Dołącz do czytelników
Brak wyników

Oblicza leasingu

Baza wiedzy | 21 czerwca 2021 | NR 1
0 94

W 2013 r. branża magazynowa coraz chętniej inwestowała w leasing – głównie wózków widłowych – choć wybierała raczej tańsze opcje. Prognozowana na 2014 r. wyraźna poprawa koniunktury gospodarczej sprawi, że ten trend utrzyma się, a na rynku będą pojawiały się coraz korzystniejsze oferty leasingodawców.

Jak dowodzą badania Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012”, leasing pozostaje najpopularniejszym instrumentem zewnętrznego finansowania wśród firm sektora MŚP. Potwierdza to „Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)” instytutu Keralla Research: po środkach własnych leasing pozostaje drugim co do popularności instrumentem finansowania, będzie się starać o niego 26,8% przedsiębiorców. Branża magazynowo-transportowa nie jest tu wyjątkiem – 22,8% firm MŚP z branży „transport i gospodarka magazynowa” korzysta z leasingu, 18,4% planuje skorzystanie z tej formy finansowania. 
Z zestawienia Związku Polskiego Leasingu wynika, że wartość umów leasingowych zawartych w 2013 r. wyniosła ponad 35 mld zł, co oznacza ok. 13% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego, a także przekroczenie wartości rynku w rekordowym roku 2008 (32 mld zł). Rynek w dużym stopniu napędzają leasing pojazdów i nieruchomości – jak ocenia ZPL, struktura wzrostu całego rynku leasingu jest „w miarę zrównoważona”, z pojazdami ciężarowymi jako głównym motorem rozwoju. Sektor maszyn i urządzeń odnotował ogólny wzrost o ok. 9% w stosunku do roku ubiegłego.

Leasing wózków widłowych


Jak podaje Związek Polskiego Leasingu, wartość umów leasingowych dotyczących wózków widłowych wyniosła w roku 2013 ponad 390 mln zł netto i o 3,31% w stosunku do roku 2012, natomiast zwiększyła się liczba sztuk sprzętu finansowanego tą drogą (o blisko 12%). W roku 2013 było to 5134 wózków widłowych, co stanowi blisko 1/3 tych urządzeń zarejestrowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego (15 655). Wśród firm zrzeszonych w Związku Leasing Polskiego wyraźnie największy wolumen sprzedaży odnotowały Millennium Leasing
Sp. z o.o., SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. 
Jak oceniają producenci i dostawcy wózków na polski rynek, niższa wartość zawieranych umów wynika ze wzrostu zainteresowania wynajmem wózków z rynku wtórnego – od roku 2012 popyt mógł wzrosnąć nawet o 20%. Główną przyczyną wyboru wózka używanego jest chęć obniżenia kosztów związanych z maszynami i urządzeniami, bo zależnie od wieku wózka kwota raty może być nawet o 40% niższa w stosunku do wózka nowego. 
Czy koszty leasingu wózków widłowych rosną, czy maleją? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale na pewno można spodziewać się coraz większej konkurencyjności ofert. Nawet jeśli rata leasingu i jej koszty nie zmieniają się, w tej cenie można otrzymać wiele usług poza samym wynajmem. Instytucje finansujące oferują w cenie najmu serwis (coraz częściej na miejscu zdarzenia), ubezpieczenie floty, wózek zastępczy na czas ewentualnej naprawy, wymianę uszkodzonych wózków oraz wymianę na nowsze modele. 
Na konkurencyjność wpływa też to, że na rynku cały czas przybywa leasingodawców niebędących typowymi instytucjami finansowymi (to np. producenci i dystrybutorzy sprzętu czy wypożyczalnie maszyn i urządzeń). W roku 2012 należało do nich 26% rynku. Mogą one zagrozić bankom większą elastycznością oferty, szczególnie skierowanej do mniejszych klientów. Reakcję dużych instytucji już widać, np. Pekao Leasing wprowadził w 2013 r. nowy produkt, leasing wózków widłowych na preferencyjnych warunkach w przypadku zakupu marki wskazanej przez leasingodawcę. 
Rynek wózków widłowych uważany jest przez instytucje finansujące za „stabilny, o wysokim potencjale”. Niewielki tegoroczny spadek wartości umów, szczególnie zestawiony ze wzrostem (ok. 8%)
w 2012 r. w stosunku do roku 2011, pokazuje, że rynek ten stabilizuje się, odzwierciedlając ogólny stan gospodarki oraz tendencje na rynku nieruchomości komercyjnych (rosnące podaż i popyt oraz mniejszy wskaźnik pustostanów). W 2014 r. należy oczekiwać dalszego wzrostu zainteresowania wózkami widłowymi oraz finansowaniem ich przez leasi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy