Prześwietlamy systemy bezpieczeństwa widlaków

Raport

Najczęściej występujący wypadek z udziałem wózka widłowego stanowi najechanie i uderzenie wózkiem oraz potrącenie przez jadący wózek. Nieco rzadziej dochodzi do przygniecenia wózkiem bądź osprzętem roboczym oraz przygniecenia transportowanym ładunkiem. Oprócz tego występują wypadki w postaci kolizji wózków, uderzenia transportowanym ładunkiem, uderzenia wózkiem przy cofaniu oraz poparzenia na wózku. Niejednokrotnie dochodzi do upadku wózka z rampy przeładunkowej.

Nowoczesne wózki widłowe nie obejdą się bez licznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo operatora oraz ludzi znajdujących się w pobliżu wózka. Dla zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa coraz częściej uwzględnia się inteligentne technologie ze sterowaniem w postaci oprogramowania komputerowego.
Za przyczynę wypadków przy pracy z udziałem wózków widłowych uważa się przede wszystkim błędy projektowe (konstrukcyjne). Zazwyczaj stanowią one różnego rodzaju wady konstrukcji urządzenia, a także układu napędowego, sterowania oraz instalacji elektrycznej, hydraulicznej i pneumatycznej. Błąd o charakterze konstrukcyjnym stanowi również nieprawidłowy dobór wymiarów i materiałów oraz niewłaściwe zabezpieczenie urządzenia. Warto zwrócić uwagę na przyczynę wypadków w postaci wad materiałowych. Chodzi przede wszystkim o wady materiałowe, które są ukryte, oraz powstające w efekcie „zmęczenia” materiału, pogorszenia się własności materiału podczas eksploatacji czy też działania substancji o charakterze żrącym i korozji.
Istotną przyczyną wypadków mogą być błędy eksploatacyjne, takie jak chociażby niewłaściwa konserwacja czy też kontrola urządzenia i układów odpowiedzialnych za zabezpieczenia. Nie bez znaczenia są przy tym nieprawidłowo wykonane naprawy i przeróbki, wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, nieprawidłowa organizacja m...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy