Magazynowa „wspinaczka”. Bezpieczna praca magazyniera na wysokości

SYSTEMY SKŁADOWANIA

Nowoczesne magazyny w coraz większym stopniu obsługiwane są automatycznie, jednak w wielu przypadkach ciągle to praca ludzka odgrywa kluczową rolę. Czynności wykonywane przez magazynierów obarczone są sporym ryzykiem zawodowym. Największe zagrożenia wynikają z pracy na wysokości, a należą do nich np. upadki z drabin czy pomostów.

Cztery na pięć notowanych w magazynach wypadków przy pracy wywołanych zostaje tzw. czynnikiem ludzkim, a nie przyczynami technicznymi (wadliwe lub uszkodzone maszyny) lub organizacyjnymi (niewłaściwa organizacja procesów pracy). Praca na wysokości należy do szczególnie niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. Upadek z wysokości stanowi częsty skutek wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Ludzka pomysłowość, zaniedbanie, brawura są powodem takich zdarzeń. To pracodawca powinien zadbać o ochronę, bezpieczeństwo i komfort prowadzonych prac. W warunkach, gdy w grę wchodzi np. podnoszenie i przemieszczanie ciężkich ładunków, ma to wyjątkowo duże znaczenie. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko odpowiednie wyposażenie miejsca pracy, ale i należytego szkolenia pracowników w zakresie obsługi maszyn i urządzeń oraz właściwego uświadamiania im zagrożeń, jakie towarzyszą pracy na wysokości.   

Przepisy są jasne

Praca na wysokości w magazynie nie doczekała się szczególnej, odrębnej definicji. Jest taka sama jak w przypadku wykonywania innych prac, np. w sektorze budowlanym czy rolnictwie. W istocie oznacza czynności wykonywane na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, drabinach lub innych podwyższeniach, znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem terenu lub poziomem podłogi (nie jest traktowane jako praca na wysokości wykonywanie czynności na powierzchni, która jest osłonięta pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi, do wysokości co najmniej 1,5 m). Prace na wysokości zaliczane są do szczególnie niebezpiecznych, a zat...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy