Dołącz do czytelników
Brak wyników

UWOLNIĆ rece
NOWE SPOJRZENIE NA KOMPLETACJE

Baza wiedzy | 19 lipca 2021 | NR 6
0 111

Klasyczne metody kompletacji towaru w magazynie sa skonstruowane w taki sposób, e pracownik ma
czesciowo zajete rece i tylko pr zez pewien czas moe ich uywac do prowadzenia działania podstawowego, czyli zbierania towaru. W pozostałym okresie pracownik ma zajete rece, bo musi rejestrowac swoja prace
na papierze badz potwierdzac ja skanerem kodów paskowych. Najnowsze trendy ułatwiania pracy daa do uwolnienia rak magazyniera i doprowadzenie do tego, e cały czas (badz pr zez znaczaca wiekszosc czasu) obie rece pickera beda sie mogły zajac wyłacznie kompletacja towaru.

Wartykule zajme sie tylko najtrudniejszym wariantem procesu kompletacji, czyli tzw. kompletacja pojedynczej sztuki. Polega ona na realizowaniu zamówien, wktórych pojawiaja sie pojedyncze egzemplarze kompletowanego towaru. Liczba zamawianych egzemplarzy jest mniejsza niz wielkosc opakowania zbiorczego. Wzwiazku ztym towar wmagazynie jest rozpakowywany iprzechowywany luzem badz wspecjalnych
pojemnikach. Moze wymagac tez okresowego rozpakowywania opakowan zbiorczych przez pracownika kompletujacego. Kompletacja jednej sztuki jest obecnie szeroko rozpowszechniona nawet wobrocie B2B ze wzgledu na mozliwosc bardzo szybkiego dostarczenia towarów do klienta koncowego za posrednictwem rm kurierskich. Podobnie kanał B2C bazuje niemal wyłacznie na jednostkowych zamówieniach.
Jedna zpodstawowych zasad, które musza byc stosowane wnowoczesnym magazynie, jest scisła rejestracja stanów magazynowych zuwzglednieniem miejsca połozenia towaru. Aby zapewnic optymalne rozłozenie towaru oraz jego kompletacje, stan ten powinien byc znany na biezaco. Dlatego odchodzi sie, jezeli to tylko mozliwe iekonomicznie uzasadnione, od papierowych dyspozycji, które przepisuje
sie pózniej do systemu informatycznego. Opóznienie wrejestracji informacji zwrotnej (np. gdy towar skonczył sie wgniezdzie wczesniej, niz wynikało to zjego „informatycznego” stanu) powoduje, ze pracownicy wielokrotnie sa kierowani do pracy, której nie moga wykonac (np. ponownie wysyłani po towar, którego juz dawno nie ma wgniezdzie, gdzie sa wysyłani). Aby informacja zwrotna tra ała do systemu jak najszybciej, stosuje sie tzw. on-linowa kompletacje irejestracje działania.
Do klasycznych, najczesciej spotykanych metod pracy on-line nalezy stosowanie recznych mobilnych terminali zkoncówka systemu WMS, który przekazuje pracownikowi polecenia do wykonania (np. zabierz zlokalizacji XXXX towar YYYY). Pracownik potwierdza wykonanie polecenia przez zeskanowanie kodu paskowego lokalizacji, do której był wysłany ikodu paskowego towaru, który ma skompletowac. Rozwiazanie to, bardzo dobre zpunktu widzenia zachowania wysokiej zgodnosci obrazu magazynu wsystemie WMS zrzeczywistym stanem magazynu, jest bardzo popularne ze wzgledu na swoja uniwersalnosc, gdyz te same terminale moga byc stosowane na bramie przyjec, wczasie rozkładania towaru, kompletacji, sortowania, przesuniecia iinnych prac magazynowych. Ma jednak pewna wade praktyczna. Otóz pracownik musi czesto siegac po tak zwany „pistolet”, zeby zeskanowac odpowiednie kody. Wymaga to niepotrzebnych dodatkowych ruchów oraz utrudnia prace przez to, ze rece magazyniera sa przez pewien czas zajete obsługa skanera. Ponadto jego uwaga jest odrywana od towaru czy sciezki kompletacji, akierowana na ekran terminala.
Uwolnienie rak magazyniera od terminala oraz jego uwagi od monitora wramach wydawania mu polecen moze sie dokonac na dwa sposoby. Pierwszy to wydawanie polecen iprzekazywanie informacji głosem, drugi – wizualnie. To „pokazywanie” polecenia moze sie odbywac na wiele sposobów, które ponizej omówie. Wpewnych przypadkach moze tez
nastapic mieszanie iwspółistnienie metod. Rezygnacja zterminali wiaze sie ztym, ze musi zmienic sie sposób potwierdzania wykonania polecenia. Potwierdzenie moze byc wykonane głosowo, poprzez nacisniecie przycisku wmiejscu pobrania (uzywa sie wtedy jednej
reki, ale wmało obciazajacy sposób), zeskanowanie kodu paskowego tzw. pierscionkowym skanerem (mały skaner nałozony na palec wskazujacy) lub poprzez rejestracje ruchu przez kurtyne swietlna (włozenie reki wgłab półki badz pojemnika kompletacyjnego). Mozliwe
jest najrózniejsze łaczenie metod wydawania polecenia ipotwierdzenia jego wykonania, choc czesc tych połaczen jest znacznie czesciej stosowana, tak ze weszły do kanonów pracy
pod rozpoznawalnymi juz nazwami.
Kompletacja sterowana ipotwierdzana głosem funkcjonuje pod angielskimi nazwami Voice Picking lub Pick-by-Voice. Komunikacja miedzy magazynierem dokonujacym kompletacji asystemem informatycznym odbywa sie za pomoca jezyka jak najbardziej zblizonego
do naturalnego. Komendy głosowe precyzyjnie informuja uzytkownika, jakie operacje ma wykonac, wszczególnosci, jaki produkt,
zjakiego miejsca wmagazynie powinien pobrac. Wtrakcie wykonywania zadania pracownik
akceptuje komendy ipotwierdza ich wykonanie równiez wsposób głosowy. Potwierdzanie odbywa sie dzieki odczytaniu przez człowieka specjalnie przygotowanych wtym celu cyfr kontrolnych. Ich wypowiadanie jest rejestrowane przez komputer iprzetwarzane na wartosci rozpoznawane przez system informatyczny. Oczywiscie wtym celu urzadzenie do rozpoznawania głosu musi sie wczesniej nauczyc poprawnego rozpoznawania wypowiedzi uzytkownika. Uzycie kompletacji głosowej jest szczególnie atrakcyjne tam, gdzie kompletacja towaru za pomoca kodów paskowych czy tagów RFID jest utrudniona, czyli towary nie sa okodowane ze wzgledu na techniczne trudnosci ich oznaczenia (nieregularne bryły, złe warunki przechowywania itp.). Voice Picking jest zreguły systemem pełnym, czyli najczesciej wydawanie komend ipotwierdzanie wykonania prac odbywa sie wten sam sposób.
Do systemów czesciowych (polecenie irejestracje wykonuje sie wrózny sposób) nalezy wiekszosc systemów wizualnych. Pick-by-Light czy Pick-by-Point to metody wskazywania towaru do pobrania poprzez zapalenie odpowiedniego swiatła wodpowiednim miejscu. Moze to byc dioda przy regale przepływowym albo wyswietlacz zliczba sztuk do pobrania na stanowisku kompletacji wtrybie goods-to-man. Moze to byc promien lasera czy zwykły promien swiatła oswietlajacy fragment półki badz pojemnika, jesli na jednej półce badz wjednym pojemniku znajduje s...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy