Kiedy i w jakim celu wystawić notę obciążeniową w branży TSL?

Bezpieczeństwo

Przewoźnik, spedytor czy odbiorca towaru – każdy z tych podmiotów może wystawić notę obciążeniową, o ile doświadczył straty finansowej lub opóźnienia w płatności. W branży TSL dokumenty te są powszechnie stosowanym środkiem w dochodzeniu roszczeń między kontrahentami. Często sięga się po notę w odniesieniu do poniesionych szkód w trakcie transportu lub dochodzenia roszczeń z tytułu kar umownych zapisanych w zleceniach transportowych.

Nota obciążeniowa jest dokumentem księgowym, który dokumentuje przychody lub koszty niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zamiennie używa się też nazwy „nota księgowa”. Może ją wystawić każdy, kto został poszkodowany i poniósł straty finansowe wynikające z wykonywania umowy. Wystawienie noty obciążeniowej nie jest przywilejem tylko jednej strony – takie prawo ma zarówno przewoźnik, jak i zleceniodawca. A podmiotów poszkodowanych w transporcie może być tak naprawdę wiele – począwszy od załadowców, poprzez przewoźników, spedytorów, aż po odbiorcę towaru.

W polskim prawie nie ma specjalnych wytycznych co do tego, w jakiej formie powinna być wystawiona nota obciążeniowa. Podpowiedzi dostarczają zapisy Ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą dowód księgowy powinien zawierać przynajmniej: określenie rodzaju dowodu i numeru identyfikacyjnego, określenie stron – ich nazw i adresów, opis op...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy