Dołącz do czytelników
Brak wyników

Czy będzie taniej?

Baza wiedzy | 15 czerwca 2021 | NR 3
0 46

Outsourcingowi palet podlega w Polsce jedynie niewielki procent gospodarki paletowej. I choć nie brakuje zdecydowanych zwolenników tego rozwiązania, cały czas słychać głosy, że jest ono za drogie i bardziej opłaca się „po staremu”. Czy ostatnie doniesienia o dokapitalizowaniu firmy EP Serwis, która stawia na wynajem, a tym samym pojawienie się konkurencji dla CHEP-a przyniesie obniżenie cen i rozpowszechni outsourcing palet?

Koncentrować się na swojej działalności zasadniczej i wyrzucić na zewnątrz wszystkie aktywności, które firmy bezpośrednio nie dotyczą, czy też realizować je samodzielnie? Oto pytanie, który zadaje sobie każdy przedsiębiorca myślący o outsourcingu. Nie inaczej jest w przypadku gospodarki paletowej firmy. Z ideą wynajmu palet wystąpiła w Polsce ponad 10 lat temu amerykańska firma CHEP, będąca ogólnoświatowym liderem w usługach wynajmu palet i kontenerów. 
Firma działa od 1954 r. i zarządza ponad
300 milionami palet, skrzynek i kontenerów dziennie. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych, Australii i krajach Europy Zachodniej na tym modelu oparta jest połowa realizowanej gospodarki paletowej. Szef polskiego oddziału przyznawał tymczasem w wielu wywiadach, że w początkowym okresie działalności w Polsce spotkał się z problemami natury edukacyjnej i postrzegania palet jako czegoś, co owszem, jest niezbędne, ale wiedza na temat kosztów, które z paletą się pojawiają, nie jest niezbędna. Dzisiaj, rozmawiając o kosztach logistyki poszczególnych firm, przedstawiciele CHEP o wiele rzadziej spotykają się z brakiem wiedzy związanej z paletą, rzadziej słyszą, że ktoś postrzega paletę jako nieznaczącą pozycję kosztową czy czasem nawet nieuwzględnianiem kosztu palety. Oprócz CHEP-a podobne usługi oferują również firmy takie, jak EP Serwis, Europal, Paki Logistics. Istnieją także rozwiązania wynajmu palet plastikowych, jak chociażby System Obrotu Paletami Plastikowymi (SOPP) firmy Becker. Udział lidera polskiego rynku można oszacować na sięgający dwucyfrowych wartości. Udziały pozostałych firm są znacznie mniejsze. 

 

Rośnie zainteresowanie wynajmem


Jednym z podstawowych czynników, który wpływa na wzrost zainteresowania poolami paletowymi, jest rosnąca świadomość istnienia tego rozwiązania oraz korzyści, jakie ono wnosi do każdego łańcucha dostaw firmy użytkującej palety. Jeszcze do niedawna pojęcie wynajmu palet nie funkcjonowało w słowniku logistycznym polskich przedsiębiorców lub co najwyżej kojarzyło się z rozwiązaniem drogim i zarezerwowanym wyłącznie dla dużych firm, które na to stać z uwagi na rozbudowaną strukturę łańcucha dostaw. Ta sytuacja uległa zmianie; przyczynia się do tego fakt, że coraz więcej firm na rynku polskim decyduje się na inwestycję w analizę kosztów logistycznych, których istotnym czynnikiem jest zarządzanie opakowaniami zwrotnymi. Posiadając wiedzę na temat aktualnych kosztów obrotu własnymi paletami, mogą dokonać łatwej kalkulacji oszczędności uzyskiwanych przy outsourcingu paletowym. 
Wielu klientów CHEP decyduje się na wykonanie takiej analizy wspólnie z naszymi ekspertami po to, aby precyzyjnie określić bieżącą sytuację i wspólnie zbudować rozwiązanie, które będzie odpowiadało indywidualnym potrzebom firmy. Inną kwestią jest fakt, że ceny za usługi wynajmu palet uległy zmianom na przestrzeni ostatnich kilku lat.
Ważnym czynnikiem decydującym o rozpoczęciu współpracy z taką firmą jak CHEP są zmiany zachodzące na rynku paletowym. Mozolne próby uregulowania obrotu paletami pozwoliły na ograniczenie ilości palet określanych mianem „nielegalnych” i ukształtowały wiedzę na temat standardów jakościowych nośników. Nie udało się jednak poprawić mechanizmów obrotu paletami: wyeliminować problematycznego procesu rozliczenia palet pomiędzy firmami, trudności w kontrolowaniu bilansów. Rosnące koszty związane z odbiorem palet i ich transportem zwiększyły zainteresowanie rozwiązaniami, które pozwalają ten problem całkowicie wyeliminować z łańcucha dostaw.

Marta Górska
North CEE marketing manager, CHEP Polska


Starają się wykorzystać je inwestorzy finansowi. W ostatnim czasie jeden z liczących się graczy, EP Serwis, pozyskał inwestora finansowego. Enterprise Venture Fund I, fundusz venture capital zarządzany przez Enterprise Investors, nabył kosztem 9 mln zł 49-proc. pakiet kapitału w spółce EP Serwis. Objął tym samym nowe akcje i będzie miał dwóch przedstawicieli w radzie nadzorczej. 
– Chcemy znacząco przyspieszyć wzrost EP Serwis przez inwestycje w rozbudowę systemu oraz zwiększenie poolu palet, co jest niezbędne do pozyskania kolejnych klientów. W ramach realizacji tego planu poszukiwaliśmy partnera, który nie tylko zapewniłby firmie niezbędny kapitał, ale także wspierał...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy