Umowę zawsze realizują ludzie, dlatego to im należy poświęcić najwięcej uwagi

Bezpieczeństwo

Realizacja zadań ochronnych jest procesem ciągłym, ale i wysoce interdyscyplinarnym oraz wielce zależnym od czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Przygotowana koncepcja ochrony, następnie przełożona na warunki umowne, wchodząc w stan realizacji, zderza się z wieloma problemami, poczynając od zmienności naszych operacji i tym samym pojawiających się odstępstw od pierwotnej koncepcji, poprzez zmienność składu zespołu ochronnego, wymagającą ciągłego czuwania nad właściwym zrozumieniem koncepcji przez nowych pracowników ochrony, zmienność charakteru procesów oraz konfiguracji architektonicznej obiektów wymagającą dostosowania systemów zabezpieczeń technicznych, a kończąc na zmianach prawa, także wymagających od nas zmiany koncepcji ochrony. Jak więc widzimy, właściwie w każdym etapie współpracy z agencją ochrony pojawiają się potrzeby operacyjne, a jednocześnie cały czas jest ważne zarządzanie jakością usługi i obie te potrzeby wymagają proaktywnego i skrupulatnego podejścia, najlepiej odpowiednio opisanego w umowie, na przykład w postaci odpowiedniego załącznika, dość często nazywanego SLA, czyli Service Level Agreement – umowa o poziomie usług.

Stereotypy bywają bardzo złudne

Dość często spotykam się z poglądem, że zarządzanie umową polega na sprawowaniu nadzoru, co jednak w mojej ocenie jest spojrzeniem zdecydowanie zbyt wąskim, nieoddającym rzeczywistej roli procesu, jakim jest zarządzanie kontraktowe.

Drugim kontrowersyjnym poglądem, jaki dość często słyszę, jest ograniczanie grona osób sprawujących nadzór realizacji zadań ochronnych wyłącznie od osób posiadających Wpis na Listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej, które zgodnie z regulacjami prawnymi są uprawnione do sprawowania nadzoru pracowników ochrony. Jako powód wskazywane są postanowienia zawarte w art. 26 ustawy o ochronie osób i mienia.

Oba poglądy są moim zdaniem błędne, a ich najczęstszą konsekwencją jest pasywność klienta, który w praktyce nie zarządza kupowaną usługą, bądź zarządza w bardzo wąskim, wycinkowym zakresie.

Nadzór pracowników ochrony rozumiany ustawowo zupełnie nie przeszkadza w nadzorowaniu usługi przez klienta. Co więcej, wskazane jest, aby oba procesy funkcjonowały równolegle, a najlepiej przenikając się i w ten sposób wzmacniając siłę całego procesu utrzymywania jakości.

Zacznijmy

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy