewożonych towarów, takich jak mięso, tłuszcze czy owoce. By te temperatury utrzymywać pod stałą kontrolą, niezbędne są systemy ich monitorowania, w każdym z pomieszczeń (bądź pojazdów) chłodniczych wykorzystywanych do przechowywania żywności. W Polsce pojawia się coraz więcej magazynów przystosowanych do składowania i obsługi mrożonek, mięsa, ryb, owoców, warzyw, grzybów, produktów mleczarskich i jajczarskich, pieczywa, zaopatrzenia restauracji fast food, dań gotowych czy lodów. Przechowywanie tak różnych produktów wymaga uwzględnienia wielu czynników – i przepisów mówiących o konieczności nadzorowania temperatury i wilgotności powietrza w procesie przechowywania. 
Najostrzejsze są wymagania Systemów Zapewnienia Jakości, HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), następnie unijne dyrektywy, systemy ISO i wreszcie systemy jakościowe, czyli tzw. Dobre Praktyki.  Wszystkie te regulacje stwierdzają, że klimat (temperatura i wilgotność) w chłodniach i mroźniach musi być mierzony, a ich wyniki  rejestrowane przy pomocy termografów i higrografów, tak by można było zarchiwizowane dane pomiarowe odczytać w systemie komputerowym. Wymogi te najlepiej zaspokajają właśnie systemy nadzoru klimatu, które wpisują się w koncepcję Przemysłu 4.0. Czwarta rewolucja przemysłowa prowadzi zarówno właścicieli centrów dystrybucyjnych, jak i zwykłych konsumentów wprost do Internetu Rzeczy, przetwarzania danych w chmurze i powszechnej mobilności. W ciągu najbliższych kilku lat pojawi się ok. 50 mld sensorów wymieniających się pomiędzy sobą informacjami i powstanie nowa ogólnoświatowa sieć, kilkakrotnie większa od internetu, w której sensory będą przesyłać dane do chmury, by tam mogły podlegać monitorowaniu. Oznacza to koniec ery żmudnej analizy danych z czujników, a początek i rozwój ery monitoringu danych skrajnych oraz sprawnego podejmowania decyzji. Zjawisko to już dotyka branży chłodniczej przemysłu spożywczego, wymuszając na producentach regulatorów i twórcach systemów monitorujących chłodnie i mroźnie zdolność współpracy z Internetem Rzeczy. W ten właśnie sposób dane o wołowinie z Sępólna znajdą się w chmurze. Serwery w chmurze archiwizują dane z czujników, analizują je z perspektywy procesów biznesowych, a także prezentują wyniki tych analiz przez dostępny w dowolnym miejscu na świecie portal www.

 

 

Efento 


Do prekursorów takich zmian w Polsce należy firma Efento, krakowski start-up, w który zainwestował Deutsche Telekom, udziałowiec w Krakowskim Parku Technologicznym. Efento wytwarza sensory, w tym i te, które służą do budowy systemów monitorujących warunki klimatyczne w chłodniach. W rozwiązaniu Efento przeznaczonym dla magazynów i chłodni spożywczych monitorowane są temperatura i wilgotność w nawet kilkuset punktach pomiarowych. Dane z nich przesyłane są do platformy Cloud i mogą być wysyłane z dowolnej lokalizacji, a dostęp do nich przez przeglądarkę internetową mają jedynie uprawnione osoby. Platforma umożliwia wyświetlanie danych, generowanie raportów z dowolnego okresu oraz konfigurację alarmów SMS czy e-mail. W skład systemu wchodzą sensory Efento mierzące temperaturę z dokładnością do 0,25°C, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne, Efento Gateway, gromadzący i przesyłający dane pomiarowe, oraz platforma serwerowa Efento Cloud. A platforma to właśnie mózg systemu, który umożliwia szybkie i wygodne filtrowanie i sortowanie sensorów na monitorze np. smartfona. Do niej Gateway, mogący zapisać w swojej pamięci 100 000 pomiarów, wysyła dane, a jeśli na chwilę utraci łączność z platformą, po jej odzyskaniu dosyła brakujące pomiary. 

Invinets


Firma Invinets także oferuje system kontroli klimatu o nazwie ThermoMesh, którego bazą są bezprzewodowe sensory. Mają wbudowany mikroprocesor, czujniki temperatury i wilgotności, radio i baterie. Dzięki temu mogą dokładnie monitorować warunki panujące w pomieszczeniu bez instalowania w chłodni jakiejkolwiek dodatkowej infrastruktury. W związku z fabryczną kalibracją czujniki gwarantują precyzję pomiarów i średni błąd termometru nie przekracza 0,25°C, a higrometru – 3% wilgotności względnej. Dane z czujników mieszczą się w okresie jednej minuty. Sensory zaopatrzone w baterie mogą działać przez kilka lat, a mocowane są za pomocą magnesów lub opasek. Sensory komunikują się ze sobą za pośrednictwem Wi-Fi, a ich sygnały zbierane są przez koncentratory. Te ostatnie są rodzajem bramy komunikacyjnej dla sensorów. Koncentratory posiadają odbiorniki radiowe, za pomocą których odbierają pakiety nadawane przez sensory, a  następnie przekazują je dalej – do chmury. 

Chipelectronics


Firma Chipelectronics także oferuje podobne rozwiązania i podkreśla, że długookresowy pomiar temperatury i wilgotności w magazynie, gdzie składowane są towary wrażliwe na temperaturę i wilgoć, ma istotny wpływ na ich późniejszą jakość i zdatność do późniejszego użycia. Konstruując system, warto pamiętać, że może on być zindywidualizowany, ponieważ mnogość mierników temperatury i wilgotności z różnymi interfejsami pozwala na dostosowanie monitoringu do indywidualnych potrzeb firmy. Wykorzystując termometry wyposażone w interfejs RS485, tworzy się możliwość budowy wielopunktowego pomiaru temperatury i wilgotności w chłodni, połączonego na jednej magistrali. Całość jest dostępna z poziomu centralnego oprogramowania lub standaryzowanej aplikacji. Tak jak w pozostałych rozwiązaniach, Ethernet umożliwia całościowy pomiar realizowany przy użyciu sieci LAN z zastosowaniem oprogramowania dołączonego do urządzeń lub rozwiązań w chmurze. A jeśli nie można położyć okablowania, to wykorzystywane są bezprzewodowe interfejsy Wi-Fi. 

TESTO


System monitoringu danych Saveris™ od Testo może być optymalnie używany do monitoringu produktów wrażliwych na temperaturę i wilgotność podczas produkcji lub magazynowania. Spełnia wymagania normy EN 12830 i jest zgodny z HACCP. System przechowuje wszystkie wartości pomiarowe z każdego rejestratora w Chmurze Testo, co pozwala na uniknięcie ręcznego zapisywania lub odczytu danych,  co ma miejsce w przypadku...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy