Dołącz do czytelników
Brak wyników

Siedem przykładów zielonych magazynów

Baza wiedzy | 22 czerwca 2021 | NR 6
0 111

Rosną prawne obowiązki projektantów i wykonawców oraz właścicieli czy najemców budynków przemysłowych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Obok takich rozwiązań systemowych, jak oszczędne gospodarowanie zasobami (np. wodą na cele bytowe i gospodarcze) lub gospodarka odpadami, najważniejszym mierzalnym aspektem ekologicznego charakteru magazynów jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla, wyrażone przez oszczędność energii. Zagadnienie to okazuje się dla użytkowników magazynów bardzo ważne także z ekonomicznego punktu widzenia. Te dwie przesłanki – ochrona środowiska oraz codzienne oszczędności eksploatacyjne – stają się motywacją do stosowania rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych dla coraz większej grupy inwestorów. 

Magazynowe budynki własne inwestorów najczęściej wznoszone są według globalnych wytycznych korporacyjnych (w tym energooszczędności i odpowiedzialności społecznej), które projektant czy deweloper musi przełożyć na rozwiązania konstrukcyjne. Jednak coraz częściej budowa ekomagazynu wychodzi od dewelopera parków biznesowo-magazynowych. Tak było choćby w 2010 r. w przypadku magazynu budowanego w parku inwestycyjnym dla dużej firmy odzieżowej.
Inicjatywa „ekoprojektowania” bardzo często pojawia się w przypadku formuły build-to-suit. Inwestor czy właściciel magazynu oczekuje nie tylko ogólnie ujętej energooszczędności, ale też bardzo konkretnych rozwiązań. Coraz częściej wymogiem inwestora jest, by tego typu budynki spełniały wymogi systemów certyfikacji wielokryterialnej (LEED czy BREEAM), pojawiające się w Polsce w kontekście budynków magazynowych od 2012 r. Systemy te dobrze definiują parametry, które zapewnią wysoki poziom zrównoważenia i energooszczędności budynku. 
W przykładach ekomagazynów, zarówno tych certyfikowanych, jak i spełniających oczekiwania inwestora, widać zbliżone tendencje w technologiach proekologicznych. 

 

PointPark Poznań (budynek DC3)

Status/data oddania: -
Właściciel obiektu: P3 Logistic Parks
Deweloper: P3 Logistic Parks
Pow. magazynowa: 22 683 m2
Certyfikaty: -
Ekologiczne aspekty budynku: Budynek DC3 w P3 Poznań dzięki zastosowanym rozwiązaniom proekologicznym, obniżającym koszty operacyjne najemców, jest obecnie w czołówce nowoczesnych obiektów logistycznych w Polsce. W budynku zostały zamontowane krany z perlatorem uruchamiane na podczerwień, które umożliwiają osiągnięcie ok. 50% oszczędności wody w stosunku do tradycyjnego kranu. Kolejnym proekologicznym rozwiązaniem są panele solarne zastosowane do podgrzewania wody użytkowej. Dzięki nim zużycie gazu ziemnego do tego celu zmniejsza się o ok. 40%. Co więcej, zastosowana w magazynie niskotemperaturowa instalacja grzewcza wykorzystująca kondensacyjne kotły gazowe zapewnia oszczędności zużycia gazu ziemnego do ogrzewania powierzchni socjalno-biurowej o ok. 20%. Poza tym budynek jest wyposażony w urządzenia pozwalające na odzyskiwanie ciepła traconego w procesie wentylacji. Jeśli zaś chodzi o energię elektryczną, to dzięki energooszczędnemu systemowi oświetlania jej zużycie zmniejsza się o ok. 10%. Powyższe rozwiązania proekologiczne zastosowane w naszym magazynie zapewniają niższe koszty zużycia mediów, co dla najemcy bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji magazynu.

 

PointPark Poznań (budynki DC5 i DC6)

Status/data oddania: 2012 r.
Właściciel obiektu: P3 Logistic Parks
Deweloper: P3 Logistic Parks
Pow. magazynowa: 25 i 11,3 tys. m2 (budynki certyfikowane)
Certyfikaty: BREEAM (Very Good)
Ekologiczne aspekty budynku: Budynki DC5 i DC6 są pierwszymi magazynami w Polsce, które pomyślnie przeszły proces certyfikacji BREEAM, uzyskując ocenę bardzo dobrą za budynek zaprojektowany. Zasadniczą motywacją było stworzenie budynku energooszczędnego i zdrowego. W projekcie zaplanowano użycie materiałów budowlanych przyjaznych dla środowiska i użytkownika, m.in. niskoemisyjnych. Maksymalnie wykorzystano energię słoneczną – do pozyskiwania ciepła do przygotowania wody użytkowej (kolektory słoneczne) oraz do produkcji prądu (panele fotowoltaiczne). Energooszczędny system oświetlenia oparty jest na wykorzystaniu oświetlenia naturalnego, niskoenergochłonnych źródeł światła (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz) oraz systemu czujników obecności. Konstrukcja budynku sprzyja jego szczelności (duża izolacyjność przegród oraz uszczelnienia bram). W systemie wentylacyjnym stosowany jest systemowy odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. Jak szacuje P3, zielone technologie zapewniają obniżkę kosztów dla najemców rzędu 0,04 euro/m2. 

 

Diamond Business Park Ursus

Status/data oddania: 2013 r.
Właściciel obiektu: AIG Lincoln
Deweloper: AIG Lincoln
Pow. magazynowa: 44 tys. m2
Certyfikaty: BREEAM (Very Good)
Ekologiczne aspekty budynku: Budynki Diamond Business Park w Warszawie-Ursusie oraz w Gliwicach są pierwszymi budynkami typu magazynowego, które uzyskały polski certyfikat BREEAM In-Use. Diamond Business Park Ursus to pierwszy w Polsce budynek magazynowy wyróżniony FINAL BREEAM Certificate z oceną „very good”, w kategorii BREEAM International/ Europe Commercial: Industrial (certyfikat przyznano w grudniu 2014 r.). Zwrócono uwagę m.in. na energooszczędny system oświetlenia, np. doświetlenie światłem naturalnym zapewniono dzięki świetlikom dachowym, obejmującym ok. 3% dachu. W części konstrukcyjnej istotne okazały się bramy przeładunkowe z uszczelnieniami, duża szczelność całkowita budynku i zwiększona izolacyjność.
W przypadku parku w Gliwicach wysoki wynik przyznano zarówno w kategorii Asset Rating (ekologiczny charakter budynku wyróżniającego się właściwą gospodarką odpadami oraz użyciem materiałów przyjaznych środowisku), jak i Building Management (skuteczne i proekologiczne zarządzanie obiektem – w tym gospodarka wodą i odpadami).

 

Magazyn firmy Eko Holding w kompleksie
Prologis Park Wrocław V (Wrocław)

Status/data oddania: w budowie
Właściciel obiektu: Prologis
Deweloper: Prologis
Pow. magazynowa: 34,9 tys. m2
Certyfikaty: BREEAM (docelowo)
Ekologiczne aspekty budynku: Obiekt BTS, wykonany zgodnie z wytycznymi najemcy i spełniający wymagania systemu certyfikacji BREEAM, będzie się nie tylko ubiegał o ten certyfikat, ale też po wybudowaniu będzie sprawdzony pod względem zgodności z wymogami normy ISO 14000:001. Jest też zgodny z filozofią dewelopera, wedle której powstający budynek ma być „zrównoważony”, czyli ma pomagać w obniżeniu kosztów eksploatacyjnych (mniejsze zużycie wody, energii), mieć pozytywny wpływ na środowisko i stwarzać odpo...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy