Kiedy i w jakim celu wystawić notę obciążeniową w branży TSL?

Bezpieczeństwo

Przewoźnik, spedytor czy odbiorca towaru – każdy z tych podmiotów może wystawić notę obciążeniową, o ile doświadczył straty finansowej lub opóźnienia w płatności. W branży TSL dokumenty te są powszechnie stosowanym środkiem w dochodzeniu roszczeń między kontrahentami. Często sięga się po notę w odniesieniu do poniesionych szkód w trakcie transportu lub dochodzenia roszczeń z tytułu kar umownych zapisanych w zleceniach transportowych.

Nota obciążeniowa jest dokumentem księgowym, który dokumentuje przychody lub koszty niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zamiennie używa się też nazwy „nota księgowa”. Może ją wystawić każdy, kto został poszkodowany i poniósł straty finansowe wynikające z wykonywania umowy. Wystawienie noty obciążeniowej nie jest przywilejem tylko jednej strony – takie prawo ma zarówno przewoźnik, jak i zleceniodawca. A podmiotów poszkodowanych w transporcie może być tak naprawdę wiele – począwszy od załadowców, poprzez przewoźników, spedytorów, aż po odbiorcę towaru.

REKLAMA

W polskim prawie nie ma specjalnych wytycznych co do tego, w jakiej formie powinna być wystawiona nota obciążeniowa. Podpowiedzi dostarczają zapisy Ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą dowód księgowy powinien zawierać przynajmniej: określenie rodzaju dowodu i numeru identyfikacyjnego, określenie stron – ich nazw i adresów, opis operacji, jej wartość, datę operacji oraz, jeśli jest inna, datę sporządzenia dowodu.

Komu wystawić notę obciążeniową?

C...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy