Logistyczne wsparcie Kuehne+Nagel dla Ukrainy

W BRANŻY Aktualności

Grupa Kuehne+Nagel zobowiązała się do udzielenia natychmiastowej pomocy w wysokości 10 mln franków szwajcarskich Ukrainie.Pomoc będzie świadczona w ramach bezpłatnych usług logistycznych na rzecz organizacji pomocowych w zakresie transportu i czasowego składowania zasobów w Ukrainie oraz w Polsce, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii do lata 2022 roku.

Akcja ta jest koordynowana przez istniejące centrum “Emergency and Relief” Kuehne+Nagel w Kopenhadze. W tym celu firma wykorzystuje istniejące międzynarodowe sieci logistyczne we frachcie lotniczym, morskim i drogowym. Towary będą tymczasowo składowane w lokalizacjach logistyki kontraktowej Grupy, również w tych znajdujących się na zachodniej granicy Ukrainy.

Ponadto pracownicy Kuehne+Nagel osobiście zaangażują się w akcję zbierania funduszy „Koledzy dla kolegów”. Podobnie jak w przypadku podobnych akcji w przeszłości, Kuehne+Nagel podwoi zebraną kwotę darowizny i będzie ściśle współpracować z lokalnym kierownictwem, aby zapewnić, że fundusze zostaną wykorzystane na bezpośrednią pomoc ukraińskim kolegom w potrzebie.

(Źródło: Kuehne+Nagel)

Przypisy