Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prześwietlamy systemy bezpieczeństwa widlaków

Baza wiedzy | 22 czerwca 2021 | NR 5
0 87

Najczęściej występujący wypadek z udziałem wózka widłowego stanowi najechanie i uderzenie wózkiem oraz potrącenie przez jadący wózek. Nieco rzadziej dochodzi do przygniecenia wózkiem bądź osprzętem roboczym oraz przygniecenia transportowanym ładunkiem. Oprócz tego występują wypadki w postaci kolizji wózków, uderzenia transportowanym ładunkiem, uderzenia wózkiem przy cofaniu oraz poparzenia na wózku. Niejednokrotnie dochodzi do upadku wózka z rampy przeładunkowej.

Nowoczesne wózki widłowe nie obejdą się bez licznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo operatora oraz ludzi znajdujących się w pobliżu wózka. Dla zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa coraz częściej uwzględnia się inteligentne technologie ze sterowaniem w postaci oprogramowania komputerowego.
Za przyczynę wypadków przy pracy z udziałem wózków widłowych uważa się przede wszystkim błędy projektowe (konstrukcyjne). Zazwyczaj stanowią one różnego rodzaju wady konstrukcji urządzenia, a także układu napędowego, sterowania oraz instalacji elektrycznej, hydraulicznej i pneumatycznej. Błąd o charakterze konstrukcyjnym stanowi również nieprawidłowy dobór wymiarów i materiałów oraz niewłaściwe zabezpieczenie urządzenia. Warto zwrócić uwagę na przyczynę wypadków w postaci wad materiałowych. Chodzi przede wszystkim o wady materiałowe, które są ukryte, oraz powstające w efekcie „zmęczenia” materiału, pogorszenia się własności materiału podczas eksploatacji czy też działania substancji o charakterze żrącym i korozji.
Istotną przyczyną wypadków mogą być błędy eksploatacyjne, takie jak chociażby niewłaściwa konserwacja czy też kontrola urządzenia i układów odpowiedzialnych za zabezpieczenia. Nie bez znaczenia są przy tym nieprawidłowo wykonane naprawy i przeróbki, wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, nieprawidłowa organizacja miejsca pracy oraz niedotrzymanie warunków DTR przy eksploatacji urządzenia. Kluczową rolę odgrywa brak odpowiednich kwalifikacji osób obsługujących wózki. Przyczyną wypadków z udziałem wózków widłowych niejednokrotnie są czynniki o charakterze zewnętrznym (zalanie, pożar, klęski żywiołowe itp.).

 

 

Wózek z czujnikami


Interesujące rozwiązanie stanowi system czujników laserowych odpowiedzialny za wykrywanie obecności ludzi lub innych przeszkód pojawiających się w zasięgu pracy i jazdy wózka widłowego. Nad całością systemu czuwa programowalny sterownik, który w przypadku pojawienia się przeszkody zwalnia lub zatrzymuje w sposób automatyczny wózek do chwili usunięcia lub ominięcia zagrożenia. Skanery laserowe są odpowiedzialne za penetrowanie obszarów zarówno przed, jak i za wózkiem. Sterownik, poprzez współpracę z systemem elektronicznym wózka, wpływa na jego prędkość. W niektórych systemach przewidziano dwa obszary pracy skanera, ostrzegawczy i ochronny. Jeżeli w obszarze ostrzegawczym zostanie wykryta przeszkoda, nastąpi zmniejszenie prędkości jazdy wózka niezależnie od czynności podejmowanych przez operatora. W momencie wykrycia przeszkody w polu ochronnym wózek zatrzyma się. Interesujące rozwiązanie stanowi wykrywanie początku korytarza. Tym sposobem system uruchamia się przy wjeździe do korytarza i wyłącza przy wyjeździe.
Kontrola załadunku w nowoczesnych wózkach widłowych odbywa się też przy pomocy joysticka, który jest zintegrowany z podłokietnikiem. Bezpieczeństwo obsługi z pewnością zapewni wielofunkcyjna kierownica, przypominająca wolant samolotu. Dzięki niej integrowane są wszystkie funkcje, takie jak podnoszenie i opuszczanie wideł, pochył masztu, przesuw boczny wideł, przełączanie kierunku jazdy, hamulec postojowy czy też wyłącznik jazdy pełzającej. Kierownica wyposażona jest w funkcję automatycznego powrotu do wcześniejszych ustawień, dzięki czemu operator nie musi ponownie nastawiać parametrów po przeprowadzonych czynnościach konserwacyjnych. Dzięki systemowi RFID wózek komunikuje się z otoczeniem. Jest to przydatne rozwiązanie, np. przy rozpoznawaniu palet i miejsc składowania. Funkcja ta może być również używana do identyfikacji niebezpiecznych miejsc, np. skrzyżowań, bram, słupów. 

 

Jakie zapotrzebowania w zakresie zabezpieczenia
eksploatacji wózków zgłasza rynek?
Obecnie na rynku kształtuje się trend zbierania jak największej ilości informacji o eksploatacji posiadanych wózków widłowych oraz odpowiedniego wykorzystania i zarządzania tymi danymi. W głównej mierze ma to zwiększać bezpieczeństwo pracy oraz redukować koszty operacyjne przez uczenie operatorów bezpiecznego posługiwania się urządzeniami transportu bliskiego oraz dbania o odpowiedni stan techniczny tego sprzętu. Wskutek takich działań przedłużana jest żywotność wózków widłowych, zmniejsza się przy tym liczba uszkodzeń i napraw serwisowych. 
Nie mniej ważne z punktu widzenia ekonomiki eksploatacji floty wózków widłowych jest prowadzenie ciągłej analizy i optymalizacji kluczowych parametrów eksploatacyjnych. Dzięki temu wzrasta efektywność wykorzystania posiadanych środków oraz wykonywania zadań i przeprowadzania procesów logistycznych.
Na rynku dostępne są różnorodne systemy monitorowania pracy wózków. Coraz częściej można spotkać już nie tylko proste urządzenia rejestrujące (np. rejestratory typu ECS), ale również bardziej zaawansowane rozwiązania klasy systemów IT o dużych zdolnościach zbierania, archiwizowania, przetwarzania i analizowania danych (np. system ELOfleet3).
Innym aspektem eksploatacji wózków z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, na który rynek zwraca szczególną uwagę, jest kwestia zapobiegania możliwościom zaistnienia sytuacji niosących zagrożenia dla ludzi pracujących w tym samym obszarze co maszyny. Poszukiwane są rozwiązania mogące wyeliminować wystąpienie tak błędów ludzkich, jak i organizacyjnych, ze zdolnością adaptowania się do zmiennych warunków. Chodzi tu głównie o systemy bezpieczeństwa i systemy ostrzegawczo-zabezpieczające (tzw. systemy wspomagające) z różnymi funkcjami antykolizyjnymi, detekcji osób i innych obiektów, ograniczającymi prędkość jazdy i możliwość poruszania się w określonych strefach, a także o systemy automatycznego sterowania.

Stanisław Wilamowski
specjalista ds. logistyki ELOKON Logistics

 

Bezpieczna konstrukcja wózka


W zakresie konstrukcji wózki charakteryzują się niezależnym funkcjonowaniem kabiny, przekładni oraz silnika w ra...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy