Dołącz do czytelników
Brak wyników

Gdy zimno „daje w kość”

Baza wiedzy | 9 czerwca 2021 | NR 5
0 135

Prowizorka nic nie da – usłyszeliśmy w jednym z  przedsiębiorstw, które niedawno stało się właścicielem sporej wielkości magazynu chłodniczego. Dobór sprzętu (np. widlaków), który będzie dla takiego obiektu optymalny, warto powierzyć fachowcom. 

Chłodnie i mroźnie są obiektami specyficznymi, buduje się ich zresztą dosyć niewiele. W magazynach chłodniczych panują wyjątkowe warunki eksploatacji. Również przeznaczony do nich sprzęt, aby należycie wywiązywał się ze swojej roli, musi nieco różnić się od typowego. Specjaliści z firmy Euro-Części wyjaśniają, że wprawdzie wózki widłowe stosowane w chłodniach nie wymagają dodatkowej opieki. Jednak podczas ich codziennej eksploatacji trzeba pamiętać o kilku istotnych sprawach. Ważne jest, aby na dłużej nie „parkowały” w chłodni ze względu na sublimację elektrolitu w baterii i związaną z tym konieczność częstszego jego uzupełniania. Oprócz tego użytkownik powinien mieć na uwadze, iż wózki pracujące w chłodniach są w większym stopniu narażone na rdzewienie. Niezbędne staje się więc odpowiednie zabezpieczenie elementów podatnych na korozję specjalnymi preparatami. Podczas użytkowania wózków w chłodniach należy również zwrócić uwagę np. na stopień oblodzenia podłogi. To pozwoli dobrać odpowiednie, bezpieczne ogumienie.

 

Warto zapamiętać

1. Temperatura pracy – do -10°C
Typowa specyfikacja wózków zakłada możliwość pracy w magazynach o takiej temperaturze bez ich specjalnego przygotowania do warunków chłodniczych. Podczas częstego wjeżdżania i wyjeżdżania z magazynu o temperaturze do -10°C może pojawić się na wózku skroplona para wodna. Dlatego postój, konserwacja pojazdu i ładowanie jego baterii powinno odbywać się poza chłodnią.
2. Wjazd i wyjazd (w każdym cyklu pracy) z pomieszczenia o temperaturze do -30°C
W przypadku wózków, które w każdym cyklu pracy wjeżdżają i wyjeżdżają z pomieszczenia o temperaturze do -30°C, średnia temperatura karoserii ma poniżej 0°C. Wówczas na wózku osadza się skroplona para wodna. Wózek nie może pozostawać wewnątrz chłodni nieruchomy przez dłużej niż 10 minut ani też pracować non stop w warunkach chłodniczych przez dłuższy czas. Parkowanie maszyny podczas przerw – poza chłodnią.
3. Praca w pomieszczeniach o temperaturze do -30°C i poza nimi (przez część cyklu pracy) 
W przypadku wózków, które przez część zmiany wykonują ciągłą pracę w pomieszczeniu o temperaturze do -30°C, a pozostałą w normalnej temperaturze otoczenia, trzeba zadbać o to, aby wózek został dokładnie osuszony przed przystąpieniem do ciągłej pracy w warunkach chłodniczych. Po opuszczeniu przez niego chłodni i rozpoczęciu pracy w normalnej temperaturze otoczenia skroplona para wodna uniemożliwi ponowną pracę wózka w chłodni bez uprzedniego, dokładnego jego osuszenia. Ładowanie baterii oraz konserwacja muszą być przeprowadzane w normalnej temperaturze otoczenia (powyżej 0°C). W miejscu ładowania i konserwacji zaleca się zamontowanie dmuchaw ciepłego powietrza przydatnych w procesie suszenia wózków.
4. Ciągła praca w temperaturze -30°C
Jeśli maszyna nieustannie pracuje w warunkach chłodniczych bez opuszczania chłodni w czasie pracy, a jedyny moment, kiedy wózek wyjeżdża z chłodni, to ładowanie baterii i konserwacja, przed powrotem do tego miejsca wózek należy dokładnie wysuszyć. W pomieszczeniu do ładowania baterii i konserwacji pojazdu powinny być dostępne dmuchawy ciepłego powietrza. Alternatywą jest pozostawienie samego wózka w środku, natomiast przeniesienie go do pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°C – do ładowania samej baterii. W takim przypadku wózek w chłodni powinien zostać podłączony do źródła prądu stałego, aby utrzymać minimalną temperaturę wewnątrz kabiny.

 

Wiedzieć, czego się chce!


Na konieczność uwzględnienia specyfiki pracy danego obiektu zwracają uwagę specjaliści z firmy Logifact, zajmującej się projektowaniem kompleksowych systemów logistycznych, a także doradztwem. Należy wziąć pod uwagę np. to, że kompletacja odbywa się często nie w samym magazynie, ale poza nim. Ważne jest też, że środki transportu poruszają się pomiędzy obiektem a punktami obsługi znajdującymi się w innym miejscu. Olbrzymie znaczenie ma również zminimalizowanie przestojów maszyn – szczególnie w sytuacji, gdy wywożone z magazynu towary są natychmiast umieszczane na innych środkach transportu, np. na samochodach ciężarowych. Widlak, który wykonał dane zadanie, musi niezwłocznie otrzymywać kolejne zlecenie, bowiem dłuższe przestoje wpływają niekorzystnie na kondycję sprzętu. Standardowa specyfikacja większości markowych widlaków zakłada możliwość pracy w ujemnych temperaturach, a konkretnie w magazynach o temperaturze do -10°C bez specjalnego przygotowania. 
– Podczas częstego wjeżdżania i wyjeżdżania z magazynu o temperaturze do -10°C może osiąść na wózku skroplona para wodna. Dlatego postój i konserwacja pojazdu oraz ładowanie baterii powinno odbywać się poza chłodnią – podkreślają specjaliści z Toyota Material Handling.
Większy problem pojawia się wtedy, gdy wózek w każdym cyklu pracy wjeżdża i wyjeżdża z pomieszczenia o temperaturze do -30°C. Na karoserii w naturalny sposób pojawia się wówczas skroplona para wodna. W takich warunkach wózek nie może pozostawać wewnątrz nieruchomy przez dłużej niż 10 minut ani też pracować non stop w warunkach chłodniczych przez dłuższy czas. Podczas przerw w użytkowaniu, przerw dla pracowników, konserwacji i ładowania wózek musi być zaparkowany poza chłodnią. Jeśli tylko część cyklu pracy odbywa się w temperaturze do -30°C, wózek musi być dokładnie osuszony przed przystąpieniem do pracy w warunkach chłodniczych. Lepkość oleju użytego w warunkach dużych różnic temperatur będzie redukować osiągi wózka podczas jego pracy w chłodni. Jeśli jest to ciągła praca w tak niskiej temperaturze, bateria nie może być pozostawiona nieruchoma w chłodni na dłuższy czas (nie można dopuścić do tego, aby skroplona para wodna zamarzła w wózku).

 

W warunkach niskich temperatur trzeba zadbać również np. o terminale wózkowe (fot. Still)

 

Standardowa specyfikacja większości maszyn zakłada możliwość pracy w temperaturze do -10°C (fot. Still)

 

Ważna konstrukcja i... specyfika


Praktycznie każdy z producentów wózków widłowych dysponuje maszynami zdolnymi pracować w warunkach chłodni lub mroźni. Stosuje się tam wózki elektryczne niemal wyłącznie ze szczelnymi, ogrzewanymi kabinami. Elementy metalowe takich widlaków wykonywane są z blach ocynkowanych, co sprawia, iż nie są podatne na korozję (jest to szczególnie istotne, gdy wózek pracuje w magazynie z żywnością). Bywa bowiem, że ta sama maszyna pracuje nie tylko w mroźni, w temperaturze ok. -30°C, ale również na zewnątrz, gdzie jest ona wyższa o ponad 50°C. 
– Eksploatację wózka w warunkach podwyższonej wilgotności i nietypowych temperatur umożliwia galwanizowane nadwozie i m...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy