Tworzenie specyfikacji zakupowej usług ochrony osób i mienia

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo zasobów chronionych jest procesem mającym istotny wpływ na ciągłość działania. Modele zarządzania funkcjonujące w tym obszarze jako zasoby chronione traktują z reguły mienie w różnych jego odmianach, najczęściej postrzeganych przez pryzmat działu, w którym ulokowana jest struktura (osoba) zarządzająca bezpieczeństwem. Jednak kluczowym zasobem, który powinien podlegać ochronie, jest ciągłość działania. Co oczywiście nie koliduje w żaden sposób z ochroną osób i mienia rozumianą w sposób tradycyjny, określony ustawowo, wszak zagrożenia dla osób i mienia przekładają się na zagrożenia ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Ciągłość biznesu jako zasób chroniony

Zarządzanie bezpieczeństwem traktowane jest w zróżnicowany sposób. Niekiedy jest rozumiane jako proces samodzielny, innym razem jako składnik procesu zarządzania nieruchomościami, w jeszcze innym modelu stanowi część składową BHPiOŚ. Jak więc widzimy, są różne modele ulokowania ochrony w strukturze organizacji. I wbrew moim kolegom z branży nie twierdzę, że ochrona zawsze musi być samodzielnym procesem. Uważam, że jako proces wspierający biznes powinna być ulokowana tam, gdzie to wsparcie będzie najbardziej spójne z celami organizacji i związanymi z tymi celami zagrożeniami. Jednak prześledzenie roli ochrony, a zwłaszcza analiza incydentów w bezpieczeństwie pokazuje, że gdziekolwiek by została ulokowana, ma bezpośredni związek z zarządzaniem ryzykiem oraz jest jednym z podstawowych elementów procesu utrzymania ciągłości biznesu. A skoro tak, to z jednej strony powinna mieć postawione spójne z BCP cele i zadania, z drugiej zaś dostawca usług ochrony powinien zostać wybrany równie skrupulatnie, jak czynimy to z innymi dostawcami mającymi znaczenie krytyczne.

Dlaczego ochrona nie koncentruje się na ciągłości działania?

Znaczna część branży ochrony sk...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy