Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nie tylko AI

Baza wiedzy | 16 czerwca 2021 | NR 6
0 168

Telematyka oznacza szeroki obszar wszelkiego rodzaju rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych, służący usprawnieniu procesów i sterowaniu przepływów. Pojawia się zatem wszędzie tam, gdzie pojawia się interakcja pomiędzy rozwiązaniami IT a fizycznym przemieszczaniem. I choć w branży TSL zwykle oznacza to zastosowania związane z transportem, nic nie stoi na przeszkodzie, by korzyści telematyki wykorzystywać także w przypadku gospodarki magazynowej. Rozwiązania z obszaru telematyki wykorzystywane są do identyfikacji jednostek ładunkowych, eliminacji błędów i usprawniania realizacji przepływów.

Telematyka utożsamiana jest zwykle z transportem, co jest naturalną konsekwencją tego, że to właśnie w transporcie potencjał związany z optymalizacją przepływów jest największy. Rozwiązania telekomunikacyjne i informatyczne wykorzystywane są dziś przede wszystkim na potrzeby wszystkiego rodzaju systemów nawigacji i planowania, a ich powszechne wykorzystanie wynika m.in. z dużych możliwości i szerokiego spektrum zastosowań. Nadzór transportu z wykorzystaniem narzędzi IT sprawdza się we wszystkich branżach i najróżniejszych rodzajach przewozów, od firm kurierskich, przez dystrybucję krajową i międzynarodową, aż do usług komunalnych. Magazyn to nie tylko miejsce składowania, to także przestrzeń do realizowania przemieszczeń ładunków, obszar wymagający sprawnego przepływu informacji o optymalizacji działań. Coraz częściej także magazyn staje się miejscem, w którym poszukuje się sposobów usprawnień w obszarze przemieszczania i przepływów. 

 

(fot. TIS GmbH)


W objęciach AI


Automatyzacja zadań i procesów to jeden z ważniejszych obszarów unowocześniania systemów logistycznych. Jednym z miejsc o wysokim i częściowo wykorzystywanym już potencjale jest automatyczna identyfikacja (AI). Systemy AI z założenia pozwalają na przyspieszenie obiegu informacji na temat towarów czy produktów. Do dwóch najpopularniejszych rodzajów AI zaliczane są kody kreskowe i identyfikacja radiowa (RFID). Jednym z popularniejszych obszarów telematyki pozostaje automatyczna identyfikacja towarów w magazynach, choć oczywiście samo odczytywanie kodów czy tagów to nie jedyny potencjał związany z AI w magazynie. Systemy AI same w sobie są źródłem korzyści w magazynie, ich obecność pozwala bowiem na przyspieszenie realizacji operacji magazynowych czy podniesienie efektywności gospodarowania powierzchnią magazynową. Czy jednak tylko o to właśnie chodzi? Niezbędnym uzupełnieniem systemów AI pozostają rozwiązania klasy WMS. Połączenie możliwości WMS i AI stanowi punkt wyjścia do optymalizacji przemieszczania wewnątrz magazynu i zmniejszania ryzyka popełnienia błędu. Eliminacja błędów związanych z przyjęciami i wydaniami towaru to jedna z typowych korzyści wskazywanych przy wdrażaniu informatycznych systemów zarządzania magazynem. Czy jednak jedyna? Potencjał rozwiązań WMS i AI wynika m.in. z eliminowania czynnika ludzkiego jako źródła potencjalnych pomyłek. Upraszczając wykonywanie czynności magazynowych, zmniejsza się ryzyko popełnienia pomyłki. Korzyści zastosowania WMS i AI mogą być zatem dwojakie. Dzięki wprowadzaniu danych do komputera za pomocą rozwiązania AI możliwe staje się wyeliminowanie błędów związanych z samym wprowadzaniem danych. Druga grupa zalet wynika z możliwości wykorzystania systemu AI jako narzędzia kontrolnego – przez weryfikację kompletowanego zamówienia i porównanie zamówienia planowanego z asortymentem fizycznie pobranym z konkretnych lokalizacji. Zastosowanie systemów automatycznej identyfikacji pozwala na kilkukrotne podniesienie wydajności. Dodatkowo identyfikacja miejsc występowania i rodzajów błędów pozwala często na zidentyfikowanie przyczyn ich powstawania. Automatyczna identyfikacja i rozwiązania telematyczne pozwalają na zdalne wykonywanie wielu czynności, ich upraszczanie i przyspieszanie, wpływają zatem bezpośrednio na wzrost jakości pracy w magazynach.
Rozwiązania automatycznej identyfikacji, zwłaszcza przy wykorzystaniu systemów kodów kreskowych, stały się dziś w magazynach standardem. W zależności od branży i produktu obejmują one identyfikację pojedynczych opakowań, partii towaru czy jednostek ładunkowych, a z drugiej strony miejsc składowania – pól odkładczych czy miejsc paletowych. Coraz więcej wdrożeń obejmuje także technologię RFID. Technologia radiowa daje dodatkowe możliwości chociażby w zakresie prowadzenia inwentaryzacji czy zabezpieczania ładunków przed kradzieżą. Systemy automatycznej identyfikacji wykorzystywane są przede wszystkim do identyfikowania towarów i produktów, rzadziej – jako narzędzie kontroli i nadzoru oraz eliminowania błędów. Coraz więcej firm wykorzystuje sprawdzone i obecne już w magazynie technologie także do nadzoru pracy magazynierów, chociażby przez wykorzystanie systemów AI do bieżącego nadzoru nad realizacją operacji logistycznych. Im większy magazyn, tym większe korzyści związane z przewagą systemów AI nad składowaniem ich pozbawionym.
Telematyka znaczy zarządzanie wózkami
Rolą systemów telematycznych jest pozyskiwać informacje i podejmować określone decyzje. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest pozyskanie odpowiednich danych, chociażby z systemów zarządzania magazynem i jego ładunkami czy w zakresie lokalizacji. Zebranie tych trzech grup danych pozwala na sprawne nawigowanie pojazdami w magazynach czy centrach dystrybucji. Wraz z budową coraz większych i bardziej rozbudowanych obiektów tego typu sprawne zarządzanie ruchem pojazdów nabiera coraz większego znaczenia i jest jednym z czynników decydujących o jakości pracy magazynierów. Przyszłość należy do rozwiązań optymalizujących przemieszczanie się wózków widłowych po terenie magazynu. Można tu dostrzec analogię do systemów monitoringu i zarządzania flotą samochodów ciężarowych. Dzięki rozwiązaniom z obszaru telematyki możliwe jest już dzisiaj określenie dokładnej lokalizacji pojedynczego wózka, a docelowo – optymalizacja jego pracy właśnie przez minimalizację pustych przebiegów czy skracanie drogi, jaką przebywają wózki pomiędzy kolejnymi zadaniami. Podobne rozwiązania, opierające się na zarządzaniu ruchem pojazdów, można dostrzec tam, gdzie wprowadzane są systemy automatycznych wózków widłowych – bez względu na zastosowaną technologię ich poruszania się konieczne jest zarządzanie ruchem pojazdów i bieżący nadzór nad realizacją zadań przy wykorzystaniu systemów telematycznych. 

 


Rozwiązania usprawniające pracę wózków widłowych już dziś pojawiają się w magazynach – jako element WMS/ERP lub systemy niezależne. Przykładem takiego oprogramowania może być System Sterowania Wózkami FCS firmy Logifact. FCS to nic innego jak Forklift Control System, czyli system kontroli wózków. Jest on narzędziem, które pozwala na zarządzanie flotą wózków widłowych w magazynie czy centrum logistycznym, w tym także sterowaniem ruchów wózków widłowych. Odpowiada on za przydzielanie zadań konkretnym wózkom, podział zadań transportowych oraz monitoring pracy operatorów. Konfiguracja przydziału wózków widłowych może być zmieniana dynamicznie, co ma być odpowiedzią na zmienne obciążenie pracą poszczególnych stref w magazynie w wybranych porach dnia. Zadaniem dyspozytora jest tu m.in. śledzenie pracy wózków oraz zarządzanie pracą, w szczególności określanie priorytetu wykonywania zleceń i wyboru tych, które muszą zostać wykonane w pierwszej kolejności. Raporty generowane przez tego typu oprogramowanie dają informacje także o efektywności pracy operatorów wózków, dając możliwość podnoszenia wydajności pracy i wynagradzania pracowników na podstawie efektywności realizowania zadań. Rolą takich systemów jest przyspieszanie operacji logistycznych, przy okazji pozwalają one na zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów związanych z przemieszczaniem się wózków po magazynach.

Co słychać na zachodzie?


Liczba dostępnych na rynku produktów i usług z obszaru telematyki rośnie z roku na rok. Przykładowo w ofercie niemieckiej firmy w3logistics AG w ramach szeroko rozumianych „rozwiązań logistycznych” są dziś zarówno produkty służące realizacji przepływów w magazynie, jak i zarządzania magazynem. W tej pierwszej grupie znajdują się automatyczne systemy magazynowe – regały wysokiego składowania czy regały przesuwne, a także inne systemy automatyki i składowania. Jako przykład wdrożenia jest tu podawany magazyn paletowy dla KHS Corpoplast GmbH w Hamburgu – w szczególności z powodu integracji przepływów, a także istniejących już pięciu regałów magazynowych Kardex. Kontrolę wszystkich urządzeń przekazano tu systemowi informatycznemu w3/max, a efektem jest nadzór nad całością zadań i procesów z poziomu systemu ERP. Zarządzanie przepływami pomiędzy magazynami w różnych lokalizacjach może odbywać się niczym przemieszczanie ikonek pomiędzy folderami na monitorze komputera – w sposób szybki i łatwy. Konsolidacja usprawniła także obsługę wszystkich dodatkowych urządzeń – skanerów czy drukarek. – Ten projekt to dla nas duży krok naprzód. Dzięki tej integracji zaoszczędziliśmy dużo czasu i pieniędzy – komentuje Kay Teske, menedżer odpowiedzialny za planowanie zasobów materiałowych w KHS Corpoplast GmbH. Rozwiązanie to oparte jest na systemie w3/max, rozwiązaniu klasy WMS. Źródłem optymalizacji magazynu jest tu zatem połączenie p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy