Dołącz do czytelników
Brak wyników

Magazynek nazw 3_07

Baza wiedzy | 11 maja 2021 | NR 3
0 102

Kolejną grupę wśród urządzeń pomocniczych stanowią palety ładunkowe.

 

Palety ładunkowe


Palety ładunkowe to urządzenia przeznaczone do układania na nich lub w nich ładunków, przystosowane do zmechanizowanego przemieszczania jako paletowe jednostki ładunkowe.


Zgodnie z PN-EN ISO 445:2002 Palety ładunkowe i nadstawki paletowe. Terminologia „paleta – pozioma płyta o określonej wysokości, służąca do układania, piętrzenia, składowania oraz przemieszczania dóbr i ładunków, przystosowana do przemieszczania przy pomocy wózków unoszących i/lub wózków widłowych oraz innych odpowiednich urządzeń, które służą do przemieszczania”. 


Definicję tę należy uznać za określenie odpowiadające palecie ładunkowej płaskiej, a jak powszechnie wiadomo, w rzeczywistości istnieją różne odmiany palet ładunkowych. Ze względu na budowę wyróżnić można palety:
■    płaskie, 
■    słupkowe,
■    skrzyniowe,
■    specjalizowane.


Palety ładunkowe płaskie to urządzenia pomocnicze: 


■    jednopłytowe – urządzenia posiadające jedną płytę, na której układane są ładunki,
■    dwupłytowe – urządzenia posiadające dwie płyty, na których alternatywnie mogą być układane ładunki,
■    dwuwejściowe – urządzenia, które mogą być podejmowane tylko z dwóch przeciwległych boków,
■    czterowejściowe – urządzenia, które mogą być podejmowane tylko z czterech boków,
■    bez skrzydeł – urząd...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy