Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zaspokoić głód wiedzy

Baza wiedzy | 10 czerwca 2021 | NR 5
0 91

Menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie magazynami na pewno nie mogą narzekać na brak oferty szkoleniowej na rynku. Możliwości poszerzania wiedzy i zdobywania praktycznych umiejętności przez logistyków oferuje szereg firm i instytucji branżowych.

Oferta edukacyjna dla logistyków magazynowych obejmuje przede wszystkim różnego rodzaju szkolenia i warsztaty. Organizowane są one zarówno przez firmy szkoleniowe nieograniczające swojej oferty do branży logistycznej, jak również organizacje stricte branżowe. Nie brakuje także konferencji poświęconych logistyce magazynowej i imprez o szerszym spektrum tematycznym, gdzie logistyka magazynowa ma swoje istotne miejsce. Istnieje także możliwość odbycia studiów podyplomowych na poznańskiej Wyższej Szkole Logistyki.
Wyboru określonego rozwiązania najlepiej spełniającego nasze oczekiwania warto dokonać, znając możliwie szeroki zakres dostępnej oferty.

Szkoleń moc


Oferta szkoleń przeznaczonych dla osób odpowiedzialnych za logistykę magazynową obejmuje zajęcia na różnym poziomie. Szkolić mogą się zarówno osoby rozpoczynające swoją karierę w logistyce magazynowej, jak i menedżerowie z doświadczeniem chcący poszerzać swoją wiedzę.
Jednym z bogatszych programów szkoleniowych dysponuje poznańskie Centrum Edukacji Logistycznej. Ta powstała w 1997 r. instytucja oferuje pakiet szkoleń z zakresu szeroko pojętej logistyki, opartych na sprawdzonych w wieloletniej praktyce programach szkoleniowych będących własnością Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu i odpowiadających standardom Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA).
Wśród aktualnych propozycji szkoleniowych CEL znaleźć można takie pozycje, jak choćby dwudniowe szkolenia „Wstęp do zarządzania logistycznego magazynami” oraz „Zarządzanie logistyczne magazynami” (koszt każdego z nich to 960 zł netto wraz z noclegami i wyżywieniem). Dla kierowników magazynów pomocne w codziennej pracy może być również szkolenie „Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie: wykorzystanie kodów kreskowych”, którego celem jest pokazanie usprawnień w inwentaryzacji majątku, prezentacja specjalistycznych urządzeń do inwentaryzacji i sposobów przekazu odczytanych informacji do systemu informatycznego (koszt jednodniowego szkolenia to 600 zł netto).
Oprócz standardowej oferty szkoleń otwartych CEL proponuje również przeprowadzenie w firmie klienta cyklu szkoleń „dedykowanych”, tzn. zamkniętych, opartych o zmodyfikowane programy dostosowane do indywidualnych potrzeb. Cena tych szkoleń jest każdorazowo negocjowana ze zleceniodawcą.
Własne projekty szkoleniowe dla logistyków magazynowych oferuje także EffectGroup, firma szkoleniowo-doradcza działająca na rynku szkoleń od 2006 r. Interesującą propozycją może być zwłaszcza szkolenie „Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie”. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1690 zł i obejmuje udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, przerwy kawowe oraz obiad.
Europejskie Centrum Kształcenia Prestige oferuje logistykom magazynowym organizowane w Szczyrku dwudniowe szkolenie „Planowanie i zarządzanie magazynami”. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami teorii logistycznego zarządzania gospodarką magazynową oraz istotą i uwarunkowaniami tego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej, przedstawienie uwarunkowań kosztowych gospodarki magazynowej oraz możliwości optymalizacji tych kosztów, a także doskonalenie umiejętności posługiwania się miernikami oceny gospodarki magazynowej i gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie. Koszt szkolenia jest wysoki – 1390 zł brutto, ale w cenę wliczone jest pełne wyżywienie i nocleg.
Aż trzy dni na swoje szkolenie „Nowoczesny magazyn – analiza, ocena i usprawnienie procesów magazynowych w przedsiębiorstwie” zarezerwowała firma J. G. Training. Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz osób odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie magazynów różnych branż (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników wydziału magazynów). W jego ramach przewidziana jest projekcja kilku filmów przedstawiających nowoczesne rozwiązania dotyczące organizacji procesów magazynowych w wiodących polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. Problematyka kursu obejmuje również prezentację praktycznych narzędzi wykorzystywanych przy modernizacji magazynów już istniejących oraz projektowaniu nowych tego typu obiektów. Koszt – 1850 zł netto. Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia oraz możliwość skorzystania z konsultacji poszkoleniowych.

O magazynowaniu przy konferencyjnym stole


Okazją do poszerzania wiedzy, a przy tym do nieformalnych spotkań i rozmów, są zawsze konferencje i inne spotkania branżowe. Także wydawca „Nowoczesnego Magazynu” – Forum Press – kieruje swoją ofertę szkoleniową i konferencyjną do kierowników magazynów. Mowa tu o Warsztatach Magazynowych oraz Ogólnopolskim Kongresie Magazynowania i Logistyki Modern Warehouse.
Tegoroczne Warsztaty odbyły się w ostatnich dniach maja w trzech miastach: w Warszawie, Katowicach i Poznaniu. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. problemy z przesunięciami dostaw, sprawne zarządzanie pracownikami i kontrola towaru w magazynie, sprawne prowadzenie dokumentacji magazynowej, skuteczne metody motywowania i dyscyplinowania pracowników czy zasady radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktami. Tym, na co zwracają uwagę organizatorzy i sami uczestnicy tych spotkań, jest nacisk na rozwiązywanie indywidualnych problemów. Prelegent wspiera uczestników, udzielając im wskazówek i propozycji rozwiązań zgłaszanych przez nich problemów. Koszt tegorocznej edycji wyniósł 799 zł netto. W cenę wliczono koszty materiałów szkoleniowych oraz wyżywienia. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest oczywiście imienny certyfikat.
W listopadzie tego roku czeka nas także kolejna edycja Ogólnopolskiego Kongresu Magazynowania i Logistyki Modern Warehouse. Zeszłoroczna impreza zgromadziła prawie 300 uczestników, wśród których nie zabrakło dyrektorów i kierowników magazynów, dyrektorów ds. zaopatrzenia czy specjalistów ds. gospodarki materiałowej z największych polskich i zagranicznych firm.
Podczas tegorocznego kongresu uczestnicy dowiedzą się m.in., jakie rozwiązania technologiczne oraz informatyczne przekładają się na wzrost efektywności procesów magazynowych, gdzie szukać optymalizacji na styku procesów magazynowych, produkcyjnych i logistycznych, jak przygotować się na przyjęcie dużej ilości zróżnicowanego asortymentu, podnosząc jednocześnie standardy pracy w magazynie, a także, które decyzje zakupowe i inwestycyjne gwarantują najszybszy zwrot.
Program tegorocznej edycji Kongresu Modern Warehouse został przygotowany w oparciu o doświadczenia zawodowe i wiedzę zaproszonych na niego ekspertów. Uczestn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy