Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nieodwracalny ekotrend

Baza wiedzy | 16 września 2021 | NR 3
0 173

W magazynach stale przybywa rozwiązań mających z jednej strony ograniczyć koszty ich funkcjonowania, a z drugiej zmniejszyć wpływ na środowisko. O obecnych i przyszłych standardach z Bartoszem Michalskim, dyrektorem dewelopmentu SEGRO Poland, odpowiedzialnym za realizację strategii w obszarze pozyskiwania nowych projektów w Polsce, rozmawia Miłosz Cieszyński.

Magazyny stają się coraz bardziej „zielone”. Dbamy o emisję spalin, wykorzystanie energii czy wody. Jakie rozwiązania technologiczne w infrastrukturze obiektów magazynowych, będące w zgodzie z ochroną środowiska, są dziś standardem?


Absolutnym standardem we wszystkich naszych obiektach magazynowych od dawna jest technologia LED. To jedno z najbardziej powszechnych rozwiązań na rynku, które przynosi korzyści w kilku wymiarach – ekologicznym, ekonomicznym oraz w zakresie bezpieczeństwa i komfortu pracowników. Bardzo cenione przez klientów, przez co niezwykle pożądane na rynku magazynowym, są dziś także rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną budynków, a więc związane z wykorzystaniem na etapie budowy materiałów zapewniających odpowiedni poziom izolacji termicznej czy (w przypadku dużych obiektów produkcyjnych) efektywne instalacje chłodniczo-grzewcze zasilane gazowymi pompami ciepła. 
To rozwiązania, które pozwalają na zredukowanie nawet o 1/3 kosztów utrzymania odpowiedniej temperatury w obiekcie, a więc oszczędność energetyczną, co nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Obecnie standardem stają się również rozwiązania wspierające ekologiczny transport, takie jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych, dziś obecne w każdym parku logistycznym SEGRO w Polsce.


Które z rozwiązań staną się Pana zdaniem standardem w najbliższej przyszłości?


Do magazynów wkracza wielowymiarowa automatyzacja. Z jednej strony mowa tu o systemach pozwalających zdalnie kontrolować zużycie mediów w obiektach produkcyjnych i magazynowych, co wiąże się z oszczędnościami w zużyciu energii elektrycznej oraz gazu, czy choćby specjalnych systemach dystrybucji wody, które pozwalają na ograniczenie jej zużycia nawet o 10%. Z drugiej, o systemach w pełni kompleksowego zarządzania budynkami typu BAS/BMS, pozwalających do maksimum zwiększyć funkcjonalność instalacji na terenie parku logistycznego, obniżając koszty eksploatacji do minimum. Coraz częściej pojawiającymi się rozwiązaniami, które w najbliższej przyszłości najpewniej zyskają jeszcze bardziej na znaczeniu, są te związane z OZE (odnawialnymi źródłami energii). Od klientów pojawia się coraz więcej zapytań o projekty, które będą mogły w tym względzie spełnić ich oczekiwania. Dodatkowo, wszystko wskazuje na to, że w niedługim czasie wprowadzony zostanie podatek mocowy od stawek za prąd, który może tylko przyspieszyć prawdziwy boom na fotowoltaikę. W SEGRO już dziś pojawiają się nowoczesne rozwiązania oparte na OZE. Wśród nich są panele solarne zamontowane na dachach wszystkich naszych pomieszczeń ochrony oraz inteligentne ławki z panelami solarnymi, które działają w kilku naszych par...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy