Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rynek nowoczesnych magazynów w Polsce Południowej

Baza wiedzy | 26 maja 2021 | NR 6
0 148

Historia rozwoju rynku magazynów w Polsce wskazuje, że nowoczesne hale magazynowe powstają blisko dużych rynków zbytu oraz szlaków transeuropejskich korytarzy tranzytowych. Polska Południowa jest ważnym ogniwem łańcucha transportowego łączącego kraje skandynawskie z południową częścią Europy, w szczególności zaś z rejonem Adriatyku i Morza Czarnego oraz łącznikiem między wschodnią a zachodnią Europą. Ponadto stanowi jeden z większych w Polsce rynków konsumenckich.

 

Gdzie koncentruje się powierzchnia magazynowa w regionie? Jakich najemców przyciąga południowa Polska? Jak kształtują się czynsze? Jaki jest potencjał rynku magazynowego w regionie? 
W Polsce południowej można wyróżnić dwa obszary o potencjale rozwoju dla rynków nowoczesnej powierzchni magazynowej. Są to Górny Śląsk i okolice Krakowa. Oba regiony leżą przy autostradzie A4, która jest częścią III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego wschodnią i zachodnią Europę. Dodatkowo w Katowicach trasa wschód-zachód krzyżuje się z Paneuropejskim Korytarzem Transportowym nr VI prowadzącym w Polsce autostradą A1 i międzynarodową trasą E75 z krajów skandynawskich przez Gdańsk i Górny Śląsk na południe Europy. 
Z międzynarodowego portu morskiego w Gdańsku przez Warszawę do Krakowa biegnie droga ekspresowa S7. Uwarunkowania komunikacyjne czynią region Polski Południowej jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków magazynowych w kraju. 

 

 

Region Górnego Śląska


Region Górnego Śląska jest największym rynkiem magazynowym w Polsce południowej, a przy tym drugim co do wielkości (po Warszawie) rynkiem w kraju. Powierzchnia całkowita magazynów w tym regionie wynosiła na koniec trzeciego kwartału 2009 roku ponad milion metrów kwadratowych. Hale magazynowe zlokalizowane są wzdłuż autostrady A4 w miastach takich, jak Gliwice, Chorzów, Katowice i Mysłowice, a także w sąsiedztwie trasy ekspresowej S1 w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Będzinie i Czeladzi. Ponadto nowoczesne obiekty powstały w Bielsku-Białej i Tychach — miastach oddalonych od głównych szlaków transportowych. 
Między styczniem a wrześniem 2009 roku na Górnym Śląsku powstało około 275.000 metrów kwadratowych nowych magazynów. Do użytku najemców oddane zostały hale magazynowe w kompleksach Panattoni Park Mysłowice, Panattoni Park Czeladź, ProLogis Park Będzin, Tulipan Park Gliwice oraz ProLogis Park Chorzów. Do końca września została ukończona większość inwestycji rozpoczętych w czasie niezwykle wysokiego popytu w połowie 2008 roku. Szacujemy, że mijający rok będzie rekordowy pod względem ilości powierzchni wprowadzonej na rynek. 
Na koniec trzeciego kwartału 2009 roku w budowie pozostawało jedynie 35.500 metrów kwadratowych nowych magazynów, podczas gdy w tym samym czasie 2008 roku było to ponad 370.000 metrów kwadratowych. Deweloperzy odkładają rozpoczynanie nowych inwestycji, szczególnie spekulacyjnych, koncentrując się na wynajęciu obiektów już istniejących i będących w budowie.
Na koniec trzeciego kwartału 2009 roku dostępnych było około 226.000 metrów kwadratowych gotowej powierzchni. Najwięcej niewynajętej powierzchni znajdowało się w Chorzowie, Gliwicach i Dąbrowie Górniczej. We wrześniu 2009 roku współczynnik pustostanów w regionie wynosił 21,1 procent i był jednym najwyższych w Polsce. W analogicznym okresie roku poprzedniego współczynnik pustostanów wynosił 6,1 procent.

 


Tak znaczący wzrost odsetka powierzchni niewynajętej wynika nie tylko ze zwiększonej podaży nowych magazynów, ale także z zachowawczego podejścia najemców do rozwoju swojej działalności. Chociaż region Górnego Śląska jest dla wielu firm bardzo atrakcyjnym obszarem ekspansji, to w 2009 roku przeważała tendencja do zawężania i odsuwania w czasie planów rozwoju. Doprowadziło to do dużego spadku wolumenu najmu w porównaniu z poprzednimi latami. Między styczniem a wrześniem wynajętych zostało jedynie 125.000 metrów kwadratowych magazynów, wobec 200.000 metrów kwadratowych w tym samym okresie roku poprzedniego.
Ze względu na bliskość południowej granicy Polski oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową Górny Śląsk stanowi bardzo atrakcyjną lokalizację dla firm z sektora logistyki. Udział operatorów logistycznych w wolumenie najmu w trzech pierwszych kwartałach 2009 roku wyniósł 35 procent. W sumie przedsiębiorstwa tej branży wynajmują około 40 procent powierzchni magazynowe...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy