Dołącz do czytelników
Brak wyników

Bezpieczni w magazynie

Baza wiedzy | 15 czerwca 2021 | NR 3
0 40

Jak zapewnić bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw i co robią operatorzy, by zapobiec zagrożeniom? Opracowanie systemu bezpieczeństwa czy jego audyt mogą być dziś zlecane profesjonalnym firmom zewnętrznym. W jaki sposób do problemu bezpieczeństwa podchodzą operatorzy logistyczni?

Istnieje wiele sposobów walki ze stratami powstającymi przy kolejnych ogniwach procesu logistycznego. W zależności od sposobu realizowanej działalności, specyfiki obiektów i własnych zasobów zmieniają się metody postępowania, różne są zatem strategie operatorów logistycznych w zakresie bezpieczeństwa. – Firmy logistyczne wybierają różne rozwiązania. Organizacja, która ma dobrze funkcjonujący system bezpieczeństwa, sama potrafi zminimalizować zagrożenia. Wymaga to jednak zaangażowania odpowiednich środków, mam tu na myśli własnych specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa oraz własne środki techniczne. Podstawową wadą tego rozwiązania są przede wszystkim wysokie koszty. Innym rozwiązaniem jest powierzenie bezpieczeństwa profesjonalnej firmie. Od takiej firmy operator logistyczny może oczekiwać wzięcia odpowiedzialności za politykę bezpieczeństwa, dużej kreatywności, tzn. ujawniania w porę zagrożeń, znajdowania właściwych rozwiązań, a także antycypowania ewentualnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Menedżer bezpieczeństwa odpowiedzialny za kształtowanie polityki bezpieczeństwa u operatora logistycznego, aby prawidłowo realizować swoje zadania, oczywiście także musi być wyposażony w odpowiednie środki techniczne (jak np. systemy telewizji dozorowej, systemy kontroli dostępu, GPS), a także środki osobowe (pracownicy ochrony fizycznej, grupy ochrony doraźnej). Elementem wpływającym pozytywnie na zmniejszenie zagrożeń są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników magazynowych i kierowców, których dobry menedżer nie zaniedbuje – mówi Andrzej Budek, menedżer krajowy segmentu logistyka w Securitas Services Sp. z o.o. Specjaliści zajmujący się ochroną i zabezpieczaniem obiektów radzą, by nie lekceważyć zagrożeń i spojrzeć na problem kompleksowo. Najlepsze efekty daje łączenie różnych środków ochrony – technicznych czy związanych z obecnością na terenie nieruchomości pracowników dbających o porządek. 

 

Aleksander Kwoczała
współwłaściciel Heavy Duty Construction
Eksploatacja regałów magazynowych przewidziana jest zawsze na wiele lat, dlatego zarządcy magazynów powinni zwrócić dużą uwagę na sam proces montażu. Montaż regałów magazynowych nie jest prostym i błahym zadaniem, a o jego poprawności decyduje wiele czynników. Prace te muszą być wykonane zgodnie z projektami, zaleceniami producenta regałów, a także z zachowaniem parametrów montażu, które określają normy. 
Pierwszym podstawowym punktem przed dopuszczeniem firmy montażowej do wykonania prac w naszym magazynie jest jej weryfikacja. Zawsze powinniśmy zażądać od przedstawiciela firmy potwierdzenia o legalnym zatrudnieniu pracowników, potwierdzenia odbycia przez pracowników szkoleń BHP i badań wysokościowych, a także referencji z innych obiektów. Powinniśmy zwrócić także uwagę na sprzęt, którym posługują się montażyści. Wszystkie śruby i kotwy wymagają dokręcenia z odpowiednim momentem, a to możemy uzyskać, pracując tylko przy użyciu sprawnych narzędzi. Po wykonaniu montażu zweryfikujmy dokładnie przeprowadzone prace. Należy zwrócić uwagę na to, czy montaż został wykonany zgodnie z zaleceniami producenta i czy wszystkie elementy regałów są zamontowane tak, jak jest to przedstawione w projekcie. 
W ostatnich latach na rynku usług pojawiło się bardzo wiele firm montażowych, które przyciągają rażąco niską ceną za swoje prace. Decydując się na taką firmę, uważajmy, gdyż w wielu przypadkach cena ta jest efektem braku legalnego zatrudnienia jej pracowników, braku podstawowych badań lekarskich i szkoleń BHP, a także braku doświadczenia jej pracowników i podstawowej wiedzy na temat montażu regałów lub innych konstrukcji magazynowych. Stosunkowo niewielkie oszczędności wytworzone przez przypadkowy wybór firmy monterskiej mogą stworzyć osobie odpowiedzialnej za zarządzanie magazynem bardzo duże problemy w późniejszym czasie.

 

Andrzej Budek
menedżer krajowy segmentu logistyka, Securitas Services Sp. z o.o.
Na bezpieczeństwo łańcucha dostaw należy spojrzeć w sposób całościowy. Operator logistyczny, który odnotowuje niebezpieczny wzrost strat, braków, niedoborów, powinien: 
1. Dokonać analizy występujących zagrożeń. 
2. Określić skalę zjawiska. 
3. Wytypować główne miejsca powstawania strat. 
4. Wskazać mocne i słabe strony swojej organizacji w kontekście bezpieczeństwa. 
5. Przeanalizować, ewentualnie zmodyfikować własne procedury. 
6. Wybrać takie rozwiązania, które będą adekwatne do skali notowanych strat. 
7. Na bieżąco monitorować bezpieczeństwo łańcucha.
Powstawanie strat możliwe jest na wszystkich etapach łańcucha logistycznego, poczynając od nadawcy poprzez terminale, magazyny, na odbiorcy kończąc. Chcąc przeciwdziałać zagrożeniom, należy uszczelnić i objąć nadzorem jego wszystkie elementy oraz podmioty biorące udział w procesie.

 

Grzegorz Lichocik
prezes zarządu Dachser Sp. z o.o.
System czuwa nad bezpieczeństwem 
Dachser, jako operator logistyczny działający globalnie, bardzo dużą wagę przykłada do utrzymania we wszystkich zakątkach świata jednolitego standardu usług. W związku z tym stosuje szereg procedur, dzięki którym przesyłki są świetnie zabezpieczone. W dużej mierze jest to zasługa odpowiedniego wykorzystania systemów do zarządzania logistyką magazynową oraz transportem, dzięki którym można sprawnie zaplanować oraz kontrolować wszystkie procesy. Zastosowanie autorskiego systemu kontroli jakości, Active Report, który w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości z przesyłką wysyła klientowi odpowiednią informację e-mail, pozwala właściwie od razu po zdarzeniu szybko podjąć decyzję. Wszyscy, którzy mają do czynienia z dystrybucją towarów, zdają sobie sprawę z zalet takiego rozwiązania. 
W ramach kontroli stanu magazynowego produktów nasz system WMS Mikado umożliwia dowolnie częste jej przeprowadzenie. Inwentaryzacja może być zrealizowana np. każdorazowo po kompletacji towarów lub na koniec określonego okresu, np. dnia. Dzięki temu na bieżąco śledzimy i wyjaśniamy rozbieżności powstałe podczas kompletacji zamówienia. Taka procedura eliminuje wszelkie nieprawidłowości właściwie do zera.
Poza rozwiązaniami systemowymi, które umożliwiają nasze autorskie systemy WMS i TMS, stosujemy procedury, które dodatkowo zabezpieczają przesyłki fizycznie oraz chronią przed kradzieżami. Jest to m.in. zabezpieczenie transportu workami wypełnionymi zużytą folią, przechowywanie szczególnie wartościowych towarów w specjalnie wyznaczonych strefach magazynowych, z ograniczonym dostępem, czy stały monitoring magazynu.


Bezpieczeństwo – kompleksowo


Jednym z elementów decydujących o zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest analiza ryzyka. To na jej podstawie powstaje później cały system ochrony obiektu i mienia. Same zabezpieczenia antykradzieżowe to jedynie jeden z elementów systemu bezpieczeństwa. Jak powinna zatem wyglądać kompleksowa strategia bezpieczeństwa operatora logistycznego i jakie elementy obejmuje? – Zgodnie ze strategią Grupy Raben, świadcząc usługi, dbamy o bezpieczeństwo ludzi (klientów, podwykonawców i gości), powierzonych towarów, środowiska naturalnego, naszych aktywów i informacji. Realizując powyższe aspekty, prowadzimy szczegółową analizę ryzyka na różnych płaszczyznach, dzięki której opracowujemy, wdrażamy i utrzymujemy środki kontroli. Stosujemy bariery organizacyjne, np. szkolenia, uprawnienia, procedury i fizyczne, takie jak detektory, GPS, systemy tryskaczowe i CCTV. Ważnym elementem systemów bezpieczeństwa w Grupie Raben jest ich testowanie, np. ćwiczenia ewakuacyjne, testy ciągłości działania (BCM), testy niezawodności IT. W ramach pracy nad wyżej wymienionymi projektami zapewniającymi szeroko rozumiane bezpieczeństwo zostały opracowane nasze wymagania w odniesieniu do konstrukcji magazynu i pomieszczeń biurowych, systemów zabezpieczających, tj. systemy przeciwpożarowe, systemy monitoringu, które dostosowane są do specyfiki składowanych towarów. Nasze standardy konsultujemy z klientami i uwzględniamy ich specyficzne wymagania – komentują Grażyna Łukasik, menedżer Projektu SHE, i Monika Appolt-Bubacz, menedżer ds. jakości i ubezpieczeń z Raben Management Services sp. z o.o.

 

Wojciech Wieczorek
business development manager FIEGE
W magazynach klasy A dostęp do parku logistycznego jest możliwy tylko przez główną bramę wjazdową, po uprzedniej awizacji kierowców lub osób odwiedzających (zgłaszana wcześniej lista gości) daną placówkę. Na portierni ochrona sprawdza każdorazowo pojazdy, które wjeżdżają i wyjeżdżają na teren lub z terenu parku. Cały teren (zarówno place manewrowe, parkingi, jak i otoczenie budynku) jest stale monitorowany. Obiekty magazynowe i otaczająca infrastruktura są ogrodzone siatką oraz oświetlone, co zapewnia stały nadzór nad okolicą i bieżącą kontrolę ochrony w port...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy