Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jakie nastroje panują w branży logistycznej?

Baza wiedzy | 9 lipca 2021 | NR 6
0 83

Na początku listopada br. po raz pierwszy na rynku polskim został opublikowany i zaprezentowany raport „Wskaźnik poziomu optymizmu w zakresie logistyki i łańcucha dostaw w Polsce 2017”. CBRE i Panattoni Europe, przy wsparciu ze strony agencji badawczej Analytiqa specjalizującej się w badaniach tego sektora rynku m.in. w Wielkiej Brytanii, opracowały zestawienie kluczowych wskaźników efektywności przedsiębiorstw działających w sektorze logistycznym, produkcyjnym i handlowym. Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają pozytywne perspektywy dla rynku logistycznego. 

W badaniu wzięło udział 52 respondentów, z których 28 reprezentowało firmy logistyczne, a 24 wywodziło się z branży produkcyjnej i handlowej (firmy korzystające z usług logistyków). Grupa uczestników badania obejmowała głównie dyrektorów zarządzających (31% badanych), a także dyrektorów ds. logistyki i dyrektorów ds. łańcucha dostaw (35% respondentów) i dyrektorów własnych firm 
(17% badanych).


Optymizm


Perspektywy logistyków i klientów różnią się w ocenie sytuacji rynkowej. Firmy logistyczne ostrożniej oceniają ostatnie 12 miesięcy. 
25% logistyków mówi, że dziś ich sytuacja jest „zdecydowanie” lub „nieco bardziej” korzystna niż rok temu, podczas gdy takiego samego zdania jest aż 33% ich odbiorców. Sytuację jako „zdecydowanie trudniejszą” ocenia 11% logistyków i 8% odbiorców.
– Sektor logistyczny jest natomiast bardziej optymistyczny, jeśli chodzi o prognozę na kolejny rok. Perspektywy najbliższych 12 miesięcy jawią im się jako  „zdecydowanie bardziej korzystne” (14%), podczas gdy 29% odbiorców liczy na warunki „nieco bardziej korzystne”. Większa grupa odbiorców jest też przekonana o znacznie większych trudnościach, czekających ich w nadchodzącym roku (17% odbiorców vs. 11% logistyków) – powiedziała podczas konferencji prasowej Emilia Filimoniuk z Działu Badań Rynkowych i Marketingu CBRE.
W roku 2017 całkowity wskaźnik optymizmu dla firm logistycznych wyniósł 62,1, zaś dla ich odbiorców – 59,1. Jak wyjaśniła Emilia Filimoniuk, współautorka raportu, wskaźnik ponad 50 oznacza trend pozytywny. Wskaźnik ogólny daje najwięcej informacji, jeśli analizowany jest na przestrzeni czasu – dla Polski jeszcze brak danych historycznych, wobec czego można mówić tylko o umiarkowanym optymizmie w obecnej perspektywie. 
Co składa się na optymistyczne prognozy? Firmy przewidują w większości niewielki wzrost zarówno obrotów, jak i rentowności. Jest wśród nich zarówno pewien odsetek firm o podejściu bardzo optymistycznym, ale i – choć niewielka – grupa nastawiona pesymistycznie.
Jak zwrócił uwagę biorący udział w dyskusji towarzyszącej prezentacji raportu Andrzej Pawlak, business development director DHL Supply Chain Poland, większość firm nie przejawia niepokoju o obroty, natomiast dużo mniej podchodzi optymistycznie do planowanej rentowności, wręcz – według słów eksperta – „walcząc” o jej utrzymanie czy zwiększenie.

 

Tabela 1. Prognozy na najbliższe 12 miesięcy firm przemysłowo-handlowych (klientów operatorów logistycznych) – przykładowe dane
  Obroty Rentowność
Wzrost o ponad 10% 13% 9%
Wzrost o 2-5% 54% 30%
Bez zmian: od -2-2% 8% 17%
Spadek o 2-5% 0% 9%
Spadek o ponad 10% 4% 0%


Nieruchomości


Bardzo ciekawie zróżnicowana jest ocena wzrostu zapotrzebowania na powierzchnię logistyczną. O ile 84% firm logistycznych (w tym przedsiębiorstw, które same są najemcami obiektów, np. firmy kurierskie) uważa, że zapotrzebowanie na taką powierzchnię wzrośnie, o tyle tego samego zdania jest zaledwie 45% firm produkcyjno-handlowych. Te dwie grupy odbiorców różnie oceniają też kwestie problematyczne związane z pozyskaniem takiej powierzchni – dla większości firm logistycznych problematyczne jest położenie obiektu, natomiast firmy produkcyjno-handlowe mają kłopot ze znalezieniem obiektu o odpowiedniej wielkości i optymalnym koszcie. 

 

Tabela 2. Jak wygląda sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej pod względem wyników osiąganych przez sektor logistyczny i łatwości zarządzania łańcuchem dostaw?
  Szybkość działań w ramach łańcucha dostaw Koszty działań w ramach łańcucha dostaw Ustawodawstwo/formalności 
i stopień biurokracji procesów
decyzyjnych
Atrakcyjność inwestycyjna Umiejętności pracowników
OGÓŁEM
Średnio 64% 16% 48% 29% 60%
Lepiej niż średnio  36% 75% 2% 64% 48%
Gorzej niż średnio 0% 9% 50% 7% 7%
FIRMY LOGISTYCZNE
Średnio 76% 16% 40% 36% 60%
Lepiej niż średnio  24% 72% 4% 56% 36%
Gorzej niż średnio 0% 12% 56% 8% 4%
FIRMY PRODUKCYJNE I HANDLOWE
Średnio 47% 16% 58% 21% 26%
Lepiej niż średnio  53% 79% 0% 74% 63%
Gorzej niż średnio 0% 5% 42% 5% 11%


Warto odnieść si...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy