Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak uniknąć wodnych pułapek

Baza wiedzy | 8 czerwca 2021 | NR 3
0 101

Decyzje związane z projektowaniem terenów zielonych na tak specyficznych obszarach, jakimi są tereny wokół magazynów, powinny być starannie przemyślane. Podpowiadamy, jak najlepiej podejść do procesu projektowego i problemu utrzymania zieleni w okresie letnim, a także, dlaczego tak bardzo istotny jest praktyczny wymiar takiej inwestycji.

Zanim jednak powstaną bardziej lub mniej cieszące oczy i dotleniające płuca połacie roślinności wokół magazynów, niezbędny jest projekt, którego jakość warunkuje powodzenie tej inwestycji. Warto przyjrzeć się, jakie czynności są niezbędne podczas rozmów na temat projektu zielonych terenów wokół magazynu i jak bardzo czasochłonny może być ten proces.
– Jak w większości przypadków, podczas przystąpienia do procesu projektowego pierwszym etapem jest spotkanie i rozmowa z klientem – mówi Agata Ciesielska, senior architekt krajobrazu z ogrodniczej firmy Pleneria. – Poznajemy jego preferencje i oczekiwania względem danej przestrzeni, ustalamy terminy i przedział kosztów przedsięwzięcia. Kolejnym etapem jest zapoznanie się z terenem. Składa się na nie przede wszystkim wizja lokalna oraz zebranie wszelkich informacji dotyczących projektowanego obszaru, m.in. warunki gruntowo-wodne, warunki glebowe, klimatyczne itp. Niezwykle istotnym punktem tego etapu jest wykonanie inwentaryzacji drzewostanu, jeśli takowy oczywiście istnieje. Jest to bardzo ważne, gdyż należy zawsze dążyć do zachowania jak największej liczby drzew rosnących na terenie inwestycji. Kolejnym etapem jest przystąpienie do prac projektowych sensu stricte, wykonanie koncepcji, omówienie jej z klientem i otrzymanie od niego akceptacji, która pozwala na przystąpienie do wykonania projektu budowlano-wykonawczego. 
Prace projektowe wraz z oszacowaniem kosztów trwają od około 1 do 2 miesięcy. Należy również przewidzieć czas na wprowadzenie ewentualnych korekt i zmian, które mogą się pojawić. W zależności od powierzchni terenu, zakresu robót i dostępności materiału roślinnego na rynku prace wykonawcze mogą trwać od 2 do 4 miesięcy. Przewidywany czas realizacji inwestycji zależy od wielu czynników i szacowany jest indywidualnie dla każdego projektu.

Kluczowa rola nawadniania


Wizualizacja projektu może robić kolosalne wrażenie. Jednak jeśli bazuje się na doświadczeniach firm z sektora facility management, należy zachować szczególną ostrożność jeszcze w fazie projektowej i unikać wodnych pułapek, które mogą w przyszłości znacząco wpłynąć na budżet.
– Podczas obsługi i utrzymywania terenów zielonych może pojawić się problem z dostępem do wody, w szczególności gdy klient wymaga od firmy stałego utrzymywania zieleni, a takie rozwiązanie nie zostało wcześniej przemyślane przez biuro projektowe – zauważa Jacek Płóciennik, doradca ds. kluczowych klientów w Cofely Services. – Zdarzają się sytuacje, kiedy można spotkać się z błędami architektów, którzy w projektach nie uwzględniają dostatecznego dostępu do wody, niezbędnej do utrzymywania odpowiedniej estetyki terenów zielonych. Jeśli w trakcie projektowania terenów zielonych nie uwzględni się zastosowania systemów z bieżącą wodą lub systemów zraszania, to utrzymanie trawników może być znacznie utrudnione i kosztowne. Spotkałem się z przypadkami, gdzie wystąpiły takie problemy i trzeba było dowozić wodę z zewnątrz za pomocą beczkowozów. Przy odpowiedniej kontroli korzystanie z hydrantów do celów nawadniania może spowodować oczyszczanie się zbiorników pożarowych, lecz korzystanie z systemu ppoż. jako jedynego źródła nawadniania może okazać się uciążliwe ze względu na niewielką liczbę hydrantów. Należy pamiętać przy tym również o ich podstawowej funkcji, jaką spełniają.
Zapewnienie właściwej instalacji wodnej w projekcie architektonicznym ma wpływ na późniejszy kształt sposobu nawadniania. Spośród dwóch sposobów instalacji nawadniania terenów zielonych, a mianowicie podziemnego i naziemnego, ten pierwszy sprawdza się lepiej na większych powierzchniach. System automatycznego nawadniania pozwala dostarczyć optymalną ilość wody w zależności od pogody i temperatury. Jest on oparty na układzie połączonych pod ziemią rurociągów, zraszaczy i zaworów, którymi zawiaduje się za pomocą specjalnego sterownika. Instalacja takiego systemu wymaga uprzedniego przeprowadzenia pomiarów uwzględniających ukształtowanie terenu, rodzaj rosnącej na nim roślinności i zapotrzebowania na wodę. Projekt powinien wykazać również prognozowane wydatki na wodę, które z założenia powinny być mniejsze niż w przypadku stosowania tradycyjnego nawadniania.

Dobór roślinności


Każdy projekt obszarów roślinnych na powierzchniach okołomagazynowych powinien uwzględniać różne punkty widzenia i interesy zarówno właścicieli, jak i najemców, późniejszych użytkowników danego terenu.
– Tereny przy centrach logistycznych zdecydowanie różnią się swoją funkcją od obiektów biurowych i nie potrzebują zazwyczaj pełnić funkcji reprezentacyjnej – wyjaśnia Jacek Płóciennik. – Zieleń w centrach logistycznych stanowią zazwyczaj trawniki, niekiedy z delikatnymi akcentami w postaci krzewów czy klombów z kwiatami, które pojawiają się zazwyczaj przy częściach biurowych. O ostatecznym kształcie połaci zieleni tak naprawdę decyduje klient – właściciel lub najemca terenu. Tym pierwszym zależy na bardziej wizerunkowej roli roślinności, drudzy natomiast skupiają się wyłącznie na głównym przedmiocie swojej działalności, jaką jest magazynowanie i obsługa logistyczna. 
Niezwykle ważnym krokiem przy projektowaniu terenu, tuż po przeprowadzeniu  konfrontacji interesów wszystkich zainteresowanych stron, jest właściwy dobór miejsc i rodzaju roślinności odpowiedniej dla terenów wokół magazynowych.
– Przede wszystkim należy się skupić na odpowiednim rozmieszczeniu i doborze roślin –
podkreśla Agata Ciesielska z firmy Pleneria.
– Jest to niezwykle istotne, ponieważ te aspekty w głównej mierze decydują o późniejszym wyglądzie przestrzeni. Jak już wspomniałam, należy zaprojektować nasadzenia w taki sposób, aby były odpowiednie dla danego charakteru przestrzeni, a więc parków logistycznych, powierzchni magazynowych. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na rośliny zalecane do zagospodarowania zieleni miejskiej. Są one przede wszystkim wytrzymałe, odporne na zanieczyszczenia i szkodniki, i nie wymagają szczególnej  pielęgnacji. 
Podczas projektowania terenu parków logistycznych powinno wydzielić się w nim poszczególne strefy, takie jak: strefę bramy głównej, strefę wejściową do budynków biurowych, strefę zieleni uzupełniającej oraz strefę zieleni buforowej. Z kolei przy projektowaniu nasadzenia stref wejściowych, a więc przy bramie głównej i wejściu do budynków, warto podkreślić i zaakcentować te przestrzenie, np. za pomocą nasadzeń w formie  szpaleru wysokich drzew, krzewów ozdobnych o barwnych liściach lub obficie kwitnących. 
– W związku...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy