Zarządzanie zespołem

Zarządzanie

Kultura organizacyjna – pewnie zastanawiasz się, czym ona właściwie jest. Wpisując w wyszukiwarkę internetową hasło kultura organizacyjna, znajdziemy wiele definicji tego pojęcia. Podstawowe znaczenie kultury organizacyjnej można zdefiniować jako zbiór zasad i wartości, jakimi kieruje się firma, aby osiągnąć swoje cele, a co za tym idzie zrealizować swoją misję.

Według amerykańskiej psycholog C. Anderson można wyodrębnić cztery elementy mające wpływ na kulturę organizacyjną.

 1. Ekologiczny (zewnętrzny – otoczenie, które wpływa na klimat instytucji i wewnętrzny – architektura, estetyka, kolorystyka, oświetlenie, rodzaj i jakość sprzętu).
 2. Skumulowane cechy zespołu – są to cechy zespołu, które przeważają w danej instytucji, np. płeć, wiek, generacja, doświadczenie itp.
 3. System społeczny instytucji, czyli struktura/hierarchia.
 4. System normatywny (normy, wartości, system znaczeń).

Jak widać, pojęcie kultury organizacyjnej jest złożone same w sobie i wprowadzenie kultury lub ustrukturyzowanie istniejącej już kultury stanowi nie lada wyzwanie. Wyzwanie jest tym większe, im większa i zróżnicowana jest organizacja.

Po co właściwie kultura organizacyjna?

W jakim celu definiuje się kulturę organizacyjną? Powodów jest wiele i myślę, że każda firma mogłaby podać inny. Jako główne zalety jasno określonej kultury organizacji można wymienić:

 • wyróżnienie się na tle konkurencji,
 • jasno określony zestaw norm funkcjonowania w organizacji,
 • przeniesienie wartości firmy na jej codzienne funkcjonowanie,
 • integracja pracowników wokół misji,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
 • ... i wiele więcej!

Przypisy