Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ślad węglowy ścieżką do zainteresowania certyfikatami

Baza wiedzy | 20 września 2021 | NR 6
0 175

Budownictwo jest silnie powiązane z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Ze względu na jego ogromny wpływ na środowisko budownictwo jest odpowiedzialne za ok. 50% masy przetwarzanych materiałów, 40% pochłaniania produkcji energii i 35% emisji gazów cieplarnianych. Wielokryterialne systemy oceny budynków oraz wydawane na ich podstawie certyfikaty stanowią formalne potwierdzenie, że budynek – także logistyczny lub przemysłowy – został zaprojektowany i zbudowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przyznanie certyfikatu obiektowi oznacza, że cały cykl życia budynku (projektowanie, budowa, użytkowanie i rozbiórka) powinien być zgodny z określonymi wymogami. W znacznej mierze sprowadza się to do stosowania następujących zasad:

  • zmniejszanie zużycia materiałów budowlanych, zasobów naturalnych i energii podczas budowy,
  • ponowne użycie materiałów budowlanych tam, gdzie jest to możliwe,
  • odzysk z rozbiórki – projektowanie i budowa w sposób pozwalający na użycie materiałów z odzysku, jak również projektowanie w taki sposób, aby materiały mogły być odzyskane podczas rozbiórki budynku,
  • odnawialność – energia pochodzi z zasobów naturalnych i nośników odnawialnych.

 

Systemy certyfikacji


Na świecie stosuje się kilka systemów certyfikacji ekologicznej jak na przykład: LEED, BREEAM, WELL, DGNB (Niemcy), HQE (Francja), CASBEE (Japonia). Obecnie najbardziej popularnymi systemami są systemy BREEAM i LEED.
System BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment) jest najdłużej stosowanym systemem oceny i poświadczania budownictwa zrównoważonego. System ten jest częścią brytyjskiego certyfikatu budowlanego i w dużej mierze uwzględniony jest w przepisach, niemniej w przeciwieństwie do systemu LEED nie jest zarządzany przez organizację non profit. Jest wybierany głównie przez inwestorów brytyjskich i europejskich.
System LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) jest najczęściej używanym na świecie systemem oceny, biorąc pod uwagę liczbę certyfikowanych budynków. Wiele amerykańskich agencji federalnych, a także władze stanowe i lokalne, wymaga tej certyfikacji lub premiuje ją. Jest wybierany głównie przez inwestorów amerykańskich i globalnych.
Główne różnice pomiędzy systemami BREEAM i LEED przedstawia tab. 1. 

 


Niedoskonałości systemów zielonej certyfikacji


Zjawisko wykorzystania systemów zielonej certyfikacji i ich rosnąca popularność na polskim rynku magazynowym jest zjawiskiem pozytywnym, ponieważ świadczy o realnych zmianach dokonujących się w świecie biznesu. Warto jednak zaznaczyć, że zarówno LEED, jak i BREEAM nie są doskonałym sposobem na weryfikację, czy dany obiekt jest zrealizowany w sposób maksymalnie ekologiczny. Jedną z niedoskonałości tych systemów jest fakt, że znajdują one głównie zastosowanie do nowych obiektów, a część z określonych wymogów można wdrożyć jedynie na etapie projektowania i budowy. Dodatkowo sam certyfikat często dowodzi tego, że budynek powstał zgodnie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju (etap projektowania i budowy), ale niekoniecznie będzie obiektem „ekologicznym” w użytkowaniu. Również dostosowanie istniejących obiektów do wymogów zielonych certyfikatów jest trudne, kosztochłonne, a czasem wręcz niemożliwe do zrealizowania.
Inną niedoskonałością, szczególnie dotyczy to certyfikatów BREEAM, jest sam proces oceny. Ocena w dziewięciu kategoriach, z punktami krytycznymi w sześciu z nich, daje sporą swobodę wyboru finalnych kryteriów i może doprowadzać do sytuacji, gdy obiekt uzyska certyfikację, mimo że nie ma obiektywnie istotnych cech budynku ekologicznego. Z tego względu certyfikacja BREEAM zyskuje wraz ze wzrostem skali – im wyżej, tym trudniej ominąć istotny dla ekologii element specyfikacji technicznej. Z tego punktu widzenia rekomendowanym rozwiązaniem byłoby stosowanie na polskim rynku wymogu na poziomie nie niższym niż Very Good (BREEAM) lub Gold (LEED).


Certyfikacja polskich magazynów


Całkowita liczba obiektów certyfikowanych systemem BREEM i LEED w Polsce wynosi 139, co stanowi 16% wszystkich budynków magazynowych w kraju. Powierzchnia tych inwestycji wynosi zaś 3,8 mln m², czyli 19% całkowitych zasobów magazynowych w Polsce (19,7 mln m²).
Najlepsze obiekty w Polsce uzyskały, jak dotąd, w systemie BREEAM ocenę „Excellent” – są to dwa budynki CTPark Opole oraz Tetra Park w Tomaszkowie. Dla porównania najwyższą w historii ocenę BREEAM na świecie, na poziomie 98,48%, uzyskał obiekt New Logic III w holenderskim Tilburgu, będący własnością firmy logistycznej Rhenus. W regionie CEE w 2020 r. otwarto budynek Panattoni Park Cheb South w Czechach, który uzyskał ocenę na poziomie 90,68%.
Nadal czekamy w Polsce na obiekty przemysłowe, które uzyskają najwyższą ocenę BREEAM, tj. „Outstanding”. 


Podejście deweloperów do certyfikacji


Z przeprowadzonego przez Cushman & Wakefield Polska badania zakończonego raportem „Industrial Goes Green” wynika, że zdecydowana większość deweloperów certyfikuje swoje budynki. Również w zdecydowanej większości wykorzystują oni do tego system BREEM, rzadziej jest stosowany system LEED. Prawie połowa najaktywniejszych deweloperów ma w swoim portfolio ponad 50% certyfikowanych budynków. Kilku deweloperów ma prawie połowę (30-50%) certyfikowanych budynków. Jedynie dwóch deweloperów posiada mniej niż 30% certyfikowanych budynków. Według deweloperów ok. 60% najemców pyta o systemy certyfikacji. Zdecydowana większość pyta o system BREEAM i są to głównie najemcy z branży produkcji, logistyki i farmacji. 

 

Przykłady obiektów logistycznych o najwyższym poziomie certyfikacji BREEAM
 

New Logic III „The Tube”, Tilburg, Holandia 

Obiekt oddany do użytku w 2017 r. liczy ok. 60 000 m² powierzchni. Osiągnął poziom Outstanding (99,48%) według systemu BREEAM 2016 New Construction.
Na tak wysoki wynik złożyło się kilka czynników: 
- Wykorzystanie ekologicznych materiałów budowlanych.
- Selekcja odpadów budowlanych na etapie budowy.
- System fotowoltaiczny na dachu, składający się z 11 620 paneli słonecznych, który generuje więcej energii elektrycznej niż budynek zużywa, a nadmiar mocy trafia do sieci, co oznacza, że jest neutralny zarówno pod względem energii, jak i CO₂.
- Hala wyposażona w inteligentne o...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy