8 zaniedbań w eksploatacji regałów, z powodu których zarządca magazynu ma poważne problemy

STRATEGIE MAGAZYNOWE

A to już dużo, bo w magazynach z nieprawidłowościami daje to podstawę do wprowadzenia poprawy opartej na (dobrych) standardach technicznych i prawnych. Celem niniejszego artykułu jest uświadomienie czytelnika o (z)łamaniu wytycznych zawartych w obligatoryjnych aktach normatywnych (przepisach) oraz normach technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, ale w praktyce i tak sprowadza się do konieczności wypełnienia wytycznych tam zawartych. Przeanalizujemy przykłady z życia wzięte. Ze względu na ramy artykułu nie będziemy podawać wszystkich szczegółów. Czytelnik może odnaleźć je przede wszystkim w Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP (dalej: ROP), normie technicznej EN-15635 (analogicznie),  Kodeksie Pracy (KP) oraz Rozporządzeniu w sprawie użytkowania maszyn i urządzeń (dalej: ROM).
Kolejność przykładów jest następująca: te znajdujące się na początku pokazują największą nieświadomość i rażące zaniedbania, a kolejne przypadki wskazują sytuacje najczęściej występujące na rynku. Czytelnik może dokonać własnej oceny istotności przedstawionych elementów, zwłaszcza że przedstawione przykłady niefrasobliwości to jedynie garstka wszystkich wytycznych obowiązkowych, jakie dotyczą pracodawcy i zarządcy magazynu.

1. Brak oceny ryzyka

Wykony...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy