Autor: Jacek Olszewski

Principal w firmie doradczo-projektowej Miebach Consulting. Kierownik projektów koncepcyjnych, strategicznych i realizacyjnych w Polsce, Europie Wschodniej i Zachodniej, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Ma 18-letnie doświadczenie w zakresie projektowania koncepcyjnego obiektów logistycznych, modelowania sieci dystrybucji oraz projektowania i nadzoru nad realizacją centrów dystrybucyjnych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów, m.in. dla branży browarniczej i napojów, kosmetycznej, FMCG, odzieżowej, e-commerce oraz logistyki produkcji w branży lotniczej. Autor wykładów i szef sekcji Material Flow Processes platformy e-learningowej Grupy Miebach.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jeden… dwa… trzy… cztery… Rewolucje przemysłowe w magazynie

XVIII w., Anglia, ówcześnie najbogatszy kraj świata, zmaga się ze narastającym kryzysem energetycznym spowodowanym niedoborami drewna i tzw. małą epoką lodowcową. Anglicy sięgają zatem po węgiel kamienny. Wkrótce pojawiają się innowacje techniczne: maszyna tkacka i silnik parowy, wykorzystujący wysokokaloryczne paliwo, jakim jest węgiel. Jednocześnie rozwijają się technologie metalurgii żelaza.

Czytaj więcej

Bity i bajty w magazynie. Jak zbudować dopasowane rozwiązania intralogistyczne z zewnętrznym partnerem IT?

Kluczowym czynnikiem sukcesu wdrożenia systemu informatycznego jest integracja tego systemu z intralogistycznym procesem przepływu materiałów oraz pracą człowieka w magazynie.

Czytaj więcej

Sortowanie w porcjach. Jak operator logistyczny obsługuje wysokowydajny proces e-commerce dla branży fashion?

Objęcie większej liczby klientów online, większego obszaru geograficznego w ramach jednego centrum dystrybucji pozwala na wykorzystanie synergii i osiągnięcie korzystnego czasu zwrotu z inwestycji w automatykę. Jednak z rosnącą skalą strumienia rośnie również skala wyzwań wynikających z opisanej specyfiki branży, mogących być hamulcem wzrostu efektywności. W przypadku scentralizowanej operacji obejmującej duży zasięg geograficzny większe znaczenie ma też szybka obsługa zleceń w centrum dystrybucyjnym, czyli możliwie jak najkrótszy czas przejścia towaru przez proces logistyczny. Jak zatem taki proces zaprojektować?

Czytaj więcej

Czy zamawiał Pan budzenie na szóstą?

Wdrożenie kanału sprzedaży internetowej wymaga gruntownej rewizji procesów wewnątrzmagazynowych. Tradycyjna kompletacja pojedynczych wielopozycyjnych i wielosztukowych zamówień przestaje mieć rację bytu. Przy rosnącym rozdrobnieniu zamówień rośnie udział bezproduktywnego czasu w manualnym procesie, który musi zostać pokryty przez dodatkowy personel. Po osiągnięciu masy krytycznej procesowanych zamówień może nastąpić reakcja łańcuchowa: wielka liczba przeszkadzających sobie pracowników dodatkowo obniża ich wydajność, więc potrzeba ich więcej i problem narasta. Należy więc przekształcić proces w taki sposób, aby zredukować czas bezproduktywny. Można to osiągnąć przez zmianę strategii kompletacji oraz dodatkowo przez zmianę środków technicznych, aż do wdrożenia automatyki.
 

Czytaj więcej

Obliczenia zasilone danymi

Gdy w salonie poprosimy o ofertę na samochód, salon zaoferuje nam kilka modeli w cenie od 50 tys. do 150 tys. zł. Prawdopodobnie najtańszy z nich nie spełni naszych wymagań, a przy najdroższym zapłacimy za elementy wyposażenia, których nie potrzebujemy. Dlatego przy zakupie – nie tylko produktu, ale również usługi – należy precyzyjnie określić wymagania. Ta prawda dotyczy także kalkulacji ceny – za produkt czy za usługę, w tym logistyczną.

Czytaj więcej

Logistyka przed sprzedażą i po sprzedaży samochodu

Przed logistyką w branży motoryzacyjnej stoją dwa ważne zadania. Pierwsze to dostarczyć komponenty do produkcji samochodu i jego podzespołów, drugie to dostarczyć części zamienne na tzw. aftermarket. Za zadania te odpowiadają dwa skrajnie różne systemy logistyczne, odmiennie zorganizowane, z innymi celami i zadaniami, i co za tym idzie – stosujące odmienne wyposażenie techniczne.

Czytaj więcej

Optymalny magazyn w łańcuchu dostaw

Magazyn to nie tylko miejsce, gdzie składowane są zapasy. Magazyn to ogniwo w łańcuchu procesów mających na celu wyprodukowanie i dostarczenie dóbr do klienta końcowego. Jego sprawne działanie ma decydujące znaczenie dla dostępności wyrobów firmy na rynku, a co za tym idzie — zadowolenia klientów i umocnienia pozycji rynkowej firmy.

Czytaj więcej

Wybierajmy WMS ze wsparciem fachowego doradcy

Magazyn bez wsparcia informatycznego? Jest to oczywiście możliwe, jednak ze wzrostem skomplikowania procesów magazynowych i portfolio magazynowanych artykułów, 
rośnie też ryzyko błędów w kompletacji i spadku efektywności magazynu, co pociąga za sobą zaburzenia w obsłudze 
rynku do utraty klientów włącznie. 

Czytaj więcej

Sizing, synergie i warunki brzegowe magazynowego okna na świat

Wszyscy wiemy, czym jest magazyn: encyklopedyczna definicja mówi o wyodrębnionej przestrzeni, przeznaczonej do składowania i przemieszczania zapasów. My, doradcy i inżynierowie, raczej widzimy magazyn jako system, który musi spełnić ściśle określone funkcje związane ze wspomnianym składowaniem i przemieszczaniem. System ten przetwarza bardzo różne rodzaje strumieni materiałów i różnorodne asortymenty, w zależności od przeznaczenia magazynu. Przykłady: magazyn produkcyjny fabryki papierosów dostarcza do gniazd produkcyjnych przygotowane zestawy komponentów w systemie kanban; centrum dystrybucyjne sieci detalicznej FMCG wysyła dziennie 4 tys. palet asortymentu suchego, chłodniczego i mrożonego; centrum dystrybucji odzieży e-commerce ekspediuje 5 tys. paczek i foliopaków na godzinę. Magazyny te skrajnie różnią się od siebie wielkością, zastosowanymi technikami, organizacją procesów. Mają jednak pewną cechę wspólną: przyjmują dostawy z zewnątrz i wysyłają towar na zewnątrz. Muszą więc być wyposażone w odpowiednie strefy wejścia i wyjścia.

Czytaj więcej

Pakowanie w łańcuchu procesów e-commerce

Koniec lat 70. XX w., Wielka Brytania – po raz pierwszy zastosowano elektroniczną wymianę danych jako formę wspomagania transakcji handlowych między przedsiębiorstwami. Tak rodzi się handel elektroniczny Business-to-Business (B2B). Początek lat 90. XX w., Stany Zjednoczone – powstaje Book Stacks Unlimited, księgarnia online bazująca na technologii Dial-up Bulletin Board System. W 1994 r. księgarnia przenosi się do internetu jako Books.com, odnotowując pół miliona odwiedzin na miesiąc, a Jeff Bezos zakłada Amazon.com. Tak rodzi się handel elektroniczny Business-to-Consumer (B2C). Drugie dziesięciolecie XXI w., Polska, Europa, świat – e-commerce jest obecny w praktycznie wszystkich gałęziach handlu detalicznego, odnotowując dwucyfrowe wzrosty obrotów z roku na rok. W ten oto sposób handel stopniowo opuszcza murowane budynki, przenosząc się w świat wirtualny. Skoro serce handlu coraz mocniej bije już w nowym miejscu, przeobrażeniom ulega również jego krwiobieg, czyli łańcuch dostaw.
 

Czytaj więcej