Odpowiedzialny pracodawca

Zarządzanie

Rozpoczynając projektowanie i budowę magazynu, należy uwzględnić warunki techniczne, jakie musi spełniać obiekt, a które muszą być zgodne z obowiązującymi normami BHP. Gdy mamy do czynienia z magazynem wysokiego składowania, sprawa jeszt szczególnie istotna. Zapewnienie odpowiednich warunków ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracowników i składowanych towarów. Za zapewnianie tego bezpieczeństwa odpowiada pracodawca.

Przedstawiciele Mecalux przypominają, że główne zagrożenia dla pracowników magazynu stanowi upadek ładunku w strefach ruchu lub w obszarach roboczych (nośniki ładunku nie są dostatecznie wytrzymałe), ugięcie belek nośnych (przekroczenie dopuszczalnych limitów obciążenia), uderzenia urządzeń transportu bliskiego w regały i potrącenia operatorów (niewłaściwe manewrowanie pojazdami lub wadliwe rozplanowanie obiektu), zderzenia pojazdów w miejscach o ograniczonej przestrzeni (brak oznakowania korytarzy), a także zderzenia pojazdów z regałami (zbyt wąskie korytarze). Pomieszczenia magazynowe powinny być rzecz jasna dostosowane do rodzaju składowanych towarów. Od tego zależy rodzaj regałów, układ dróg komunikacyjnych, temperatura czy wilgotność, jak również oświetlenie obiektu. Dla bezpieczeństwa pracy znaczenie może mieć też poziom hałasu. Jeśli magazyn znajduje się na kilku poziomach, pracownik musi mieć bezpieczne dojścia do każdego z nich. Ważne z racji bezpieczeństwa są wszelkiego rodzaju „akcesoria” na szlakach komunikacyjnych, np. poręcze czy balustrady, ale też takie detale jak np. rodzaj wykładzin na podłogach. Lista aktów prawnych, które regulują wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem w magazynach, jest dość długa, sankcjonują je różnego rodzaju przepisy. Kluczowe z nich to: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwestie regulują też Polskie Normy w tym ta dotycząca budowli magazynowych czy znaków bezpieczeństwa, jak również oświetlenia miejsc pracy.

REKLAMA

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy