Dołącz do czytelników
Brak wyników

Coraz lepiej radzimy sobie z problemem fałszywych palet

Baza wiedzy | 27 maja 2021 | NR 3
0 92

Z Romanem Malickim, prezesem Polskiego Komitetu Narodowego EPAL, o zmianach, jakie zaszły na rynku palet drewnianych oraz o nowym narzędziu ułatwiającym obrót paletami, rozmawia Robert Żelichowski. 

— Jak obecnie wygląda sytuacja na polskim rynku palet drewnianych?
— Sytuacja w gospodarce paletowej poprawia się z roku na rok. Po wprowadzeniu w listopadzie 2007 r. nowelizacji Prawa własności przemysłowej dało się zauważyć duże zmiany na lepsze. O ile w tym okresie mówi się o ok. 70% palet podrobionych, to na koniec 2009 r. mogliśmy już mówić już o ok. 30% takich palet. Możemy zawsze polemizować co do tej wartości — z jednej strony liczba palet sfałszowanych jest stosunkowo wysoka i wynosi kilkanaście milionów sztuk, ale tendencja spadkowa jest zdecydowana. Podążając tym tempem — za kilka lat liczba fałszywych palet będzie już marginalna.

— Czy za taką sytuację odpowiada tylko nowelizacja wspomnianej ustawy?
— Z pewnością ustawa była tylko przyczynkiem do poprawy obecnej sytuacji. Rozpoczęła ona swoistą drogę zmian w gospodarce paletowej. Obecną sytuację zawdzięczamy jednakże przede wszystkim wzrostowi świadomości większości uczestników rynku paletowego. 
Stało się tak m.in. dzięki współpracy z Porozumieniem 
ECR Polska. Efektem tej współpracy są wspólnie opracowania Karty Oceny Palet, które znajdują się dzisiaj praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, w każdej firmie, dokonującej z racji prowadzonej działalności obrotu towarowego na paletach EUR. Przy tej okazji powinniśmy także wspomnieć o szkoleniach z identyfikacji palet, które organizuje PKN Epal. Widać bardzo duże zainteresowanie tematem — w 2009 r. przeszkolono niecałe 500 osób, a w pierwszej połowie 2010 r. już blisko 600 osób.

— Można odnieść wrażenie, że PKN Epal stał się 
w ostatnim czasie chyba także bardziej widoczny?
— Zgodnie z przyjętą strategią PKN Epal w tym roku skupił się na dotarciu do jak największej liczby użytkowników palet — świata logistycznego, który jest największym ich beneficjentem. Jesteśmy zatem obecni na większości imprez o charakterze logistycznym, takich jak targi logistyczne i opakowaniowe, Polski Kongres Logistyczny, a także największa oczekiwana impreza logistyczna tego roku — Targi Taropak wraz z konkursem Sztaplar Show we wrześniu. Z uwagi na przyjętą strategię nasza flagowa impreza — Dni Palety — będzie odbywała się co dwa lata. Zatem już teraz możemy zaprosić wszystkich zainteresowanych na Dni Palety w 2011 r.
— Niedawno uruchomiliście dedykowany paletom portal internetowy. Jaka idea przyświecała temu projektowi?
— Z zamiarem uruchomienia tego typu portalu nosiliśmy się już od dłuższego czasu. Dzisiaj możemy pochwalić się już działającym sprawnie narzędziem — wirtualnym miejscem, w którym spotykają się przede wszystkim firm...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy