Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rynek magazynów w kryzysowym roku

Baza wiedzy | 26 maja 2021 | NR 1
0 232

Jak pokazują dane przygotowane przez firmę doradczą Cushman & Wakefield, przyrost podaży powierzchni magazynowej w roku 2009 wyhamował. Na skutek wycofania się inwestorów z realizacji projektów spekulacyjnych na rynek weszło jedynieok. 857 tys. m2 nowej powierzchni magazynowej, czyli o blisko połowę mniej niż w 2008 r. Całkowite zasoby magazynów w Polsce wyniosły nieco ponad 6 mln m2. 

 

Deweloperzy w minionym roku nie tylko zaprzestali spekulacyjnej budowy hal magazynowych, ale także zrezygnowali z powiększania swoich banków ziemi. Nawet spadające ceny gruntów przemysłowych nie zachęciły inwestorów do wznowienia zakupów. Zachowawcze podejście deweloperów do rozszerzania swojej oferty wynikało ze znacznego spadku aktywności najemców oraz z trudności w dostępie do kapitału. Warunkiem koniecznym do rozpoczynania nowych inwestycji było w 2009 r. zabezpieczenie części powierzchni umowami najmu (pre-lease) jeszcze na etapie planowania projektów. Popyt w 2009 r.
zmniejszył się dwukrotnie w porównaniu do poprzedniego roku i wyniósł 765 tys. m2 (wliczając w to renegocjacje i przedłużanie istniejących kontraktów). Nowe umowy najmu podpisano na jedynie 539 tys. m2 powierzchni (w roku 2008 aż 1 540 tys. m2). 
Popyt spadał szybciej niż podaż, co spowodowało wzrost ilości pustostanów w prawie wszystkich regionach. Na koniec 2009 r.w Polsce było blisko 1 mln m2 wolnej powierzchni magazynowej, z czego najwięcej w regionie warszawskim — 424 tys. m2 (17,1% całkowitych zasobów regionu) oraz na Górnym Śląsku — 202 tys. m2 (18,8% zasobów regionu). W Polsce centralnej, głównie w regionie Rawy Mazowieckiej i Piotrkowa Trybunalskiego, bez najemców pozostawało ok. 157 tys. m2 magazynów (17,1% zasobów). Wrocław oferował 86 tys. m2 wolnej powierzchni (16,6% zasobów), a Poznań 80 tys. m2 (9,3% zasobów). Wszystkie te regiony zanotowały wzrost współczynnika pustostanów. Jedynie na trzech rynkach wskaźnik ten nieznacznie spadł w porównaniu z danymi z końca 2008 r.: w Trójmieście z 5,9 do 5,4%, w Szczecinie ze 100 do 93,5% (zawarto pierwszą umowę najmu), w Krakowie z 2,7 do 0%. 

 


W regionach oferujących najwięcej wolnej powierzchni na wynajem najemcom łatwiej było wynegocjować bardzo atrakcyjne warunki najmu. Wzrost pustostanów miał również wpływ na spadek czynszów oraz rozszerzanie ofert zachęt pozaczynszowych, obniżających efektywny koszt najmu magazynu, co zachęciło najemców do renegocjowania warunków dotychczasowych umów. Jednak w lokalizacjach, takich jak Łódź, Gdańsk czy Kraków, gdzie dostępność atrakcyjnej powierzchni była minimalna, stawki czynszów odnotowały wzrost zarówno w wymiarze nominalnym, jak i efektywnym. Równocześnie wzrosły koszty najmu powierzchni w projektach realizowanych na specjalne zamówienie najemcy. 

Rynek Warszawy


Region Warszawy, skupiający blisko 2,5 mln m2 magazynów, pozostaje największym rynkiem magazynowym w Polsce. Podaż nowej powierzchni w 2009 r. w regionie stołecznym wyniosła 282 tys. m2.
Z tego jedynie ok. 5800 m2 dostarczono w strefie Warszawa Miasto. Pozostałą powierzchnię oddano do użytku w strefie Warszawa Okolice, m.in. w nowo powstałych parkach magazynowych: ProLogis Park Błonie II, Panattoni Park Ożarów, Tulipan Park Warszawa oraz w rozbudowywanych o nowe magazyny istniejących parkach: Europolis Park Błonie czy ProLogis Park Nadarzyn. 

 


W minionym roku Warszawa była niekwestionowanym liderem na rynku najmu, z popytem na poziomie 216 tys. m2, co dało rynkowi stołecznemu 28-proc. udział w całkowitym wolumenie transakcji. Zarejestrowany popyt był jednak o 59% niższy niż w roku poprzednim. Tradycyjnie już ponad 80% powierzchni wynajętej na rynku stołecznym przypadło na strefę Warszawa Okolice. Głównymi najemcami w strefie Warszawa Okolice byli operatorzy logi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy