Dołącz do czytelników
Brak wyników

Na kłopoty z paletami...

Baza wiedzy | 26 maja 2021 | NR 1
0 96

Palety to wspólne aktywa i odpowiedzialność firmy, a nie tylko problem działu logistyki.

 

Organizacje korzystają z różnych typów i standardów palet. Dla potrzeb niniejszego artykułu termin „paleta” obejmuje wszystkie możliwe typy i standardy drewnianych palet. 
Kluczowym zagadnieniem dla organizacji — w zakresie zarządzania obrotem paletami — jest zapewnienie odpowiedniej liczby palet (wysokiej jakości) na potrzeby produkcyjne, magazynowe oraz związane z dystrybucją wyrobów. 

 

6 dobrych rad 

1. Nie traktujmy zakupu palet jako najlepszego rozwiązania wszelakich problemów — optymalizujmy istniejący system obrotu paletami.
2. Kontrolujmy system zarządzenia obrotem palet — skupmy odpowiedzialność w jednym miejscu w organizacji.
3. Bilansujmy transakcje paletowe, abyśmy kontrolowali i wiedzieli, ile mamy jakich palet i gdzie.
4. Definiujmy w umowach zasady współpracy w systemie obrotu palet.
5. Korzystajmy ze wspólnego języka — traktujmy karty ECR jako dobrą powszechnie wykorzystaną i przyjętą praktykę.
6. Szkolmy wszystkich pracowników (w tym zarząd) odpowiedzialnych za elementy systemu obrotu paletami.


Odpowiedzialność za wszelkie problemy oraz koszty związane z systemem zarządzania paletami bardzo często ponosi dział logistyki, pomimo tego, że wpływ na ten proces oraz odpowiedzialność za operacje na paletach mają również inne działy w przedsiębiorstwie.

Gdy odpowiedzialni za palety są wszyscy…


Sytuacja, w której cała odpowiedzialność finansowa za system zarządzania obrotem paletami oraz cała kontrola nad tym systemem są podporządkowane jednej osobie lub jednemu działowi, jest rzadko spotykana. Pojawia się pytanie: czy w takim przypadku faktycznie sprawowana jest kontrola? 
Z doświadczenia DGL Polska wynika, że wpływ na system zarządzania paletami powinny mieć działy sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, finansowy, prawny oraz logistyki, czyli przynajmniej 2/3 organizacji. Oczywistą funkcję w obrocie paletami ma produkcja oraz dział logistyki, jednak poza nimi znaczną rolę odgrywają pozostałe działy przedsiębiorstwa.
Dział sprzedaży wpływa na system i koszty zarządzania paletami poprzez odpowiednie sprecyzowanie warunków kontraktu. Może podjąć decyzję o sprzedaży produktu bez zwrotu palety, nie biorąc pod uwagę, jaki jest koszt zakupu kolejnej. Tak więc paleta może być sprzedana klientowi, co naraża firmę na stratę. Dział sprzedaży jest również często odpowiedzialny za uzgodnienie salda palet zalegających u poszczególnych klientów, tam gdzie jest przyjęte umownie, że palety są wymieniane 1 : 1. Praktykowane są różne zasady współpracy: wymiana 1 : 1 od razu przy odbiorze, fakturowanie klienta za zalegające stany palet, windykacja czy kwity paletowe. 
Dział zaopatrzenia jest często odpowiedzialny za decyzje związane z zakupem palet, czyli za to: kiedy kupić, jakie palety są potrzebne i w jakiej cenie. Kolejny obszar odpowiedzialności to ustalenie z dostawcami, czy surowce, opakowania itp. są zakupione od dostawców z paletą oraz czy palety, na których przyjadą te ładunki podlegają zwrotowi przy dostawie czy w późniejszym terminie.
Dział finansowy — ustalając budżety na koszty związane z systemem obrotu paletami, także na windykację należności klientów. Natomiast dział prawny jest zaangażowany w ustalenie zapisów umownych z klientami oraz dostawcami również w zakresie obrotu paletowego oraz odpowiedzialności stron biorących w nim udział.
Jak widzimy, szereg komórek organizacyjnych jest zaangażowanych w system zarządzania obrotem paletami. Brak skutecznej i przejrzystej komunikacji (o ile w ogóle taka istnieje!) pomiędzy nimi oraz odpowiedniej kontroli procesu naraża organizację na straty finansowe.

Gdy nie wiemy, gdzie są nasze palety…


Z doświadczenia DGL Polska wynika, że mało która organizacja wie, gdzie są jej wszystkie palety. Cząstkowo i wyrywko owszem, ale mało kto jest w stanie zbilansować całą pulę palet organizacji. Czyli niewiele organizacji potrafi określić, ile posiada palet 
i jakich oraz gdzie one są do takiego stopnia, że może zbilansować wszystkie transakcje paletowe w granicach +/- 5% palet w obrocie. 
Brak takiej kontroli powoduje, że giną nam palety, zalegają u klientów, w efekcie często niepotrzebnie kupujemy kolejne partie palet, aby uzupełnić braki w stanach. Przez brak nadzoru nie potrafimy wykryć nieszczelności naszego systemu i nie wiemy, gdzie szukać odpowiedzialnego.

Gdy brak wspólnego języka…


Kolejnym ważnym problemem jest ustalenie wsp...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy