Dział: Bezpieczeństwo

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Umowę zawsze realizują ludzie, dlatego to im należy poświęcić najwięcej uwagi

Realizacja zadań ochronnych jest procesem ciągłym, ale i wysoce interdyscyplinarnym oraz wielce zależnym od czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Przygotowana koncepcja ochrony, następnie przełożona na warunki umowne, wchodząc w stan realizacji, zderza się z wieloma problemami, poczynając od zmienności naszych operacji i tym samym pojawiających się odstępstw od pierwotnej koncepcji, poprzez zmienność składu zespołu ochronnego, wymagającą ciągłego czuwania nad właściwym zrozumieniem koncepcji przez nowych pracowników ochrony, zmienność charakteru procesów oraz konfiguracji architektonicznej obiektów wymagającą dostosowania systemów zabezpieczeń technicznych, a kończąc na zmianach prawa, także wymagających od nas zmiany koncepcji ochrony. Jak więc widzimy, właściwie w każdym etapie współpracy z agencją ochrony pojawiają się potrzeby operacyjne, a jednocześnie cały czas jest ważne zarządzanie jakością usługi i obie te potrzeby wymagają proaktywnego i skrupulatnego podejścia, najlepiej odpowiednio opisanego w umowie, na przykład w postaci odpowiedniego załącznika, dość często nazywanego SLA, czyli Service Level Agreement – umowa o poziomie usług.

Czytaj więcej

Tworzenie specyfikacji zakupowej usług ochrony osób i mienia

Bezpieczeństwo zasobów chronionych jest procesem mającym istotny wpływ na ciągłość działania. Modele zarządzania funkcjonujące w tym obszarze jako zasoby chronione traktują z reguły mienie w różnych jego odmianach, najczęściej postrzeganych przez pryzmat działu, w którym ulokowana jest struktura (osoba) zarządzająca bezpieczeństwem. Jednak kluczowym zasobem, który powinien podlegać ochronie, jest ciągłość działania. Co oczywiście nie koliduje w żaden sposób z ochroną osób i mienia rozumianą w sposób tradycyjny, określony ustawowo, wszak zagrożenia dla osób i mienia przekładają się na zagrożenia ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Synergia systemów zabezpieczeń technicznych

Rozważając kwestie synergii, nie sposób odejść od fundamentów, jakimi są definicje i pojęcia naukowe. Mimo że artykuł ten nie aspiruje do opracowania naukowego, ważne jest zrozumienie kilku kwestii podstawowych. „Z synergią mamy do czynienia, gdy uzyskujemy wzajemne potęgowanie się dwóch lub więcej elementów uznanych za czynniki sprawcze i przez to wywieranie potęgującego wpływu na inny element uznany za pożądaną cechę (…)”[1]. Definicja ta, będąca jedną z wielu, prezentuje mechaniczne podejście do kwestii synergii. System ochrony bardzo mocno przypomina mechanizm, z wszelkimi jego cechami, dlatego od niego postanowiłem zacząć.

Czytaj więcej

Kiedy i w jakim celu wystawić notę obciążeniową w branży TSL?

Przewoźnik, spedytor czy odbiorca towaru – każdy z tych podmiotów może wystawić notę obciążeniową, o ile doświadczył straty finansowej lub opóźnienia w płatności. W branży TSL dokumenty te są powszechnie stosowanym środkiem w dochodzeniu roszczeń między kontrahentami. Często sięga się po notę w odniesieniu do poniesionych szkód w trakcie transportu lub dochodzenia roszczeń z tytułu kar umownych zapisanych w zleceniach transportowych.

Czytaj więcej

Składowanie opon – case study

Dysponując ponad 1500 punktami sprzedaży, Vianor jest największą siecią sklepów z oponami w krajach skandynawskich, oferującą pełen zakres usług związanych z konserwacją i serwisem opon zarówno do samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Jest własnością globalnej sieci Nokian Tyres zajmującej się oponami i serwisem, która osiąga obroty w wysokości 1,3 mld euro, zatrudnia 4600 osób i jest najbardziej wysuniętym na północ producentem opon na świecie. Finlandia, Szwecja i Norwegia to rodzime rynki Vianor, ale wraz z różnymi partnerami działa w 27 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo operacji magazynowych widziane przez pryzmat przykładowych incydentów

Logistyka jest procesem złożonym, stąd i działania środowisk przestępczych przyjmują wiele form, wykorzystując liczne techniki, oddziałujące nie tylko bezpośrednio na mienie, będące przedmiotem ich zainteresowania, ale także systemy IT, włączając w to systemy zabezpieczenia technicznego, które w dzisiejszych czasach w praktyce są rozwiązaniami typowo informatycznymi. Obecna sytuacja powoduje również, że magazynowane mienie jest obiektem zainteresowań nie tylko środowisk stricte kryminalnych.

Czytaj więcej

Branża security czeka na młodych i zainteresowanych technologiami. Emeryt czy rencista już nie wystarcza

Według najnowszego raportu „Oferty pracy w Polsce kwiecień 2022” liczba ofert pracy dla pracowników ochrony wzrosła rok do roku o 24%. Dla porównania łączna liczba ofert pracy wzrosła jedynie o 9% w porównaniu do kwietnia 2021. Branża security to jeden z najdynamiczniej poszukujących pracowników sektor gospodarki i jeden z niewielu, który stale zwiększa zatrudnienie.

Czytaj więcej

Warsaw Security Summit 2022. Współczesne zagrożenia

Możliwy powrót pandemii, wojna w Ukrainie, wojna hybrydowa, dezinformacja i infiltracja, zagrożenia obiektowe, ataki hackerskie, wyrafinowane techniki kradzieży danych... To tematy, jakie były obecne zarówno podczas prezentacji, jak i rozmów kuluarowych podczas tegorocznej edycji Warsaw Security Summit.

Czytaj więcej

Optoelektryczna technologia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w atrakcyjnej cenie

Leuze wprowadza na rynek nowe, optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa ELC 100, przeznaczone do niezawodnej ochrony i zabezpieczania stref pracy maszyn. Przedstawione rozwiązania pozwalają na obniżenie kosztów projektowania maszyn oraz charakteryzują się łatwą integracją i instalacją.

Czytaj więcej

Raport Polskiej Rady Facility Management. W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony

Prezentujemy czytelnikom omówienie zawartości Raportu Polskiej Rady Facility Management „W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony”. Ideą raportu jest kształtowanie świadomości bezpieczeństwa oraz wspieranie przedsiębiorców w procesie zarządzania bezpieczeństwem swoich zasobów i procesów.

Czytaj więcej

Odporność na włamania. Jak zarządzać kluczami i zamkami?

Wiele rozmów z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obiektów zaczynam od pytania: „ile kluczy ma pan/pani do swojego obiektu?" Dość często dostaję odpowiedź: „nie wiem". Czasem jednak dojście do tej odpowiedzi wiedzie przez „wiem" i dopiero kolejne pytania doprowadzają do konkluzji, że jednak… „nie wiem".

Czytaj więcej

Zatrzymać intruza. Kontrola wejścia do obiektów – jak pandemia zmieniła system dostępu do obiektów magazynowych?

Kiedy zastanawiamy się nad zarządzaniem kontrolą dostępu do obiektów, w naturalny sposób zadajemy sobie pytanie: po co? Równie naturalnie odpowiadamy: w celu niedopuszczenia do wstępu osób nieupoważnionych. Zarówno pytanie, jak i odpowiedź wydają się banalne, gdyby nie incydenty, z jakimi spotykamy się niemal codziennie. Niekiedy informacje te można znaleźć także w mediach, przez co do szkody, jaką ponosi przedsiębiorca w wyniku wstępu na jego teren osób nieupoważnionych, należy dodać także szkody wizerunkowe, które mają szerokie spectrum oddziaływania, w tym także wpływając negatywnie na reputację przedsiębiorcy w oczach jego partnerów biznesowych.

Czytaj więcej