Zarządzanie zapasami

SYSTEMY SKŁADOWANIA

Zarządzanie zapasami to dziedzina logistyki, która polega na planowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu dostaw materiałów, surowców i produktów gotowych, tak aby zaspokoić bieżące potrzeby przedsiębiorstwa. Celem jest zachowanie odpowiedniego poziomu zapasów, aby uniknąć braków lub przeciążenia magazynów.

Czym jest zarządzanie zapasami?

Upraszczając, jest jednym z najistotniejszych elementów działalności każdej firmy. Celem zarządzania zapasami jest zaspokojenie potrzeb klientów przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów magazynowania i kosztów braku dostępności produktów.

Jednym ze sposobów na planowanie zapasów jest metoda ABC. Polega ona na sklasyfikowaniu produktów według ich ważności dla firmy (klasa A – najważniejsze produkty, klasa B – produkty średniej ważności, klasa C – produkty o najniższej ważności). Dla każdej z klas przydziela się odpowiedni poziom zapasów. Dla klasy A zapasy są najwyższe, dla klasy B średnie, a dla klasy C najniższe. Najczęściej występują w połączeniu z analizą XYZ, będącą uzupełnieniem analizy ABC. Podobnie jak analiza ABC, analiza XYZ jest narzędziem do klasyfikowania produktów lub usług. Jednak zamiast klasyfikować je według ich wartości finansowej analiza XYZ klasyfikuje produkty lub usługi według poziomu ryzyka związanego z ich zaopatrzeniem lub sprzedażą. Produkty lub usługi oznaczone jako „Z” są uważane za największe ryzyko, ponieważ są zależne...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy