Dołącz do czytelników
Brak wyników

Niechciane normy?

Baza wiedzy | 9 czerwca 2021 | NR 5
0 121

W dobie kryzysów energetycznych i nieracjonalnej gospodarki zasobami środowiska trudno nie odnieść wrażenia, że rozwój zrównoważony stał się nakazem. Jednym z jego przejawów są programy certyfikujące LEED i BREEAM, które analizujemy w poniższym artykule. W Polsce nie ma ich jeszcze ani jeden magazyn wybudowany przez deweloperów komercyjnych.

Od lat podejmowane są liczne próby opracowania metod, programów projektowania i realizacji budynków sprzyjających oszczędnemu gospodarowaniu zasobami. Niemal każdy budynek ma więc zamontowane urządzenia automatyki wspierające ekonomiczne funkcjonowanie i zarządzanie. Wszystko to jednak za mało, aby można było mówić o budynkach wpisujących się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. 
Zrównoważony rozwój został zdefiniowany już 23 lata temu w raporcie „Nasza wspólna przyszłość”, opracowanym przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju ONZ, zwanym też Raportem Brundtland. Zawiera on listę zagrożeń dla przyszłego prawidłowego rozwoju ludzkości, a jego centralną kategorią stało się pojęcie rozwoju zrównoważonego oraz problem zaspokajania potrzeb ludzi kosztem przyrody – dzisiejszego pokolenia kosztem przyszłych pokoleń. Stwierdzono wtedy, iż jego zasady powinny być realizowane przez wszystkie państwa, gdyż dopiero wtedy można będzie zaspokoić aspiracje obecnych i przyszłych pokoleń1.

 

Paweł Warda
dyrektor Działu Zarządzania Projektami w Europie Centralnej Jones Lang LaSalle

Magazyny a certyfikaty LEED i BREEAM
Przed klikoma laty pierwsza grupa deweloperów i właścicieli nieruchomości komercyjnych rozpoczęła w Polsce prace nad certyfikacją ich budynków w międzynarodowych standardach wielokryterialnej oceny budownictwa zrównoważonego, takich jak LEED i BREEAM – wyjaśnia Paweł Warda, dyrektor Działu Zarządzania Projektami w Europie Centralnej Jones Lang LaSalle. – Zaowocowało to pierwszymi certyfikatami uzyskanymi w naszym kraju w 2010 roku. Niemniej pośród certyfikowanych budynków wciąż nie ma obiektów magazynowych budowanych przez deweloperów komercyjnych. W tej dziedzinie zdecydowany prym wiodą budynki biurowe, na liście certyfikowanych obiektów pojawił się także pierwszy obiekt handlowy. 
Wśród przyczyn takiej sytuacji Paweł Warda wymienia przede wszystkim specyfikę rynku powierzchni magazynowych. W odróżnieniu od pozostałych typów powierzchni komercyjnych najemcy przy wyborze lokalizacji kierują się właściwie wyłącznie dwoma kryteriami: ceną i lokalizacją (lub najpierw lokalizacją, potem ceną). Deweloperzy nie konkurują na rynku ani specyfikacją techniczną produktu (która jest praktycznie identyczna), ani innymi dodatkowymi elementami wpływającymi na atrakcyjność budynków komercyjnych. Wynika to z oczekiwań najemców, jednak nie oznacza to, że sytuacja nie będzie się zmieniać w przyszłości. Motorem zmian może być raczej rynek inwestycyjny niż najmu. Z przeprowadzanych badań oraz bieżącej działalności Jones Lang LaSalle jasno wynika, że z roku na rok rośnie zainteresowanie funduszy czy innych inwestorów finansowych działających na rynku nieruchomości komercyjnych produktami mającymi certyfikaty LEED i BREEAM. Uważa się, że wartość takich obiektów w dłuższej perspektywie czasowej powinna być wyższa od podobnych obiektów bez certyfikatów. Może przyjść moment, że deweloperzy będą musieli także uwzględnić ten element w swoich planach.


Ponieważ architektura i budownictwo są największym sektorem gospodarki w aspekcie ekonomicznym, a także pod względem przepływu surowców2, 13 lat temu w Agendzie 21. dokumentu „Zrównoważone budowle”3 opublikowany został artykuł o rozwoju zrównoważonym w odniesieniu do architektury. Ale choć temat ten poruszany jest na łamach wielu artykułów i referatów odczytywanych na konferencjach międzynarodowych i krajowych, to nie jest jednakowo rozumiany i zdefiniowany. Projekt OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) identyfikuje 5 cech budynków zrównoważonych4. Zalicza do nich: wydajne wykorzystanie surowców i energii, zapobieganie zanieczyszczeniu, zharmonizowanie i zintegrowanie ze środowiskiem oraz systemowe rozwiązywanie problemów. W ideę zrównoważonego budownictwa bez wątpienia wpisują się standardy programów certyfikujących, takich jak LEED i BREEAM.

 

tabela 1. Certyfikat LEED
Kryteria oceny Kategorie certyfikatu
energia i atmosfera – maks. liczba punktów: 35
proekologiczność i komfort wnętrza – maks. liczba punktów: 15
efektywność gospodarki wodą – maks. liczba punktów: 10
integracja obiektu z otoczeniem – maks. liczba punktów: 26
surowce i materiał...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy