Dołącz do czytelników
Brak wyników

Poprawa wydajności

Baza wiedzy | 7 czerwca 2021 | NR 1
0 40

Zazwyczaj w przypadku inwestycji w system informatyczny typu WMS w magazynie potrzebny jest impuls, który pojawia się u właściciela lub administratora magazynu, a więc powtarzające się błędy, reklamacje i innego rodzaju bolączki, które dezorganizują funkcjonowanie logistyki w firmie.

 

Wdrożenie systemu zarządzania magazynem to przede wszystkim poprawa wydajności logistyki w firmie. System WMS automatycznie planuje i rozdziela pracę w magazynie. WMS zna aktualny stan każdej lokacji magazynowej, co pozwala na umiejętne kierowanie pracownika, np. według ścieżki kompletacji podczas wydania. Wpływa to na zmniejszenie czasów realizację zadań, co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie wydajności pracy, umożliwiając realizację tego samego strumienia materiału mniejszą ilością ludzi i środków niż w przypadku braku systemu WMS w magazynie. Dzięki poprawie wydajności pracy możliwe jest zwiększenie przepływu materiału w magazynie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
System WMS zbierając odpowiednie dane, umożliwia rzetelną ocenę pracy magazynu, mierząc kluczowe czynniki wydajności. 
W każdej chwili dostępna jest informacja o stanach magazynowych oraz aktualnej ilości zadań do wykonania. Na podstawie raportów możliwa jest weryfikacja wydajność pracowników. Firmy świadczące usługi logistyczne doceniają możliwość rejestrowania usług cennikowych dla każdego odbiorcy, takich jak np. składowanie, kompletacja, załadunek, co-packing i inne.
Wraz z wdrożeniem sy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy