Dołącz do czytelników
Brak wyników

Oznaki ożywienia

Baza wiedzy | 10 czerwca 2021 | NR 4
0 178

Jak wynika z prognozy, w 2012 r. powstanie pół miliona m² nowych powierzchni magazynowych. Utrzymuje się przy tym aktywność najemców, a spada odsetek wolnych powierzchni w centrach regionalnych. Będzie drożej?

Pomimo problemów fiskalnych krajów Unii Europejskiej i wynikającego z tego pogorszenia nastrojów, prognozy dla polskiej gospodarki są optymistyczne. Stabilna kondycja polskiego rynku magazynowego jest odbiciem dobrej dynamiki polskiego PKB, który w pierwszym kwartale wzrósł o 3,5%, a prognoza wzrostu na cały rok 2012 wynosi 2,6%, co na tle innych rynków europejskich będzie dobrym wynikiem.
W Polsce istnieje obecnie 7,23 mln m² nowoczesnej powierzchni magazynowej, z czego 305 tys. m² oddano do użytku w pierwszej połowie 2012 r. Również w pierwszym półroczu br. rozpoczęto budowę kolejnych obiektów magazynowych o łącznej powierzchni 200 tys. m².
Rośnie też aktywność najemców w nowych regionalnych ośrodkach logistycznych, wśród których najbardziej aktywne są w tym roku aglomeracja śląska i region Poznania. Średni odsetek wolnych powierzchni magazynowych w Polsce utrzymuje się w okolicach 12%, co przekłada się na blisko 850 tys. m²
dostępnych do wynajęcia.
Do największych nowych transakcji na rynku magazynowym w pierwszej połowie 2012 r.
należała umowa najmu 32 tys. m² powierzchni w projekcie zrealizowanym przez Panattoni w Legnickich Polach w rejonie Wrocławia na zamówienie dostawcy motoryzacyjnego Lear, a także umowa najmu 35 tys. m² magazynów w Chmielowie koło Tarnobrzega zawarta przez firmę Pilkington, producenta szkła i szyb zespolonych. Wśród innych dużych transakcji należy wymienić umowę najmu 33,8 tys. m² powierzchni w Prologis Park Dąbrowa na Śląsku, zawartą przez DHL, część największej na świecie grupy logistycznej, a także renegocjowaną umowę najmu 18 tys. m² w Prologis Park Teresin koło Warszawy przez operatora logistycznego Schenker. Najbardziej aktywni są przy tym najemcy z sektora produkcyjnego, głównie samochodowego i materiałów budowlanych, oraz firmy logistyczne.
Przewiduje się, że stawki czynszu w 2012 r.
utrzymają się na poziomie obserwowanym w 2011 r., zwłaszcza w lokalizacjach z wysokim współczynnikiem powierzchni niewynajętych (okolice Warszawy, Szczecina). Stawki czynszu za wysokiej jakości powierzchnie magazynowe w Polsce kształtują się obecnie na poziomie od 2,6-3,5 euro/m²/mies. w sektorze II (15-80 km od Warszawy), 3-3,5 euro/m²/mies. w sektorze III (inne regiony kraju), a do
4,5-5 euro/m²/mies. w sektorze I (do 15 km
od centrum Warszawy) i pozostają na stabilnym poziomie. Obecnie stawki czynszów za najlepsze obiekty położone w Warszawie wynoszą ok. 4,5-5 euro/m²/mies.

Rynek inwestycyjny


Liczba transakcji w segmencie magazynowym jest nadal niska w porównaniu do segmentu biur i obiektów handlowych, co wynika głównie z ograniczonej podaży wysokiej jakości obiektów oferowanych do sprzedaży. W pierwszym kwartale 2012 r. sfinalizowano jedną transakcję inwestycyjną na rynku magazynowym – Hines zakupił portfel Prologis za kwotę 96 mln euro. W drugim kwartale zamknięto dwie transakcje: BPH FIZ zakupił Ideal Idea Park II w Warszawie, a Goodman sprzedał projekt zrealizowany na zamówienie Case Tech w Legnicy. 
Stopy zwrotu z inwestycji w wysokiej klasy obiekty magazynowe wynoszą obecnie 7,75% i są nieco wyższe niż dla inwestycji na rynku obiektów biurowych i handlowych.

Sektor I – Warszawa


Sektor I, czyli obszar położony w odległości do 15 km od centrum Warszawy, dysponuje obecnie łączną powierzchnią 630 tys. m² magazynów komercyjnych i obiektów logistycznych. Są to głównie obiekty wielofunkcyjne, oferujące najemcom mniejsze powierzchnie zlokalizowane blisko głównych dróg i lotniska. Odsetek wolnych powierzchni w sektorze I wynosi obecnie 14%.  Ponad 20 tys. m² zostało oddanych do użytkowania w pierwszej połowie 2012 r.
w dwóch obiektach położonych w dzielnicy Okęcie, przy ul. Działkowej: Gate One Business Park o powierzchni 15 tys. m² i druga faza Ideal Idea Park II oferująca ok. 5 tys. m².
Ze względu na relatywnie wysokie koszty najmu oraz ograniczoną dostępność obiekty magazynowe zlokalizowane w granicach miasta są atrakcyjne przede wszystkim dla użytkowników końcowych, firm działających na rynku warszawskim, oferujących usługi drukowania, archiwizacji dokumentów, a także z sektora handlowego oraz dóbr szybko zbywalnych. Silnie reprezentowani są również dystrybutorzy z sektorów motoryzacyjnego i farmaceutycznego. Firmy te, oprócz powierzchni magazynowej, zazwyczaj wynajmują też powierzchnię biurową o podwyższonym standardzie. 
W pierwszej połowie 2012 r. wynajęto ponad 50 tys. m² powierzchni w sektorze I, z czego ponad połowa to nowe umowy najmu. Stawki czynszów w tym sektorze są najwyższe w Polsce i mieszczą się w przedziale 4,5-5 euro/m²/mies.

Sektor II – region warszawski


Sektor II, obejmujący obszar w odległości 15 do 80 km od centrum Warszawy, to przede wszystkim duże parki dystrybucyjne dedykowane operatorom logistycznym. Obiekty te są atrakcyjne dla najemców i deweloperów ze względu na bliskość aglomeracji warszawskiej oraz dostępność gruntów o dużej powierzchni oferujących możliwości przyszłej zabudowy. Autostrada A2 dodatkowo podniosła atrakcyjność obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie tej trasy. W pierwszej połowie 2012 r. wynajęto tu ponad 210 tys. m²
powierzchni, a największe umowy najmu zarejestrowano w budynkach Prologis Park Teresin i Point Park Mszczonów.
Stawki czynszu utrzymują się na poziomie z ubiegłego roku i są jednymi z najniższych w Polsce: mieszczą się w przedziale 2,6-3,5 euro/m²/mies., a dodatkowo deweloperzy oferują wiele atrakcyjnych zachęt dla najemców.
Łączna powierzchnia magazynowa w sektorze II wynosi 2,1 mln m², a odsetek wolnych powierzchni na koniec czerwca 2012 r. wynosił 19%. 

Sektor III – parki logistyczne w Polsce


Sekt...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy