Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tutaj też odciąży nas komputer

Baza wiedzy | 8 czerwca 2021 | NR 4
0 100

Osoby odpowiedzialne za politykę magazynową nie od dziś korzystają ze specjalistycznego oprogramowania. W małej firmie zazwyczaj wystarcza do tego zwykły arkusz kalkulacyjny, ale bardziej skomplikowana działalność wymaga znacznie szerszych funkcjonalności, które są w stanie zaoferować tylko specjalistyczne programy. Szczególnie w kontekście zarządzania zapasami.

Zdaniem niektórych ekspertów istotnym kryterium decyzji co do sposobu zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie jest nie jego wielkość, a dostępne środki finansowe. 
– Zazwyczaj dostrzegamy pewną prawidłowość w tym zakresie. Firma mająca określone fundusze decyduje się raczej na rozwiązanie skupiające się właśnie na zarządzaniu zapasami – mówi Adam Siemiątkowski z firmy Software Studio. – Można też wdrożyć kompleksowy system, którego częścią będzie moduł do zarządzania magazynem. Wiąże się to jednak ze znacznymi kosztami. To właśnie aspekt cenowy, oprócz pozycji rynkowej dostawcy, jest decydujący przy wyborze konkretnego rozwiązania.

 

Slim4

Przy pomocy programu zarządzania zapasami oraz prognozy popytu Slim4 można –
według jego producenta, firmy Slimstock –
zlikwidować niedobory zapasów, polepszyć jakość obsługi klientów, zrównoważyć zapasy, a także zmniejszyć posiadane zapasy o 25-30%. Slim4 to całościowe rozwiązanie w zakresie zarządzania i planowania zapasów. Środki modelowania pozwolą wyjaśnić, w jaki sposób określony poziom obsługi wpływa na posiadane zapasy. Program może zostać dostosowany do specyficznych potrzeb danej organizacji poprzez dodanie różnych modeli rozszerzenia.

Program stale analizuje sprzedaż produktów czy towarów i dla każdego ustala granice wahania popytu. W odpowiednich miejscach automatycznie dla każdego towaru są ustalane parametry. Używając „sprawozdań wyjątków”, można szybko zobaczyć, które towary wymagają więcej uwagi, a w konsekwencji lepiej zaplanować zakupy oraz podjąć bardziej prawidłowe decyzje.

Slim4 jest dodatkowym programem działającym niezależnie od istniejącej w przedsiębiorstwie platformy IT lub od każdego innego działającego już programu. Jego wdrożenie trwa tylko kilka dni.

Utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów jest ściśle powiązane z niezawodnymi prognozami popytu. Program Slimstock udziela takich prognoz. Aby efektywnie zaplanować popyt, niezbędne jest dobranie prawidłowych algorytmów. Slim4 obserwuje każdy towar i automatycznie dobierze najbardziej odpowiedni algorytm. Slim4 może zarządzać więcej niż jednym obiektem.

 

Jak zarządzać zapasami?


Na rynku funkcjonują zarówno systemy analityczne wspierające zarządzanie zapasami, czyli oprogramowania dedykowane stanowiące rozwiązania indywidualne, jak również systemy analityczno-ewidencyjne, które obsługują problematykę zapasów niejako „przy okazji”. Do tej drugiej grupy zaliczają się zintegrowane systemy informatyczne, zawierające w sobie odrębne lub rozproszone wewnątrz moduły odpowiedzialne za analitykę, ewidencję, statystykę i prognozowanie zapasów. Zdaniem Anny Marii Dornej z poznańskiego Instytutu Logistyki i Magazynowania te drugie (systemy klasy ERP) są znacznie bardziej powszechne na rynku, jednak obszar zarządzania zapasami jest bardzo często składową innego modułu: zakupowego, magazynowego, logistyki itp.

 

Eternia Opti

Eternia Opti, program stworzony przez ProLogistica Soft, służy do usprawnienia procesu zamawiania towarów oraz minimalizacji kosztów związanych z ich przechowywaniem. Korzysta on z algorytmów pozwalających na automatyczne generowanie zamówień optymalizujących wielkość zapasów. Program został zaprojektowany z myślą o przedsiębiorcach chcących uprościć proces zamawiania towarów i zoptymalizować koszty związane z ich przechowywaniem. Stosowanie Eterni Opti skutkuje redukcją kosztów magazynowania, obniżeniem kosztów zamówień, uwolnieniem zamrożonego kapitału, likwidacją nadmiernych zapasów, a także kontrolą poziomu obsługi klienta. Eternia Opti monitoruje stany magazynowe i wyznacza optymalny moment zamówienia, gdy poziom zapasu spadnie poniżej poziomu bezpieczeństwa wyznaczonego przez aplikację. Poziom bezpieczeństwa jest wyznaczany tak, by zaspokoić popyt na produkty w czasie realizacji zamówienia przy uwzględnieniu ewentualnego opóźnienia w czasie dostaw oraz wahania popytu.
Program korzysta z zaawansowanych narzędzi prognozowania. Narzędzia te pozwalają na wykrycie trendów, wahań okresowych (tygodniowych, rocznych i innych), zdarzeń kalendarzowych, autokorelacji oraz wpływu innych czynników, takich jak cena produktu lub wydatki na reklamę. Eternia Opti pozwala na zaprognozowanie popytu na wszystkie towary jednocześnie, w podziale na każdy punkt magazynowania/sprzedaży z osobna. Pozwala także na prowadzenie statystyk dostawców i ocenę ich rzetelności w taki sposób, żeby w przyszłości można było dokładniej oceniać oczekiwany czas dostawy wraz z jego zmiennością oraz stan realizacji zamówienia.
Wdrożenie obejmuje pełną integrację z systemem ERP wykorzystywanym przez klienta. System ten dostarcza Eterni Opti informacji niezbędnych do działania. Do korzystania z Eterni Opti nie potrzeba nakładów finansowych przeznaczonych na zakup nowych systemów kolekcjonujących dodatkowe dane –
program wykorzystuje informacje już zgromadzone w przedsiębiorstwie.


Eksperci przekonują, że coraz częściej firmy decydują się na inwestycję w samodzielny system do zarządzania zapasami. Dla wielu firm (szczególnie dużych) standardowy system ERP z modułem odpowiadającym za gospodarkę magazynową już nie jest wystarczający.
– Rozwiązania informatyczne dedykowane dla wsparcia zarządzania zapasami powinny pozwalać na kompleksową obsługę procesów związanych z budowaniem, planowaniem, analizą i monitorowaniem zapasów. Powinny umożliwiać wielopoziomowe i wielokryterialne analizy zapasów na zadanych przez użytkownika warunkach poprzez automatyczne generowanie raportów nie tylko zestawiających dane, ale i pozwalających na wyznaczenie kluczowych wskaźników oceny zapasu – stwierdza Anna Maria Dorna. – Ponadto powinny wspierać proces przewidywania przyszłej sprzedaży, która następnie jest podstawą do generowania zapotrzebowania na poszczególne towary, automatycznie – dodaje. Jej zdaniem systemy klasy ERP w dużej mierze pozwalają tylko na generowanie raportów danych charakteryzujących zapasy i często brakuje zaawansowanych analiz wskaźnikowych.

 

Trawers

Trawers to pakiet oprogramowania autorstwa firmy Tres przeznaczony do zarządzania przedsiębiorstwem. Zbudowany jest z ponad dwudziestu systemów funkcjonalnych, obejmujących wszystkie najważniejsze obszary działania firmy. Elastyczność i budowa modułowa sprawiają, że program doskonale sprawdza się w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych większości branż.
System służy także do usprawnienia prowadzenia inwentaryzacji towarów w magazynie, wyliczając różnice między ilością spisaną z natury a ilością księgową (w ewidencji), jaka wynika z zarejestrowanego obrotu towarowego w danym magazynie. Ponadto oferuje narzędzie do tworzenia cenników i przeprowadzania zmian cen ewidencyjnych towarów.
W programie Trawers zapasy mogą być gromadzone w wielu lokalizacjach (magazynach). Pozwala to na odrębne rejestrowanie dokumentów obrotu i ustalanie stanów w poszczególnych lokalizacjach. Dodatkowo magazyny można traktować jako wydzielone jednostki przychodowe i kosztowe (maska dekretacji MM). Pozwala to np. na porównywanie wyników finansowych osiągniętych w poszczególnych lokalizacjach.
System zarządzania miejscami składowania pozwala zarządzać przestrzenią magazynową. Pozwala szczegółowo ustalić lokalizacje towarów/materiałów w magazynie, aż do identyfikacji lokalizacji partii LOT lub serii SER.
W programie jest kilkadziesiąt zestawień, które prezentują informacje o stanach ilościowych i wartościowych zapasów, stanach bieżących, tj. aktualnych w dniu wykonania zestawienia, oraz stanach w podanym dniu, czyli stanach historycznych.

 

MonZa

System informatyczny zaprojektowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania MonZa realizuje działania w zakresie optymalizowania poziomu zapasów magazynowych i wspomagania podejmowania decyzji odnośnie wielkości zakupów na podstawie generowanych prognoz popytu. System powstał na bazie wieloletnich doświadczeń konsultingowych, szkoleniowych i wdrożeniowych zespołu ekspertów zajmujących się optymalizacją zapasów w Instytucie Logistyki i Magazynowania. To sprawia, że zespół wdrożeniowy szybko i sprawie zaimplementuje także nowe funkcje istotne z punktu widzenia realizowanych procesów w przedsiębiorstwie.
Podstawową funkcjonalnośc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy