Po tabliczkach do właściwej lokalizacji magazynowej. Znakowanie regałów i lokalizacji magazynowych

SYSTEMY SKŁADOWANIA

Nietrudno sobie wyobrazić, ile niepotrzebnego czasu zajmuje zlokalizowanie właściwego towaru w przypadku, gdy w magazynie nie ma czytelnych i zrozumiałych dla wszystkich pracowników oznaczeń. Dochodzi do tego ryzyko pomyłek. Sytuacja jest tym trudniejsza, im większy jest dany obiekt i im więcej jest w nim wykonywanych operacji.

Użytkownicy magazynów nie mają wątpliwości, że przejrzysty i logiczny system oznaczenia miejsc magazynowych ma kluczowe znaczenie dla sprawnego i efektywnego zarządzania. Chodzi nie tylko o ułatwienie bieżącego korzystania z zasobów magazynowych, ale też o zwiększenie bezpieczeństwa, usprawnienie inwentaryzacji. Część spośród kwestii związanych z oznakowaniem regałów magazynowych wynika ze stosownych przepisów, wiele oznaczeń ma jednak charakter indywidualny i jest sprawą konkretnego użytkownika magazynu bądź jego części.    

To jest elementarz 

Swoistą bazę oznaczeń regałów magazynowych stanowią te, które dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa ich eksploatacji, a także szerzej bezpieczeństwa pracy. Wynika to chociażby z postanowień Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Warto pamiętać, że prawidłowe oznakowanie jest jednym z elementów profilaktyki wypadkowej. To obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie, aby regały, czyli urządzenia przeznaczone do składowania były czytelnie oznakowane np. w zakresie dopuszczalnego obciążenia. Dotyczy to również podłóg i stropów. W rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP nie jest określona forma tego oznakowania. Wiadomo jednak, że informacja musi być czytelna, a istotę prawidłowego oznakowania...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy