Dołącz do czytelników
Brak wyników

Regały do chłodni — 4 rozwiązania

Baza wiedzy | 24 maja 2021 | NR 3
0 110

Zapytaliśmy firmy produkujące i realizujące instalacje regałowe o optymalne — ich zdaniem — rozwiązanie do magazynów z kontrolowaną temperaturą, ze szczególnym uwzględnieniem chłodni. Głównym założeniem ważnym dla inwestora były: oszczędność miejsca, duża funkcjonalność, praca wózków widłowych oraz możliwość zastosowania zaproponowanego rozwiązania, tak w nowo powstającym magazynie, jak i w istniejącym już budynku. 

1. Regały paletowe na ruchomych podstawach
Proponowane rozwiązanie: 


Regały przesuwne — regały paletowe montowane na ruchomych podstawach poruszających się po szynach zainstalowanych w posadzce magazynu. Ich zastosowanie pozwala na wyeliminowanie zbędnych w danym momencie korytarzy dostępowych, a co za tym idzie, zwiększenie pojemności magazynu przy zachowaniu bezpośredniego dostępu do każdej z palet. Wyposażenie obiektu w regały przesuwne umożliwia blisko dwukrotne zwiększenie jego pojemności w porównaniu do magazynu wyposażonego w konwencjonalne regały paletowe.
Argumenty za wdrożeniem: 
 ponad 30-procentowa redukcja kosztów inwestycji w budowę nowych magazynów dzięki możliwości budowy mniejszych obiektów,
 zwiększenie pojemności istniejących magazynów dzięki wyeliminowaniu korytarzy dostępowych, 
 możliwość instalacji różnego rodzaju systemów kontroli: ręcznego, zdalnie sterowanego lub kontrolowanego za pomocą sieci informatycznej. 
Technologia wykonania: 
Regały przeznaczone do chłodni narażone są na różnorodne obciążenia środowiskowe, to jest: wilgotność, niskie temperatury, wahania temperatur itp. W związku z koniecznością dostosowania wyposażenia do specyficznych warunków pracy proponujemy następujące wykończenia regałów do chłodni: regały malowane kataforetycznie; ramy malowane kataforetycznie i belki malowane proszkowe, ramy ocynkowane i belki malowane proszkowe. 
Realizacja inwestycji: 
Pierwszym krokiem realizacji inwestycji jest wywiad logistyczny, podczas którego rozpoznawane są potrzeby klienta. Następnie przygotowywany jest projekt wraz z ofertą cenową. Budowa instalacji rozpoczyna się od montażu szyn do pierwszej warstwy posadzki (chudy beton). Kolejnym etapem jest wylanie posadzki właściwej, po czym montowane są wózki, na których osadzane zostają regały. Następny krok to podłączenie regałów do zasilania i wstępny rozruch, podczas którego sprawdza się poprawność pracy całego układu. Końcowym etapem jest odbiór systemu.

Grzegorz Stokłosa
dyrektor handlowy Mecalux Sp. z o.o. 
Sławomir Duda
dyrektor techniczny Mecalux Sp. z o.o.

2. Regały typu DISz samobieżną karetką wideł 
Proponowane rozwiązanie: 
Regały typu DIS, a właściwie cały półautomatyczny system głębokiego składowania pozwalający na maksymalne wykorzystanie kubatury magazynu (90 procent), wykorzystujący, podobnie jak regały wjezdne lub przejezdne, zasadę składowania blokowego. W odróżnieniu od regałów wjezdych mamy zdecydowanie lepsze wykorzystanie regałów. I pomimo wyższego kosztu inwestycji, cały system w przeliczeniu na „efektywne” miejsce paletowe wychodzi zdecycowanie taniej. Głównym „bohaterem” procesu składowania towarów jest specjalnie skonstruowana samobieżna karetka wideł, która samodzielnie porusza się w głąb wybranego kanału (poziomu) składowania. 
Argumenty za wdrożeniem: 
 połączenie funkcji regałów przesuwnych (wykorzystanie powierzchni w około 90 procentach), przepływowych (możliwość załadunku poziomu odbywa się z jednej, a odbiór towaru z drugiej strony), wjezdnych i składowania blokowego;
 współpraca ruchomej karetki wideł 
z każdym pojazdem Jungheinrich. Szybkie zmodyfikowanie standardowego wózka widłowego pozwala na jednoczesne obsługiwanie aż czterech samobieżnych karetek wideł poruszających się niezależnie w różnych kanałach składowania;
 składowanie różnych typów palet, kontenerów i skrzyń, możliwość pobierania jednostek ładunkowych bezpośrednio z posadzki.
Technologia wykonania: 
Regały oferowane przez naszą firmę produkowane są w taki sposób, iż zabezpieczenie antykorozyjne, jakie posiadają, umożliwia ich montaż praktycznie w każdych warunkach, jakie możemy spotkać w magazynach z temperaturą kontrolowaną. Graniczną dla nas temperaturą jest minus 30 stopni Celsjusza. Obliczenia wytrzymałościowe spełniają w pełni europejskie standardy i wymagania. 
Realizacja inwestycji: 
Realizacja poprzedzona jest fazą projektową, zawierającą szczegółowy plan zagospodarowania powierzchni w system DIS 2w porównaniu z regałami wjezdnymi lub mobilnymi. Przekazujemy szczegółową wycenę, uwzględniającą wymagania i specyfikę pracy klienta. Po dostawie, montaż...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy