Tworzenie specyfikacji zakupowej usług ochrony osób i mienia

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo zasobów chronionych jest procesem mającym istotny wpływ na ciągłość działania. Modele zarządzania funkcjonujące w tym obszarze jako zasoby chronione traktują z reguły mienie w różnych jego odmianach, najczęściej postrzeganych przez pryzmat działu, w którym ulokowana jest struktura (osoba) zarządzająca bezpieczeństwem. Jednak kluczowym zasobem, który powinien podlegać ochronie, jest ciągłość działania. Co oczywiście nie koliduje w żaden sposób z ochroną osób i mienia rozumianą w sposób tradycyjny, określony ustawowo, wszak zagrożenia dla osób i mienia przekładają się na zagrożenia ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Ciągłość biznesu jako zasób chroniony

Zarządzanie bezpieczeństwem traktowane jest w zróżnicowany sposób. Niekiedy jest rozumiane jako proces samodzielny, innym razem jako składnik procesu zarządzania nieruchomościami, w jeszcze innym modelu stanowi część składową BHPiOŚ. Jak więc widzimy, są różne modele ulokowania ochrony w strukturze organizacji. I wbrew moim kolegom z branży nie twierdzę, że ochrona zawsze musi być samodzielnym procesem. Uważam, że jako proces wspierający biznes powinna być ulokowana tam, gdzie to wsparcie będzie najbardziej spójne z celami organizacji i związanymi z tymi celami zagrożeniami. Jednak prześledzenie roli ochrony, a zwłaszcza analiza incydentów w bezpieczeństwie pokazuje, że gdziekolwiek by została ulokowana, ma bezpośredni związek z zarządzaniem ryzykiem oraz jest jednym z podstawowych elementów procesu utrzymania ciągłości biznesu. A skoro tak, to z jednej strony powinna mieć postawione spójne z BCP cele i zadania, z drugiej zaś dostawca usług ochrony powinien zostać wybrany równie skrupulatnie, jak czynimy to z innymi dostawcami mającymi znaczenie krytyczne.

REKLAMA

Dlaczego ochrona nie koncentruje się na ciągłości działania?

Znaczna część branży ochrony skupia się na swoich usługach, postrzegając je przez pryzmat regulacji prawnych, czyli przede wszystkim ustawy o ochronie osób i mienia. Już tytuł wskazuje, na czym ten akt prawny si...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy