Dołącz do czytelników
Brak wyników

WMS-owe niezbędne minimum

Baza wiedzy | 8 czerwca 2021 | NR 3
0 190

Ci, którzy chcą zainwestować w system WMS, na początku zawsze zastanawiają się, czego mogą oczekiwać od tego typu rozwiązań oferowanych na rynku. Postanowiliśmy przedstawić kilka żelaznych funkcjonalności oprogramowania informatycznego oraz opisać rodzaje sprzętu, którego zakup będzie niezbędny, aby wdrożyć WMS. Bo sprawny system jest już dzisiaj nieodzownym elementem funkcjonowania w dobrze zarządzanych przedsiębiorstwach.

System WMS ma w ogólnym założeniu zautomatyzować procesy magazynowe, zoptymalizować rozlokowanie i położenie towarów oraz zoptymalizować pracę pracowników. Pozwala też wdrożyć standardy logistyczne i wyeliminować dokumenty papierowe. Nie ma znaczenia, czy magazyn jest obsługiwany manualnie, półautomatycznie czy automatycznie. W każdym przypadku znacznie podniesiona zostanie efektywność wykorzystania dostępnych zasobów oraz zapewniony będzie pełny dostęp do wszelkich danych związanych z procesami logistycznymi. Trzeba przy tym jednak pamiętać, żeby funkcjonalność systemu była przystosowana do procesów zachodzących w firmie. Tylko dostosowanie systemu do realnego funkcjonowania magazynu (a nie dostosowanie funkcjonowania magazynu do możliwości systemu) pozwala na pełną optymalizację zachodzących w nim procesów. Dodatkowo warto zastanowić się, czy z punktu widzenia strategicznego rozwoju firmy nie warto zainwestować w system, który pozwoli z czasem na jego rozbudowę o kolejne funkcjonalności oraz modyfikację już istniejących modułów. Na pewno zabezpieczy to przed dodatkową inwestycją. Nic więc dziwnego, że oferowane na rynku polskim systemy tworzone są i rozwijane nie tylko na podstawie doświadczeń producentów oprogramowania, ale również ich klientów. Powstają dzięki temu narzędzia informatyczne, które w pełni dostosowane są do realnych potrzeb przedsiębiorstw. Jakie jest jednak niezbędne minimum, którego należy wymagać od WMS-ów? Postanowiliśmy to sprawdzić. 

 

Planowanie wyjazdów w systemie Logifact®WMS

 

 


Magazyn na monitorze


Pierwszy niezbędny rodzaj funkcjonalności systemu związany jest z samym magazynem, a dokładniej swobodnym zarządzaniem miejscem magazynowania i kształtowaniem struktury magazynu w samym oprogramowaniu. Warto, by w oparciu o stworzoną strukturę można było definiować parametry logistyczne artykułów. Pozwala to w znacznym stopniu ograniczyć błędy stwierdzane przy dostawach nawet do poziomu 1%. Dodatkowo mamy pewność, że ponad 99% zamówień zostanie zrealizowanych w terminie.  
Kolejnym rodzajem funkcjonalności są te, które pozwalają znacznie przyśpieszyć obsługę magazynu. Są to nie tylko te funkcjonalności systemu, które pozwalają w szybki sposób przyjąć/wydać towar, ale także te, które umożliwiają optymalizację położenia towaru w magazynie. Dlatego więc ważne jest, aby zakupiony system miał możliwość analizowania położenia magazynowego towarów oraz obliczał najbardziej efektywne ich rozdysponowanie, dzięki czemu najczęściej zamawiane towary będą się znajdowały bliżej miejsca załadunku i możliwe będzie jego szybkie pobranie i wydanie. Dla firm często rotujących asortymentem magazynowym istotne również będzie, aby system umożliwiał pełną konsolidację artykułów składowanych w magazynie. Uzyskamy dzięki temu uporządkowany magazyn, zawsze przygotowany do realizacji nawet najbardziej złożonych zamówień. Na rynku dostępne są więc rozwiązania z dedykowanymi rozwiązaniami dla specyficznych branż, np. spożywczej. Dodatkowe funkcje umożliwiają zarządzanie partiami towarów oraz kontrolowaniem ich dat przydatności. Pozwala to uniknąć sytuacji zalegania starych towarów lub wydawania tych ostatnio wyprodukowanych w przypadku, gdy na stanie magazynowym mamy asortyment, który został wcześniej wyprodukowany. Systemy mają też możliwość zarządzania zwrotami, dzięki czemu możliwe jest uruchomienie procedur wewnętrznych oraz sprawdzenie towaru przed wysłaniem jego kolejnej partii do klienta. Inna kwestia to crossdocking, funkcja umożliwiająca bezpośrednie przeładowanie towaru do wysyłki bez potrzeby zastosowania procedury przewiezienia towaru do magazynu. 
Trzecia funkcjonalność przyspiesza obsługę nie samego magazynu, ale dostawców i odbiorców poprzez konsolidację wszystkich zamówień, w szczególności tych dokonywanych z kilku komórek organizacyjnych klienta. Dzięki temu towary wysyłane są w jednej przesyłce. Poprzez system możliwe jest też dokonywanie ocen dostawców, co pozwala w pełni kontrolować jakość dostaw przychodzących do magazynu.

 

Klient biurowy – moduł przyjęć Astro WMS

 

Klient mobilny na terminal ręczny – moduł pakowania Astro WMS

 

Wykres natężęnia pracy w kolejkach Astro WMS


Ważne jest też, aby takie narzędzie informatyczne było przydatne w codziennej pracy kadry zarządzającej, której kontrolę nad tymi procesami zapewni pełna raportowalność danych zawartych w systemie, możliwość ich późniejszej analizy, a w efekcie pełne rozliczanie usług logistycznych oraz dalsze podnoszenie efektywności zarządzania magazynem. Dodatkowo istotna jest możliwość wyszukiwania dowolnych danych wprowadzonych do systemu poprzez proste i złożone wyszukiwarki tekstowe. Często w celu pełnego ujednolicenia wszystkich danych, a w szczególności powiązania magazynu z produkcją oraz sprzedażą integruje się też wszystkie inne systemy występujące w nadrzędnym systemie. Dzięki temu dane systemu WMS wymieniane są między nim a systemami zewnętrznymi np. klasy ERP (system obsługi produkcji) czy CRM (system obsługi klienta). Wszystko to sprawia, że mamy pełną kontrolę nad interesującymi nas informacjami.

 


WMS – inwestycja nie tylko w system, ale i w sprzęt
Jednak sama funkcjonalność systemu to nie wszystko. Najważniejsze, aby był on dopasowany do potrzeb magazynu. Zapewnić to może jedynie odpowiedni model jego implementacji. Oparty on jest o kilka zasadniczych etapów wdrażania. To daje pewność, że system będzie sprawnie funkcjonował.
Pierwszym etapem implementacji systemu jest analiza przedwdrożeniowa. Często obejmuje ona stworzenie specyfikacji funkcjonalnej systemu oraz identyfikację punktów krytycznych zachodzących w procesie zarządzania magazynem. Głównym celem tego etapu jest troska o pełne dopasowan...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy