Dołącz do czytelników
Brak wyników

O krok od rekordu wszech czasów?

Baza wiedzy | 23 czerwca 2021 | NR 1
0 134

W 2015 r. wartość transakcji inwestycyjnych w regionie EMEA może wzrosnąć o 20% do prawie
250 mld euro. Byłby to wówczas drugi najwyższy wolumen obrotów w historii i tylko o 8% niższy
od rekordowego poziomu sprzed kryzysu. Z uwagi na obecną skalę płynności na rynku wartość obrotów może pobić rekord wszech czasów najpóźniej w 2016 r. Takie optymistyczne wnioski płyną z prognoz
Cushman & Wakefield dotyczących rynku inwestycyjnego w Europie na rok 2015.

Jak możemy przeczytać w raporcie C&W, nieprzewidywalność rynków akcji, strach przed deflacją i niewielki wzrost gospodarczy będą stymulować popyt na nieruchomości ze względu na wysokość stóp kapitalizacji i profil ryzyka tego typu inwestycji. Zwiększy się udział w rynku inwestycyjnym nieruchomości handlowych i logistycznych, ale we wszystkich segmentach inwestorzy będą poszukiwać aktywów bardzo dobrej jakości. Należy także oczekiwać znacznego wzrostu aktywności deweloperskiej, która początkowo będzie koncentrować się na najważniejszych rynkach biurowych regionu.
Do czynników znacznego ożywienia aktywności inwestycyjnej można zaliczyć większą płynność za sprawą luzowania polityki pieniężnej oraz wyniki testów wytrzymałościowych banków przeprowadzonych przez EBC. Z tego względu, począwszy od bieżącego roku, znikną ograniczenia na rynku, co ułatwi zawieranie kolejnych transakcji sprzedaży wobec wzrostu aktywności banków.
Do wzrostu podaży może się przyczynić nie tylko sprzedaż wierzytelności i aktywów oraz proces oddłużania się, lecz także chęć osiągnięcia zysków oraz ożywienie aktywności deweloperskiej. Utrzyma się także rosnące zainteresowanie inwestorów nowymi rynkami i sektorami, do czego skłania jednych konieczność znalezienia odpowiednich aktywów, a innych chęć podjęcia większego ryzyka w celu uzyskania większych zysków. Z tego względu popyt na aktywa typu core będzie nadal duży, ale należy także oczekiwać wzrostu zainteresowania w segmencie core-plus oraz value add.


Hiszpańska hossa 


W 2014 r. najpopularniejszym regionem pod względem inwestowania w nieruchomości komercyjne była Europa Południowa, a zwłaszcza rynek hiszpański, na którym wolumen obrotów wzrósł o ok. 55%. Trend ten utrzyma się także w 2015 r. przy prognozowanym wzroście inwestycji o 45-50%. Jednak wzrostu popytu inwestycyjnego należy oczekiwać także w regionach, które nie cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów w ubiegłym roku. Dotyczy to m.in. Skandynawii, w której popyt może wzrosnąć w bieżącym roku o 25% (w 2014 r. wzrost o 7%) za sprawą dużej atrakcyjności tego regionu wynikającej z niewielkiego ryzyka strukturalnego i stosunkowo dobrych perspektyw wzrostu gospodarczego.

 

 


Spadki i wzrosty w EMEA 


W 2014 r. wolumen obrotów na rynkach inwestycyjnych Europy Środkowo-Wschodniej spadł o 15-20%, ale w bieżącym roku może wzrosnąć o 30-35%. Z kolei w przypadku Rosji i niektórych krajów Europy Wschodniej spoza Unii Europejskiej do czynników, które mogą negatywnie wpływać na aktywność inwestycyjną, można zaliczyć wydarzenia na Ukrainie, ceny surowców i ogólną niepewność co do rynków wschodzących.
Natomiast większym optymizmem napawają perspektywy krótkoterminowe dla Europy Śro...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy