Dołącz do czytelników
Brak wyników

POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE

28 kwietnia 2020

NR 5 (Październik 2018)

Nie ma magazynu bez ochrony ppoż. Jak dopasowywane są typy systemów przeciwpożarowych do typów magazynów?

0 253

„Stał źle w interesach, był zachwiany, jak się u nas mówi, więc żeby się poprawić, urządził pożar fabryki i składów, które były wysoko zaasekurowane w kilku Towarzystwach. Odbierze asekurację, która mu w czwórnasób pokryje straty, i będzie kpił sobie ze wszystkiego”. Ta scena z Ziemi obiecanej Reymonta dziś nie wydaje się możliwa i fabrykant Grosman dostałby prędzej wyrok niż odszkodowanie. Jednak ryzyko pożaru w magazynie, choć mniejsze niż w XIX w., nadal istnieje. Dlatego kierownik magazynu czy szef centrum logistycznego musi być wyposażony w specjalistyczną wiedzą pozwalającą mu uniknąć zagrożenia.

Choćby takiego jak w gdańskiej stoczni, gdzie w lipcu br. spłonął magazyn z farbami, czy październikowy pożar magazynu kartonu w Radomiu angażujący 30 jednostek straży pożarnej. 

Kierownik musi wiedzieć, co ma w magazynie – i to zarówno jeśli chodzi o składowany towar, jak i zamontowane zabezpieczenia. Inne będą zastosowane w magazynie spożywczym, a inne w magazynie wyrobów niebezpiecznych, ponieważ typy zabezpieczeń dostosowane są do typów magazynów i typu budynku. 

Przepisy

Potencjalne zagrożenia a typ magazynu

Magazyny wysokiego składowania
ZAGROŻENIA: Ogień rozprzestrzenia się niezwykle szybko w pionie i zajmuje kolejne palety nałożone jedna na drugą. Takie ułożenie palet powoduje zwiększenie skali pożaru. Powstałe w wyniku składowania towarów kanały powietrza zaciągają płomienie oraz gaz pionowo do góry jak komin.

Chłodnie
ZAGROŻENIA: Czynnikiem sprzyjającym rozprzestrzenianiu się ognia w chłodniach jest bardzo suche powietrze. Użycie łatwopalnych materiałów izolacyjnych stwarza dodatkowe zagrożenie pożarowe. Woda gaśnicza niezawierająca dodatków mrozoodpornych szybko uległaby zamarznięciu.

Pionowe regały karuzelowe
ZAGROŻENIA: Pożar może wybuchnąć z powodu tarcia spowodowanego przez techniczne systemy sterownicze lub poprzez zewnętrzne źródła zapłonu. Pożar rozprzestrzenia się szybko, jako że jest to zamknięty system składowania o wysokim stopniu zwartego ułożenia magazynowanych elementów. Systemy przeznaczone do ochrony przeciwpożarowej całego budynku nie są w stanie skutecznie walczyć z ogniem, który pojawia się w pionowych obrotowych regałach.

Źródło: Minimax Polska

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków zależą od ich funkcji, wysokości i przypisanej klasy odporności ogniowej. Magazyny, a także garaże, węzły ciepłownicze, stacje transformatorowe i centrale telefoniczne należą do kategorii budynków PM (produkcyjnych i magazynowych) i odpowiednio do wysokości i gęstości obciążenia ogniowego zostają przypisane do klasy odporności od A do E. Miarą tej odporności jest liczony w minutach czas od rozpoczęcia pożaru do chwili zniszczenia przegrody przez ogień. Każda z klas oznacza nieco odmienne warunki zabezpieczenia ppoż. Generalnie im niższa klasa (A jest najwyższą), tym mniej zabezpieczeń jest wymaganych.

Przepisy zasadniczo mówią, jakie wymogi musi spełnić budynek, nie precyzując, poza szczególnymi wypadkami, jakie instalacje mają być w nim zamontowane. Jeśli chodzi o magazyny, to np. nie jest w nich konieczny montaż systemu SAP (system sygnalizacji pożarowej) ani stałych urządzeń gaśniczych. Ale są to elementy zalecane w standardowym magazynie i konieczne w magazynie materiałów niebezpiecznych. 

Podobnie drogi ewakuacyjne – ich liczba i szerokość określane są na podstawie konkretnego obiektu, przy wszystkich zastrzeżeniach wynikających z ustawowych obowiązków spoczywających na zarządcy magazynu. A należą do nich: utrzymanie sprawności urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, wyposażenie obiektu w przeciwpożarowe wyłączniki prądu,  umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru, wykazu telefonów alarmowych, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, gaśnic, wyłączników prądu i wody, a także drabin, miejsc zbiórki i kluczy do wyjść ewakuacyjnych. Do tego dochodzi konieczność utrzymania dwumetrowego pasa bezpieczeństwa wokół budynku magazynu wykonanego z materiałów niepalnych.  Jak widać, jest tego całkiem sporo, zgodnie z przepisami dotyczącymi konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w magazynie. 

Żeby spełnić wszystkie wymogi, trzeba o nich pomyśleć przed uruchomieniem magazynu. A czasem należy posłuchać ubezpieczyciela, który może wysoko podnieść poprzeczkę zabezpieczeń, decydując o zastosowaniu ponadstandardowych, np. systemu mgłowego. To z kolei wpływa czasem znacząco na koszt budowy i w mniejszym stopniu na koszt eksploatacji. 

Systemy

W magazynach często stosuje się Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP/SAP), systemy oddymiania, instalacje tryskaczowe, systemy instalacji mgłowych, zamknięć przeciwpożarowych, przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz oświetlenie awaryjne. 

Z punktu widzenia fachowców, których zadaniem jest uchronić magazyn przed pożarem, instalacje ppoż. można podzielić na takie, które ostrzegają przed ogniem, i takie, które zaczynają go gasić jeszcze przed przyjazdem strażaków. Ta pierwsza grupa to właśnie SSP/SAP i dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Ich rola jest nie do przecenienia, ponieważ nie tylko wydają komunikaty ostrzegające ludzi, ale też uruchamiają urządzenia gaśnicze, zapobiegając rozprzestrzenianiu się pożaru. Jednocześnie SSP/SAP wyłącza klimatyzację lub wentylację oraz zamyka drzwi, bramy i kurtyny  pożarowe, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia. Jedną z najskuteczniejszych instalacji SSP/SAP stanowi system zasysający detekcji dymu, który dzięki stałej analizie powietrza jest w stanie wykryć dym i zasygnalizować wystąpienie pożaru w jego najwcześniejszym stadium. Jego dodatkową zaletą jest to, że dzięki swej czułości i odpowiedniemu skalibrowaniu zapobiega przedwczesnemu uruchomieniu systemów gaśniczych takich jak tryskacze. Instalacje typu SAP nie są ustawowo wymagane w magazynie, jednak często są stosowane jako skuteczne zabezpieczenie wymagane przez ubezpieczyciela, choćby dlatego, że automatycznie powiadamiają jednostki straży pożarnej o pożarze.  

Czasem by zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru właśnie w najwcześniejszym stadium, do magazynów polecane są także systemy stałe urządzenia gaśnicze gazowe lub miejscowe urządzenia gaśnicze gazowe.

Stosowany gaz może być zarówno chemicznie aktywny, jak i obojętny. Gazy takie jak azot, argon i inergen są jednak zbyt drogie, dlatego stosuje się je głównie do gaszenia pożarów w kluczowych pomieszczeniach z mieniem o znacznej wartości. Albo do miejsc składowania materiałów szczególnie niebezpiecznych i łat...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy