Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dziewięć nowych umów najmu

Baza wiedzy | 16 czerwca 2021 | NR 4
0 169

Pierwsze półrocze 2013 r. przyniosło widoczny wzrost podaży na rynku magazynowym w Polsce. Od stycznia do czerwca br. na rynek dostarczono blisko 198 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, z czego ok. 65% zostało oddane w pierwszym kwartale. Całkowita podaż w Polsce na koniec II kwartału osiągnęła poziom ok. 7,55 mln m2. Obecnie w budowie znajduje się 283 tys. m2.

Począwszy od stycznia 2013 r., popyt na powierzchnie magazynowe wykazywał tendencję wzrostową. W dwóch pierwszych kwartałach wolumen transakcji wyniósł nieco ponad 880 tys. m2, z czego ponad połowę (59%) stanowiły umowy podpisane w II kwartale. W pierwszym półroczu 2013 r. dominowały nowe umowy, które stanowiły 59% wszystkich podpisanych kontraktów. Pozostała część umów (41%) to renegocjacje. Wśród nowych umów 33% przypadło na umowy typu BTS, a 3% na ekspansje. Z analiz Jones Lang LaSalle wynika, że taki poziom popytu utrzyma się w kolejnych miesiącach, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę zakładane w większości prognoz ekonomicznych odbicie dynamiki PKB. Inne czynniki, które mogą wzmocnić popyt, to rosnąca rola e-commerce, ogłoszone przez Radę Ministrów przedłużenie okresu działalności specjalnych stref ekonomicznych oraz rosnący poziom przeładunków w portach kontenerowych, który może wpłynąć na kształt łańcuchów dostaw operatorów logistycznych. 
Popyt koncentrował się wokół głównych obszarów magazynowych – okolic Warszawy, gdzie wynajęto 166 000 m2, co stanowiło 21,4% całkowitego popytu brutto, oraz Górnego Śląska (161 000 m2, 20,7%), Wrocławia (118 000 m2), Polski Centralnej (117 000 m2) oraz Poznania (108 000 m2). Z kolei najwięcej nowych umów zawarto w okolicach Warszawy (100 000 m2), regionie Wrocławia (94 000 m2) i na Górnym Śląsku (81 000 m2).
Pod względem wielkości wynajętej powierzchni największa transak...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy