Dołącz do czytelników
Brak wyników

SYSTEMY SKŁADOWANIA

30 kwietnia 2020

NR 6 (Grudzień 2018)

Innowacyjny system składowania – regały szufladowe. Wywiad z Tomaszem Kuncem, prezesem zarządu Zrembud

0 141

O projekcie wyróżnionym w pierwszej edycji konkursu LOG UP – Logistic Start-up Bank współorganizowanym przez redakcję „Nowoczesnego Magazynu” z Tomaszem Kuncem, prezesem zarządu Zrembud, rozmawia Magdalena Libiszewska.

Proszę przybliżyć Czytelnikom „Nowoczesnego Magazynu” projekt wyróżniony nagrodą kongresu Modern Warehouse.

Istotą wynalazku który zrodził się kilka lat temu i stopniowo nabierał kształtów, jest zupełnie nowy system regałów magazynowych. Od dawna na rynku nie pojawiły się nowe rozwiązania. Nasz pomysł to regały ustawione podobnie jak w przypadku regałów wjezdnych – z tą różnicą, że cała kolumna wysuwana jest na korytarz roboczy, odsłaniając dostęp do wszystkich palet w danej sekcji. Towar zostaje umieszczony lub wyjęty ze wskazanego miejsca w danym regale, po czym regał wsunięty zostaje na pozycję wyjściową. Główną cechą wynalazku jest ruch regału na korytarz roboczy i jego powrót na pozycję wyjściową. Odbywa się on poprzez ruchomą, współdzieloną platformę poruszającą się pod rzędami regałów. Odpowiedzialna jest ona zarówno za wysunięcie, jak i powrót całego rzędu regału. Wyposażona jest w układ napędowy, układ zasilania, układ podnoszenia regału oraz układ pozycjonujący. Podczas ruchu na korytarz roboczy i powrotu na pozycję wyjściową regał jest w całości podnoszony przez platformę. 

Na czym polega innowacyjność tego rozwiązania?  

Przede wszystkim na zmianie sposobu organizacji powierzchni składowania poprzez zbudowanie kompromisu pomiędzy systemem regałów charakteryzującym się wysoką dostępnością i systemu regałów zwiększającego możliwości składowania. W przypadku systemu regałów rzędowych stosunek liczby palet na metr kwadratowy (tylko obszar składowania) wynosi ok. 1,78. W przypadku zastosowania systemu regałów szufladowych stosunek ten wynosi już ok. 2,87 palety na metr kwadratowy. W obu wariantach dla porównania bierze się pod uwagę 5 poziomów składowania. Doświadczalnie wykazano również zmniejszenie zużycia wózków widłowych poprzez zmniejszenie ilości manewrów niezbędnych do pobrania/odłożenia jednostki transportowej. Ma to też znaczenie z punktu widzenia wydajności. 

Jakiego typu przedsiębiorstwa są Pana zdaniem potencjalnym odbiorcą tego typu regałów i dlaczego? Jak ocenia Pan potencjał rynku dla rozwiązania zaprojektowanego przez Zrembud?

Główne rynki, na które skierowany będzie produkt, to międzynarodowy rynek usług logistycznych, centra dystrybucyjne lub magazynowe, magazyny przyprodukcyjne. Dane podane na stronie magazyny.pl 
wskazują, że w 2017 r. w Polsce wynajęta powierzchnia przekracza 3 100 000 m². Wzrost PKB, jak również wzrost znaczenia Polski jako ośrodka obsługi firm z branży e-commerce na potrzeby krajów Europy Zachodniej stanowią istotny czynnik stymulujący popyt. Dodatkowo jedne z najniższych na kontynencie stawek czynszowych oraz niskie stopy procentowe sprzyjają umacnianiu się wizerunku Polski jako jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w Europie. 

Oddanie do użytkowania kolejnych metrów kwadratowych nowej powierzchni nie miało większego wpływu na ogólny wskaźnik pustostanów, co świadczy o wysokiej chłonności rynku. W dużej mierze w dalszym ciągu spowodowane jest to faktem, że znaczący udział projektów był realizowany w formule BTS. Ilość powierzchni magazynowych w samej Polsce przekracza już 11 000 000 m². Europa Środkowo-Wschodnia to powierzchnie magazynowe sięgające ok. 20 000 000 m².Duże zainteresowanie regałami wykazują firmy produkcyjne. Lepsze wykorzystanie istniejących powierzchni pozwala na rozwijanie działalności w ramach dostępnej infrastruktury, bez konieczności jej rozbudowywania. Nasi przyszli klienci otrzymają narzędzie pozwalające wykazać, o ile będą mogli zwiększyć wydajność procesów logistycznych i zmniejszyć koszty, stosując regały szufladkowe. 

Regały szufladkowe doskonale nadają się do przechowywania surowców i opakowań służących do produkcji artykułów spożywczych. Bardzo dobrze wpisują się w reguły zdefiniowane przez procedury HACCP, jak również Food Defence. Pozwalają znacznie lepiej planować te czynności, zapewniając firmom pełną kontrolę nad procesami składowania i przemieszczania wewnątrz magazynu.   

Skąd pomysł na to rozwiązanie? 

Jak większość wynalazków, pomysł zrodził się z potrzeby. Analiza istniejących systemów regałowych wykazała, że brakuje na rynku rozwiązania łączącego zalety regałów rzędowych, tj. bardzo dobrej dostępności do wszystkich palet z regałami wjezdnymi, czyli bardzo dobrym stosunkiem ilości składowanego towaru na magazynie. W wyniku kilkuletnich badań i pracy wielu osób powstała koncepcja regału szufladkowego.

Kolejne bardzo ciekawe pomysły na inne rozwiązania techniczne wspierające procesy logistyczne czekają w kolejce na realizację. Obecnie w firmie zatrudniamy wielu doskonałych fachowców od automatyki,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy