Dołącz do czytelników
Brak wyników

Logistyka przed sprzedażą i po sprzedaży samochodu

Baza wiedzy | 15 czerwca 2021 | NR 3
0 44

Przed logistyką w branży motoryzacyjnej stoją dwa ważne zadania. Pierwsze to dostarczyć komponenty do produkcji samochodu i jego podzespołów, drugie to dostarczyć części zamienne na tzw. aftermarket. Za zadania te odpowiadają dwa skrajnie różne systemy logistyczne, odmiennie zorganizowane, z innymi celami i zadaniami, i co za tym idzie – stosujące odmienne wyposażenie techniczne.

Przyzwyczailiśmy się już, że przemysł motoryzacyjny przoduje w zakresie innowacji, zarówno jeżeli chodzi o sam produkt, czyli samochód, jak i o proces jego wytwarzania, co w konsekwencji czyni innowacyjnymi procesy logistyczne. Produkcja seryjna Forda na początku XX w. i Toyota Production System w latach 40. położyły podwaliny pod Lean Management – „szczupłą” organizację produkcji zorientowaną na maksymalną efektywność i minimum błędów. 
Głównym celem szczupłej produkcji jest eliminowanie marnotrawstwa, czyli wszystkiego, co podnosi koszty produkcji, lecz nie wnosi do niej użytecznego wkładu, przy jednoczesnym dostarczaniu klientowi dokładnie takiego produktu, jakiego on wymaga. Procesy logistyczne, jako składnik łańcucha wartości, również stanowią nierozerwalną część systemu produkcyjnego. 

 

Składowanie bez strat

Branża motoryzacyjna jest jedną z tych, które bardzo często sięgają po rozwiązania automatyczne, jak regały magazynowe Lean-Lift czy Rotomat. Ważnym powodem (dotyczy to też innych branż) jest duża oszczędność powierzchni oraz niezwykle ceniona elastyczność systemu (automatyczne dostosowanie do składowanych produktów). Regały automatyczne wykorzystują całą dostępną wysokość hali produkcyjnej czy magazynu, przy czym towar pobierany jest z okna dostępowego, zlokalizowanego zawsze na poziomie użytkownika. Im wyższe jest pomieszczenie, tym więcej towaru można wygodnie składować, nie ponosząc dodatkowych kosztów za wynajem czy budowę nowej powierzchni magazynowej. Drugim bardzo ważnym powodem jest elastyczność tych systemów – dzięki niej w jednym regale można składować zarówno małe, jak i bardzo duże produkty, np. komponenty, które przy produkcji samochodów mogą być różnej wielkości. Co ciekawe, pomimo różnych gabarytów towarów półki regału są zawsze gęsto składowane jedna nad drugą, bez strat na puste przestrzenie. Jest to możliwe dzięki systemowi fotokomórek zlokalizowanych w oknie dostępowym, które mierzą wysokość składowanych towarów, a system „wie”, ile danej półce potrzeba miejsca w regale. W branży motoryzacyjnej, oprócz zastosowania w produkcji i przechowywania komponentów, regały automatyczne Lean-Lift sprawdzają się również w działach utrzymania ruchu (składowanie części zamiennych), narzędziowniach, a także w magazynach pomocniczych, gdzie np. w regałach Rotomat mogą być składowane etykiety przyklejane na gotowe produkty wymagające kontroli i odpowiednich warunków przechowywania.

Aneta Kępka
ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne Sp. z o.o.

 

Logistyka produkcji


Czym charakteryzuje się współczesna fabryka samochodów? To wysoko zautomatyzowany zakład produkcyjny, z którego linii montażowych zjeżdża co godzinę kilkadziesiąt wyrobów gotowych. Różnorodność modeli, wersji wyposażenia, kolorów itp. powoduje, że nawet każdy kolejny wyrób opuszczający linię różni się od poprzedniego. Wysoka wydajność w połączeniu ze wspomnianą różnorodnością stawia przed logistyką produkcji samochodu wiele wyzwań:
 logistyka produkcji musi zapewnić płynne dostawy części i komponentów do montażu, tak aby utrzymać ciągłą pracę linii montażowych, bez przerw i opóźnień. Zapewnienie wysokiej dostępności przy linii nie może odbywać się przez budowanie wysokiego zapasu bezpieczeństwa ze względu na brak miejsca i ze względu na konieczność utrzymywania jak najniższych kosztów produkcji;
 znaczna liczba podzespołów, nawet dużych i skomplikowanych, jest produkowana przez podmioty zewnętrzne (np. silniki, częściowo zmontowane elementy nadwozia, znaczna ilość elementów wyposażenia). Podzespoły te muszą być dostarczone na linie montażowe w odpowiednim czasie i odpowiednio przygotowane do montażu (dostawa just in time);
 ważna jest nie tylko punktualność dostawy, ale też odpowiednia kolejność właściwie przygotowanych zestawów do montażu, zgodna z wersją wyrobu montowaną na linii (just in sequence). Odpowiednie przygotowanie dostarczanych na linię podzespołów zgodnie z sekwencją montażową może odbywać się u dostawcy już przed załadunkiem bądź w centrum sekwencyjnym w bezpośredniej bliskości lub na terenie fabryki;
 produkcja generuje dla systemu logistycznego stabilny i przewidywalny popyt.

Wymienione powyżej czynniki stwarzają konieczność zbudowania szczupłego łańcucha dostaw, z maksymalnie odchudzonymi zapasami, zasilającego produkcję na podstawie sygnałów ciągnących (regularnych cyklicznych zamówień małych ilości). Materiały, półwyroby i komponenty dostarczane na linie montażowe mają jednak bardzo różną charakterystykę: są wśród nich artykuły standardowe (identyczne dla wszystkich modeli) i zindywidualizowane (różne dla konkretnych modeli), są artykuły o wysokiej i niskiej wartości, wymagające sekwencjonowania i nie, itd. Konsekwencją jest konieczność konfigurowania łańcucha logistycznego i organizowanie procesów logistycznych tak, aby jak najlepiej odpowiadały one specyfice artykułu i wymogom systemu produkcyjnego. Dobrą ilustracją jest tutaj przykład fabryki maszyn rolniczych Claas. Zasadniczo mamy tu do czynienia z trzema grupami artykułów:

  1. artykuły dostarczane od dostawców zewnętrznych: zarówno regionalnych, jak i z krajów o niskich kosztach produkcji. Są to z reguły artykuły o średniej i niskiej wartości, o różnym stopniu zaawansowania technologicznego, które opłaca się transportować w dużych ilościach i magazynować przez dłuższy czas. Zapas musi tu kompensować wysokie minima logistyczne i ryzyko zaburzeń w dostawach (obydwa czynniki wynikają z dużych odległości pomiędzy dostawcami i odbiorcą). Dla takich artykułów stworzone jest centrum logistyczne dostawców, znajdujące się na terenie fabryki. Jego rolą, oprócz utrzymywania zapasów, jest odpowiednia kompletacja artykułów i dostarczanie ich na linię w systemie ciągnącym (kanban, JIT lub JIS w zależności od artykułu);
  2. artykuły od dostawców lokalnych: czas transportu nie przekracza tu na ogół 2 godzin. Są to artykuły droższe i bardziej zaawansowane technologicznie od grupy pierwszej. Ze względu na nieduże odległości artykuły te opłaca się dostarczać w małych ilościach bezpośrednio na linię – również w systemie ciągnącym. Stosuje się tutaj często transport wahadłowy, z zastosowaniem opakowań wielokrotnego użytku;
  3. artykuły produkowane na miejscu przez dostawców (na terenie tego samego parku przemysłowego). Dostawcy są związani z producentem wieloletnimi umowami umożliwiającymi opłacalną inwestycję w produkcję na terenie parku przemysłowego dla konkretnego odbiorcy, bardzo...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy