Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polisa ważna dla magazyniera

Baza wiedzy | 17 maja 2021 | NR 2
0 103

Dobra polisa ubezpieczeniowa to dzisiaj podstawa działania każdego magazynu. Tyle tylko, że polisa polisie nierówna 
i często nawet płacąc wysokie składki, można się narazić na nieprzewidziane koszta, na przykład — kiedy przechowywany produkt rozmrozi się, zepsuje albo zostanie uszkodzony. Sedno tkwi w zakresie ubezpieczenia, które zawsze powinno być z ,,uszyte” na miarę przedsiębiorcy. Czym więc kierować się, wybierając ubezpieczyciela? 

 

Chcąc wszechstronnie ochronić magazyn, na początek trzeba pomyśleć o samym budynku, który może przecież strawić ogień, zalać woda albo zniszczyć huragan. 
— Trzeba koniecznie zwrócić uwagę na to, w jakim miejscu znajduje się magazyn — mówi Aleksander Daszewski, radca prawny z Biura Rzecznika Ubezpieczonych. — Jeśli wybudowano go w okolicach rzeki, potrzebne będzie zabezpieczenie przed ryzykiem powodzi czy zalania. Jeśli w terenie pofałdowanym, na przykład w górach, to trzeba pomyśleć o osuwaniu się ziemi, zaleganiu śniegu czy lawiny. Słowem, należy uwzględnić wszelkie potencjalne zagrożenia, które na danym terenie mogą wystąpić i w tym zakresie poszukiwać, negocjować z ubezpieczycielem ochronę. 
Lokalizacja istotna jest też pod innym względem.
— Oceniamy, czy teren przedsiębiorstwa jest łatwo dostępny dla jednostek ratowniczych — ocenia Agnieszka Sobucka z PZU SA. — Na przykład możliwość szybkiego wykrycia pożaru za pomocą automatycznych urządzeń sygnalizacji pożaru, możliwość powiadomienia straży pożarnej oraz czas dojazdu do obiektu Państwowej Straży Pożarnej. Najlepiej, gdyby na terenie firmy działała zakładowa ochotnicza straż pożarna.

 

 

NIEZBĘDNE MINIMUM


Ubezpieczyciele określają też minimalne wymagania stawiane zabezpieczeniom przeciwpożarowym. TUiR WARTA dokładnie określa, że kontrolki sprzętu gaśniczego, które potwierdzają ich konserwację, muszą być sprawdzane co najmniej raz w roku. Hydranty wewnętrzne wymagają badania nie rzadziej niż co pięć lat. Dla towarzystwa ubezpieczeniowego istotny jest nawet porządek na terenie magazynu. Agent sprawdzi, czy regularnie usuwane są odpady, które w razie pożaru podsycą ogień, i czy w magazynie obowiązuje zakaz palenia. 
Tyle ochrona budynku. Poza nim niezbędne jest zabezpieczenie towaru znajdującego się w obiekcie, który również może strawić ogień lub ktoś przypadkowo go zniszczyć. 
— Jeżeli tylko w magazynie przetrzymuje się towar, który nie należy do właściciela obiektu, warto ubezpieczyć swoją odpowiedzialność cywilną z tytułu jego przechowania, czyli tak zwane OC przechowawcy 
— radzi Aleksander Daszewski z BRU. — W świetle prawa przechowawca ma bowiem obowiązek wydania magazynowanego towaru w stanie niepogorszonym. Jeżeli tak się nie stanie i coś się popsuje, zaleje, zniszczy lub uszkodzi, odpowiada za to ten, kto magazynował. 
— Takie ubezpieczenie to dla nas podstawa — stwierdza Patryk Gościniak, wiceprezes zarządu spółki Pago, która w Grodzisku Wielkopolskim ma chłodnię składową. — Dla chłodni bardzo istotne jest na przykład rozszerzenie polisy o ryzyko rozmrożenia towaru.
Budynek i towar to jednak dzisiaj niezbędne minimum. Warto też pomyśleć o odpowiedzialności kontraktowej, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania względem swoich partnerów biznesowych, a jeśli na terenie magazynu przechowywane są lub chronione pojazdy mechaniczne, na przykład na parkingu strzeżonym, przydatne może się też okazać rozszerzenie polisy o ich uszkodzenie. Generali T.U. SA pozwala też zabezpieczyć się przed ryzykiem utraty czynszu lub zysku, kiedy magazyn nie będzie w stanie spełniać swojej funkcji.
A co w sytuacji, gdy powstaną szkody wyrządzone pracownikom w następstwie wypadku przy pracy? Szczególnie, gdy ich wartość przewyższa świadczenie z zabezpieczenia społecznego. Zawsze istnieje ryzyko wypadku przy pracy i taka polisa może okazać się niezbędna. Ryzyko odpowiedzialności względem pracowników zaleca się zresztą każdemu pracodawcy.
Kiedy właściciel jest już zdecydowany, przed czym chce chronić swój magazyn, wystarczy przejrzeć oferty. I tutaj zaczynają się schody.

„ALL RISKS”


— Podejmując decyzję o wyborze oferty, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, a nie na jego cenę — mówi Patryk Gościniak. — Właśnie dlatego nasza firma zdecydowała się na nowoczesne ubezpieczenie mienia w formule „all risks,” czyli od wszystkich ryzyk. Gwarantuje ono zabezpieczenie na wypadek pożaru, powodzi, wybuchu czy zalania, 
a także zabezpiecza przed zdarzeniami kryminalnymi, takimi jak kradzież z włamaniem, rabunek lub dewastacja. 

 

Dla chłodni składowej PAGO w Grodzisku Wlkp. bardzo ważne jest rozszerzenie polisy o ryzyko rozmrożenia towaru.


Dzisiaj właściciele magazynów mają do wyboru dwa zakresy ubezpieczenia. Mogą się zabezpieczyć przed tak zwanymi ryzykami nazwanymi, które są dokładnie wymienione i zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i najczęściej podzielone na wariant podstawowy i rozszerzony. Druga możliwość chroni przed każdym ryzykiem poza tym, które jest wyłączone w OWU.
— Pierwszy zakres, ograniczony do katalogu wymienionych zagrożeń to dla nas za mało — stwierdza Partyk Gościniak. — Wystarczy, że jakieś zdarzenie nie spełni definicji danego ryzyka zawartego w OWU i już nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Poza tym chronimy się też przed wszystkim, czego nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć i nazwać, a co może spowodować szkodę w mieniu. Na przykład, jeśli wózek widłowy uderzy w jeden z regałów, a ten (działając na zasadzie domina) przewróci pozostałe, uszkodzone zostaną nie tylko regały, ale także towar, który się na nich znajdował. 
Same wózki widłowe nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Jeśli jednak magazynierzy poruszają się na nich, ryzyko istnieje na pewno. 
— Co ważne, składka za to samo ryzyko może się różnić u poszczególnych ubezpieczycieli dwu-, trzy-, a nawet czterokrotnie — stwierdza Patryk Gościniak. ­— Warto więc zrobić pełen przegląd ofert i dzięki temu zaoszczędzić na składce, bez obniżania zakresu ubezpieczenia. 
W wyborze bez wątpienia niezbędna jest pomoc brokera ubezpieczeniowego, który rozpozna ryzyko, zbuduje program ubezpieczeniowy oraz w imieniu firmy wynegocjuje oferty ubezpieczenia. 

 

TOWARZYSTWO POLISA ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA SKŁADKA UBEZPIECZENIA
PZU SA l OWU ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych dla klienta korporacyjnego 
l OWU ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego
l ryzyka nazwane — w wariancie podstawowym i rozszerzonym
l wszystkie ryzyka — zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie zdarzenia poza wyłączonymi 
w owu.
l dla budynków, wyposażenia — odpowiada wartości odtworzeniowej, księgowej brutto bądź wartości rzeczywistej — deklarowana jest całkowita wartość mienia
l dla składowanych towarów — wartości ich nabycia bądź wytworzenia — deklarowana jest maksymalna wartość 
w miejscu ubezpieczen...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy