Jakie nastroje panują w branży logistycznej?

POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE

Na początku listopada br. po raz pierwszy na rynku polskim został opublikowany i zaprezentowany raport „Wskaźnik poziomu optymizmu w zakresie logistyki i łańcucha dostaw w Polsce 2017”. CBRE i Panattoni Europe, przy wsparciu ze strony agencji badawczej Analytiqa specjalizującej się w badaniach tego sektora rynku m.in. w Wielkiej Brytanii, opracowały zestawienie kluczowych wskaźników efektywności przedsiębiorstw działających w sektorze logistycznym, produkcyjnym i handlowym. Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają pozytywne perspektywy dla rynku logistycznego. 

W badaniu wzięło udział 52 respondentów, z których 28 reprezentowało firmy logistyczne, a 24 wywodziło się z branży produkcyjnej i handlowej (firmy korzystające z usług logistyków). Grupa uczestników badania obejmowała głównie dyrektorów zarządzających (31% badanych), a także dyrektorów ds. logistyki i dyrektorów ds. łańcucha dostaw (35% respondentów) i dyrektorów własnych firm 
(17% badanych).

REKLAMA


Optymizm


Perspektywy logistyków i klientów różnią się w ocenie sytuacji rynkowej. Firmy logistyczne ostrożniej oceniają ostatnie 12 miesięcy. 
25% logistyków mówi, że dziś ich sytuacja jest „zdecydowanie” lub „nieco bardziej” korzystna niż rok temu, podczas gdy takiego samego zdania jest aż 33% ich odbiorców. Sytuację jako „zdecydowanie trudniejszą” ocenia 11% logistyków i 8% odbiorców.
– Sektor logistyczny jest natomiast bardziej optymistyczny, jeśli chodzi o prognozę na kolejny rok. Perspektywy najbliższych 12 miesięcy jawi...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy