Dołącz do czytelników
Brak wyników

SYSTEMY SKŁADOWANIA

5 listopada 2021

NR 5 (Październik 2021)

Satelity w akcji. Ewolucja systemów typu shuttle – w j akich kierunkach rozwijają je producenci

0 30

Ograniczona liczba miejsc magazynowych skłania do zainteresowania automatycznymi systemami gęstego składowania palet. Ideą technologii „satelitarnej” jest jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni magazynu, co przekłada się na redukcję jednostkowego kosztu składowania.

Większość rozwiązań typu shuttle działa podobnie. Regałowe kanały służą do gęstego składowania dużej ilości palet. Do transportu palet wewnątrz kanałów służą sterowane radiowo wózki, zwane często satelitami. Mogą one być przekładane pomiędzy kanałami za pomocą standardowego wózka widłowego. W porównaniu do innych technologii gęstego składowania (np. drive-in czy regały rolkowe) systemy shuttle eliminują ryzyko potencjalnych kosztów wynikających np. z uszkodzeń towarów w magazynie, małej wydajności operacji czy drogiej eksploatacji i konserwacji. Pozwalają też na oszczędności wynikające ze zmniejszenia liczby wózków widłowych i operatorów, dzięki częściowej automatyzacji. Redukcji ulegają również koszty oświetlenia, wykonania posadzki czy sprzątania powierzchni zabudowanej regałami. Systemy typu shuttle ciągle mają potencjał, producenci systematycznie je rozwijają.

Podobne do zadań różnych

Systemy typu shuttle uchodzą za rozwiązania uniwersalne. Warto je stosować wszędzie tam, gdzie trzeba maksymalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej, zachować elastyczność i zwiększać przepustowość. Karolina Tokarz, prezes zarządu i dyrektor naczelny PROMAG, podkreśla, że system gęstego składowania z satelitą AutoMAG Shuttle jest w istocie pierwszym krokiem w kierunku automatyzacji składowania. – Klienci wybierają je przede wszystkim ze względu to, że pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej, wzrost wydajności, poprawę bezpieczeństwa pracy i obniżenie kosztów logistycznych. O takiej inwestycji powinni myśleć m.in. właściciele chłodni i mroźni, ale także przedstawiciele branży mleczarskiej czy producenci napojów. W przypadku chłodni i mroźni wykorzystanie przestrzeni magazynowej ma ogromne znaczenie, z uwagi na wysokie koszty związane z koniecznością utrzymania niskiej temperatury wewnątrz tego typu obiektów – dodaje Karolina Tokarz, zaznaczając, że rozwiązania produkowane przez PROMAG mogą być obsługiwane przez wszystkie typy wózków widłowych i pracować w systemie FIFO i LIFO. 
 

AutoMAG Shuttle jest wybierane przez klientów przede wszystkim ze względu to, że pozwala lepiej wykorzystać powierzchnię magazynową, zwiększyć wydajność, poprawić bezpieczeństwo pracy i obniżyć koszty logistycznych (fot. PROMAG).


Patryk Pakuszewski, projektant systemów składowania Mecalux, podkreśla, że system magazynowania akumulacyjnego, w którym do obsługi palet w obrębie regałów zamiast wózków widłowych są wykorzystywane wózki Pallet Shuttle, znacznie skraca czas obsługi i umożliwia grupowanie artykułów według kanałów zamiast według pełnych korytarzy. – System regałów Pallet Shuttle znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie: występują niskie temperatury (chłodnie/mroźnie), w branży spożywczej, w magazynach o szybko rotujących towarach, magazynach z mało zróżnicowanym asortymentem – tłumaczy Patryk Pakuszewski. 
 

Danuta Cebula
projektantka systemów automatycznych Mecalux


Automatyczny system Pallet Shuttle znajduje zastosowanie w następujących przypadkach: gdy na jednostkę asortymentową przypada duża liczba palet; w chłodniach i mroźniach – ta sama ilość towaru mieści się na mniejszej powierzchni, a zatem mniejsza jest również kubatura, w której trzeba zapewnić stałą niską temperaturę, co z kolei przekłada się na niższe zużycie energii elektrycznej; w buforach przeznaczonych do tymczasowego składowania towaru; w buforach sekwencjonujących zamówienia. w magazynach produktów sezonowych, w których towar jest przyjmowany i wydawany w pewnych okresach roku; w magazynach, w których już jest użytkowany jakiś system składowania akumulacyjnego i zachodzi potrzeba zwiększenia wydajności poprzez skrócenie czasu załadunku i rozładunku. 


To, że cieszą się dużą popularnością przede wszystkim wśród producentów żywności szczególnie składowanej w chłodniach lub mroźniach oraz producentów innych branż pod warunkiem, że na jednostkę asortymentową przypada duża liczba palet, podkreśla Danuta Cebula, projektantka systemów automatycznych Mecalux. Ponadto coraz częściej automatyczne systemy składowania typu shutlle są stosowane jako sekwencjonujące bufory wysyłkowe zamówień. 
 

W projektowaniu systemu istotne jest dostosowanie layoutu konstrukcji do obiektu budowlanego oraz koncepcji logistycznej prowadzonej działalności i obsługiwanych ładunków. Niezbędne jest też dostosowanie specyfikacji technicznej i parametrów pracy pojazdu radioshuttle do ładunków i nośników (fot. WDX)


Swisslog ma PowerStore, modułowość systemu umożliwia składowanie do 60% więcej palet w porównaniu z systemami ręcznymi. Można go indywidualnie dopasować do wszystkich kształtów i rozmiarów budynków magazynowych. Systemy PowerStore mogą być używane w zakresie od -30°C (przechowywanie mrożonej żywności) do 50°C. O wyjątkowości świadczyć ma m.in. to, że charakteryzuje się bardzo dokładnym pozycjonowaniem laserowym, oprogramowanie sterujące PowerStore jest w pełni zintegrowane z pakietem oprogramowania do zarządzania magazynem Swisslog SynQ i zaprojektowane do bezproblemowej współpracy z systemami WMS i hostami klientów. 
Przedstawiciele WDX zaznaczają, że dzięki poziomemu położeniu tuneli składowych system radio-shuttle ma większą pojemność niż regały przepływowe na tej samej powierzchni, a jest dużo tańszy. Dzięki indywidualnemu dostępowi do każdego tunelu składowego zapewniony jest dostęp do większej liczby indeksów towarowych niż w regałach wjezdnych (drive-in). Dzięki większej liczbie poziomów zapewniony jest dostęp do większej liczby indeksów towarowych niż w regałach przepływowych.
WDX realizuje wdrożenia systemu radio-shuttle m.in. dla chłodni, mroźni, magazynach o ruchu sezonowym (duże i krótkotrwałe wejścia, długie składowanie), magazynach dla towarów podlegających kwarantannie lub oczekujących na procesy formalne (akcyza, badania laboratoryjne, inne) lub fizyczne (produkcja, inne operacje). – W projektowaniu systemu istotne jest dostosowanie layoutu konstrukcji do obiektu budowlanego oraz koncepcji logistycznej prowadzonej działalności i obsługiwanych ładunków. Ponadto niezbędne jest dostosowanie specyfikacji technicznej i parametrów pracy „satelity” do ładunków i nośników – usłyszeliśmy w WDX. 
 


Karolina Tokarz
prezes zarządu i dyrektor naczelny PROMAG


Wykorzystanie przestrzeni w magazynie wyposażonym w system gęstego składowania z platformą sterowaną radiowo może być większe nawet o 30% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań regałów wjezdnych. Załadunek, rozładunek oraz przemieszczanie jednostki ładunkowej w tzw. kanałach regałów wjezdnych odbywa się przy pomocy półautomatycznego satelity sterowanego radiowo za pomocą prostego w obsłudze pilota. Dzięki temu możemy zminimalizować liczbę korytarzy międzyregałowych i ograniczamy zadania wózków widłowych do kilku podstawowych czynności: umieszczenia palety na początku kanału, pobrania palety z końca kanału przy rozładunku oraz przemieszczania satelity pomiędzy kanałami. A to minimalizuje straty związane z ewentualnymi uszkodzeniami regałów. Wysoki współczynnik wykorzystania kubatury magazynu, jaki można uzyskać, inwestując w system gęstego składowania sterowany radiowo, przekłada się na obniżenie średniego kosztu składowania jednej palety. Regały z platformą sterowaną radiowo pozwalają także obniżyć koszty operacji magazynowych (m.in. minimalizują czas jałowych przejazdów wózków widłowych) i zapewniają wzrost bezpieczeństwa eksploatacji (operator nie musi wjeżdżać w głąb bloku regałowego) oraz szybkie i ciche przemieszczanie palet, co poprawia z kolei komfort pracy w magazynie. 


Zainteresowaniem cieszy się też STOW Atlas. Druga generacja systemu – STOW Atlas 3.0 – charakteryzuje się bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi. System shuttle bazuje na specjalnej konstrukcji regałowej i ruchomej platformie. Urządzenie z własnym zasilaniem porusza się po szynach umieszczonych wzdłuż tuneli składowania. Platformę dostarcza się na przód lub tył tunelu (jeżeli tunele są otwarte z tyłu) przy pomocy standardowego wózka widłowego. Startując z pozycji początkowej platforma dokonuje załadunku/rozładunku już bezobsługowo. Zadania przekazywane są do urządzenia za pomocą pilota przez operatora wózka widłowego. Po wykonaniu zadania platforma wraca do pozycji początkowej i może być przeniesiona w inne miejsce za pomocą widlaka. Każda platforma posiada litową baterię (16 godzin pracy ciągłej; czas pełnego naładowania 3 godz.). Urządzenie obsługuję standardowe palety euro, przemysłowe, mieszane, palety o wymiarach niestandardowych, a także ładunki typu „big bags”. System umożliwia wykonywanie operacji według zasady LIFO (ostatnie przyszło – pierwsze wyszło) oraz FIFO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło), a nawet jednocześnie i w każdym z tuneli. 
Modułem wahadłowym do średnich i bardzo dużych przepustowości jest STINGRAY. Transport wahadłowy zapewniają wysoko wydajne windy o wysokości do 25 m. – Rozwiązania typu shuttle są uzupełnieniem wysoce dynamicznych zastosowań, takich jak systemy zaopatrywania stanowisk roboczych, osiągając wydajność 1000 sztuk na godzinę, buforują zapasy lub realizują sekwencyjne dostawy towarów – wyjaśnia Rudolf Hansl, dyrektor zarządzający TGW Logistics Group. Ponieważ osie jazdy i podnoszenia zostały funkcjonalnie rozdzielone, STINGRAY pozwala zwiększyć osiągi w porównaniu z większością układnic miniload. Operator może zmieniać ilość wózków jezdnych, a także konfigurację wind na pojemniki i wózki. Najwydajniejsza konfiguracja obejmuje wózki jezdne typu shuttle STINGRAY na każdym poziomie regału, a także dwie windy w każdym korytarzu magazynu. STINGRAY współpracuje z chwytakiem TGW do obsługi ładunków (przeładunek pojemników, kartonów oraz podobnych ładunków na regałach o pojedynczej lub wielokrotnej głębokości). 
Podstawą GEBHARDT Shuttle Platform jest zintegrowana, modułowa koncepcja transportu wahadłowego, sterowania i oprogramowania, którą można dostosować do różnych wersji potrzeb. Systemy magazynów wahadłowych StoreBiter 300 MLS i OLS przeznaczono do obsługi pojemników, kartonów i tac o wadze do 50 kg. W wielu zastosowaniach te systemy wahadłowe zapewniają efektywny dostęp do towarów przychodzących i wychodzących zgodnie z zasadą „towar dla człowieka”. StoreBiter MLS może ob...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy