Dołącz do czytelników
Brak wyników

Izolacyjność – najważniejszy parametr bramy zamkniętej

Baza wiedzy | 8 lipca 2021 | NR 3
0 229

Oddzielenie pomieszczeń o niższej, a wręcz ujemnej temperaturze od pozostałych przestrzeni tak, by unikać strat energii, to duże wyzwanie. Dlatego stosowane w tego typu magazynach bramy muszą cechować się nie tylko izolacyjnością, ale i rozwiązaniami zabezpieczającymi przed stratą energii podczas ich otwarcia. 

Głównym zadaniem z zakresu oszczędności eksploatacyjnych bram do chłodni czy mroźni – zarówno przeładunkowych, jak i wewnętrznych – jest zachowanie odpowiednich warunków panujących w oddzielanym pomieszczeniu o niższej temperaturze na każdym etapie pracy urządzenia. Dlatego bramy do pomieszczeń o niskiej temperaturze muszą charakteryzować się odpowiednią izolacyjnością oraz rozwiązaniami, które zapewnią ich szczelność w stanie zamkniętym i jak najmniejszą wymianę ciepła („ucieczkę chłodu”) między pomieszczeniami w stanie otwartym.

 


Za izolacyjność bramy odpowiada w dużej mierze odpowiednie wykonanie płata bramy. Może on być wykonany z odpowiednich paneli stalowych z wypełnieniem materiałem o wysokiej izolacyjności (najczęściej jest to poliuretan), ale też z tkaniny powlekanej (PVC) o odpowiedniej gramaturze – taki płat może być dodatkowo wypełniony pianką termiczną. O izolacyjności płata brama mówi współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²·K)] – porównując dwie bramy, należy wybierać tę, która ma niższą wartość tego współczynnika. 
Ważne jest to, by inwestor nie dał się uwieść wyłącznie wartości tego współczynnika, który de facto odnosi się tylko do płata bramy. 

 

Stalowe bramy SPU 67 Thermo (fot. Hörmann)


O izolacyjności bramy jako całego systemu decyduje w dużym stopniu jej szczelność na całym obwodzie – jej brak powoduje powstanie „mostka termicznego”, przez który następują starty energii, po części niweczące nawet najlepsze właściwości samego płata. Przy zamkniętej bramie płat musi szczelnie przylegać do podłogi. Dolna część płata może być wykonana w odmiennej technologii, tak by szczelina przy posadzce była dobrze wypełniona materiałem izolacyjnym o równie dobrych parametrach. Dlatego przy projektowaniu bram prowadzących do chłodni czy mroźni tak ważny jest system uszczelek, eliminujący nieszczelności. 

 

W ofercie Novoferm Polska

Novoferm Polska – w zakresie rozwiązań przeznaczonych do chłodni – oferuje zintegrowane stanowisko przeładunkowe składające się z: bramy Thermo 60, izolowanego doku NovoDock L730i oraz uszczelnienia pneumatycznego S620.
Brama Thermo 60 zbudowana jest z segmentów o grubości 60 mm, o współczynniku izolacyjności U=0,35 W/m²·K. Natomiast dok NovoDock L730i to konstrukcja w pełni izolowana i całkowicie zamknięta – zapewniająca najlepszą izolację zarówno rampy, jak i całego stanowiska przeładunkowego. Kolejnym elementem stanowiska przeładunkowego Novoferm jest uszczelnienie S620, które dzięki nieprzepuszczalnemu otoczeniu samochodu dostawczego zapewnia maksymalną izolację w trakcie załadunku i wyładunku.
Warto dodać, że stanowisko przeładunkowe, w tym jego poszczególne urządzenia, może być obsługiwane automatycznie przy pomocy jednej skrzynki sterującej – za pomocą sekwencji automatycznych operacji.
Novoferm Polska oferuje również szybkobieżne bramy wewnętrzne, które ograniczają przepływ zimnego powietrza i zapobiegają powstawaniu przeciągów. Szybkobieżne bramy Novoferm, np. NovoSpeed Economic i NovoSpeed Basic, mogą być wykorzystane w magazynach chłodniczych. Do pracy w temperaturach ujemnych (mroźnie) zaprojektowana została także szybkobieżna brama NovoSpeed Polara. Ten typ bramy posiada podgrzewane prowadnice, silnik oraz system zapobiegający tworzeniu się oblodzenia na blacie bramy. Brama Polara pracuje wówczas, gdy brama do mroźni, np. na czas prac magazynowych, pozostaje otwarta.

Jan Miękus
dyrektor handlowy Novoferm Polska


Najbardziej intensywna wymiana ciepła zachodzi jednak podczas otwarcia bramy. Dlatego bardzo istotny jest jak najkrótszy cykl pracy (od momentu rozpoczęcia otwierania do pełnego zamknięcia), czyli duża szybkość otwierania i zamykania. Krótszy czas otwarcia bramy oznacza niższą wymianę powietrza (i wilgoci) między pomieszczeniami. Negatywne skutki otwarcia bramy pomaga też zniweczyć włączenie bramy w stanowisko przeładunkowe – na takim stanowisku samochód, z którego dokonywany jest rozładunek, obejmowany jest specjalną uszczelką, co sprawia, że nie ma wymiany ciepła poprzez nieszczelności między bramą a samochodem.

Specyfika mroźni


Mroźnia stanowi pomieszczenie, którego budowa daje możliwość przechowywania towarów w zakresie temperatur ujemnych i które jest połączone przez przynajmniej jedne drzwi z pomieszczeniem sąsiadującym lub obszarem mieszczącym się na zewnątrz obiektu magazynowego.
Jeśli chodzi o zapewnienie skutecznego oddzielenia termicznego mroźni i sąsiadującego pomieszczenia, dodatkowe wyzwanie stanowi zachowanie nie tylko temperatury, ale i wilgoci. Powietrze w mroźni jest suche, co nie tylko odpowiednio wpływa na przechowywane w niej towary, ale też zapobiega szronieniu, wynikającemu z osadzania wilgoci na przegrodach (ściany i podłogi). Jeśli zatem do mroźni napływać będzie powietrze zewnętrzne, wystąpią dwa niekorzystne pod względem eksploatacji zjawiska: konieczność większego zużycia energii na utrzymanie odpowiednich warunków oraz obniżenie efektywności i większe ryzyko awarii urządzeń mroźniczych, które zostały oblodzone.

 

Izolowany dok NovoDock L730i (fot. Novoferm)


Dlatego tak istotne jest minimalizowanie czasu, w którym brama pozostaje otwarta, oraz – w miarę możliwości – zmniejszania do minimum światła otworu bramowego podczas eksploatacji. Jak wynika z rozlicznych testów i pomiarów (prowadziła je np. firma Kolbud), zwiększenie wysokości otworu bramowego powoduje niemal wykładniczy wzrost strat energii. Znaczenie tego zjawiska jest szczególnie istotne przy wysokich wejściach, umożliwiających użycie wózków widłowych....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy