Dołącz do czytelników
Brak wyników

Co daje magazynierowi monitorowanie produkcji?

Baza wiedzy | 10 czerwca 2021 | NR 4
0 90

Czy w dzisiejszych czasach wystarczy sam pomysł na świetny produkt? Absolutnie nie. Trzeba przede wszystkim potrafić go sprzedać, a kiedy znajdzie się już klientów, sprawnie ich obsłużyć. Jak planować produkcję, aby nie generować zbędnych kosztów magazynowania, ale też nie narażać odbiorców na długie terminy dostaw? 

Kiedy zaczęliśmy pytać działające na polskim rynku firmy produkcyjne o to, jak radzą sobie z sezonowością dostaw, okazało się, że systemy ERP są standardem wszędzie tam, gdzie trwa walka o mocną pozycję na rynku. Nie ma tam bowiem miejsca na długie terminy oczekiwania na produkt ani na gigantyczne koszty magazynowania zapasów. Kryzys, z jakim mamy obecnie do czynienia, tylko umocnił ten trend. Firmy muszą myśleć przede wszystkim o konkurencyjności swoich produktów, a tę najszybciej da się osiągnąć poprzez zidentyfikowanie i usunięcie zbędnych kosztów – nie tylko produkcji, choć to nią zajmiemy się w tym artykule.

 

Jola Uździcka
dyrektor działu marketingu Streamsoft
Magazyn pod kontrolą
Z perspektywy funkcjonowania gospodarki magazynowej posiadanie systemu ERP wyposażonego w moduł do zarządzania produkcją daje firmie szereg korzyści. Wyrażają się one przede wszystkim w dostępie do różnych informacji, które w istotny sposób wpływają na podejmowanie decyzji: zarówno tych w zakresie zarządzania zapasami i polityki współpracy z dostawcami, jak i wielu innych. Spójne dane i możliwość sprawdzenia w jednym systemie, w jakich miejscach na produkcji znajdują się pobrane z magazynu materiały lub surowce (np. w magazynkach przyprodukcyjnych czy innych miejscach, gdzie materiał jest składowany), zapewnia pełną kontrolę zapasów i dzięki temu pozwala uniknąć sytuacji, kiedy z powodu braku dostatecznych informacji o tym, ile dokładnie mamy materiałów już na hali produkcyjnej, zamawiamy dodatkowe, by niczego nie zabrakło, tworząc w ten sposób zapas nadmiarowy. Istotną korzyścią jest zatem redukcja ilości zapasów, a tym samym kosztów związanych z ich utrzymaniem i odnawianiem. Ponadto posiadanie w systemie ERP modułu wspomagającego zarządzanie produkcją umożliwia śledzenie materiału od momentu jego pobrania z magazynu do momentu przyjęcia wyrobu finalnego na magazyn wyrobów oraz pełną kontrolę produkcji w toku. Dzięki tej kontroli dokładnie wiemy, w jakiej fazie przetworzenia znajduje się materiał i mamy również możliwość przeprowadzania inwentaryzacji na produkcji.


 – Dzięki zintegrowanemu środowisku systemu ERP moduł produkcja wykorzystuje informacje dostępne w całym przedsiębiorstwie, tak aby przeprowadzić proces planowania strategicznego, proces planowania operacyjnego oraz obsługę informacji zwrotnych z przebiegu procesu produkcyjnego – mówi Mariusz Krumpholz, szef obszaru Logistyka i Produkcja w firmie Macrologic. – W celu lepszego wykorzystania możliwości programu zwykle wdrażany jest on razem z innymi aplikacjami ERP wspierającymi przede wszystkim procesy logistyczne (w zakresie gospodarki magazynowej, planowania zakupów i towarów czy prognozowania sprzedaży) oraz rozwiązaniami usprawniającymi obsługę finansowo-księgową, jak również z aplikacjami wspierającymi zarządzanie personelem.
Oczywiście nie zmienia to faktu, iż w firmach produkcyjnych moduł produkcyjny powinien zajmować centralne miejsce. 
– Umiejscowiony między zakupem i sprzedażą wykorzystuje rozmaite informacje, przetwarza ogrom danych i tworzy liczne dokumenty. Odpowiada w znacznej mierze za poziom obsługi klienta, jakość, koszty bezpośrednie. Steruje zakupem materiałów, wyznacza zapotrzebowanie na pracowników i środki produkcji. Wdrożenie modułu produkcyjnego może stać się podstawą biznesu – podkreśla Zbigniew Lisowski, CPIM menedżer Domeny Biznesowej w Unit4 Teta.
Dużą zaletą rozwiązań ERP w zakresie produkcji jest brak konieczności analizy danych dopiero po wykonaniu konkretnej pracy, co ma bezpośrednie znaczenie dla pracy magazynu. 
– Rozwiązania dla produkcji zawarte w naszym systemie Prestiż pozwalają gromadzić i przetwarzać dane z przebiegu produkcji i na tej podstawie oceniać prawidłowość przebiegu całego procesu – zaznacza Jola Uździcka, dyrektor działu marketingu w firmie Streamsoft.


Dla każdego coś pożytecznego


Zdaniem naszych rozmówców w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, by system ERP wdrożyć w każdej firmie produkcyjnej. 
– Przeznaczony jest on dla każdej firmy produkcyjnej: małej, średniej, dużej, produkującej tradycyjnie lub w duchu lean manufacturingu – twierdzi Jola Uździcka. – Kluczowym warunkiem, jaki powinna spełnić firma produkcyjna, aby dobrze wykorzystać możliwości systemu ERP, jest jednak rozpoznanie, jakie zagadnienia problemowe powinny zostać rozwiązane dzięki możliwościom systemu oraz jakie usprawnienia wprowadzi system. Uświadomienie sobie celów, jakie chcemy osiągnąć poprzez wprowadzenie systemu ERP, jest bardzo ważne: ich znajomość pozwala skutecznie dążyć do realizacji.
Nie ma także ograniczenia co do branży, w jakiej działa firma: system może być bowiem w elastyczny sposób dostosowywany do potrzeb i specyfiki konkretnej firmy. 
– Najszersze wykorzystanie możliwości, jaki...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy