Dołącz do czytelników
Brak wyników

Brawura operatorów źle się kończy

Baza wiedzy | 27 maja 2021 | NR 3
0 118

Najczęstszą przyczyną wypadków operatorów wózków widłowych w czasie pracy są zła organizacja pracy oraz presja czasui pośpiech. Liczba wypadków z udziałem ruchomych urządzeń do podnoszenia stale rośnie. W 2009 r. zanotowano ich ok. 150, z czego ok. 20 było śmiertelnych. 
Pierwszy kwartał br. w statystykach inspektorów pracy również nie wygląda dobrze. 

 

W pierwszym kwartale br. zanotowano 1208 wypadków przy pracy w miejscach magazynowych. Porównując to do statystyk za ten sam okres z roku 2009, ogólna liczba wypadków w tej grupie wzrosła ok. 50%. W całym 2009 r. zanotowano ok. 150 wypadków pracowników obsługujących wózki widłowe w magazynach, z czego 20 było śmiertelnych. Najczęstszą przyczyną tego typu tragicznych zdarzeń były zła organizacja pracy, pośpiech i presja czasu. Najczęściej dochodziło do uderzenia, przygniecenia, zmiażdżenia lub uwięzienia przez zablokowane w korytarzu roboczym urządzenie. Warto mieć też na uwadze fakt, że statystyki obejmują najczęściej przypadki najcięższe, które spowodowały poważne obrażenia ciała albo śmierć, co obligowało pracodawców do ich zgłoszenia Państwowej Inspekcji Pracy. Większość zdarzeń tzw. lżejszych w skutkach zdrowotnych —polegających na skaleczeniu się, poślizgnięciu się, potknięciu i upadku pracownika, nie jest w ogóle nigdzie zgłaszana. 

 

Podstawa prawna 


Pracodawca jest zobowiązany przeszkolić pracowników (w tym obsługujących wózki widłowe) w dziedzinie bhp i wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy. Regulacje prawne zawarte są w:
1) art. 2373 i 2374 Kodeksu pracy;
2) § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
3) rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).
(źr. PIP)


Niestety, pracodawcy nadal lekceważą podstawowe reguły zapewnienia bezpieczeństwa pracy w magazynach. Rosnące statystyki pokazują, jak duży jest to problem. Do tego dochodzi nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie towarów oraz pozostawianie zbędnych przedmiotów na drogach transportowych. PIP zwraca też uwagę na brak nadzoru lub tolerowanie przez kierowników magazynów niewłaściwych metod wykonywania pracy, jak np. podnoszenie osób na palecie położonej na widłach wózka, jazda wózkiem wykonywana przez osoby nieuprawnione do tego, dopuszczanie do wykonywania pracy osób bez wymaganych kwalifikacji i przygotowania zawodowego, czyli krótko mówiąc brawura – to niemalże codzienność w niektórych polskich magazynach. Do tego dochodzi brak wiedzy o sprzęcie lub brak odpowiednich kwalifikacji personelu, któremu taki sprzęt się powierza.

Nie warto oszczędzać na wyposażeniu 


Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia podnośnikowe często nie znają wszystkich właściwości urządzeń, na których pracują. Nowoczesne wózki widłowe mają wiele funkcji układu napędowego oraz układu nośnego. Brak odpowiednich szkoleń operatorów wózków widłowych prowadzi często do problemów ze sterownością urządzenia oraz korzystania z funkcji hamulców i regulacji prędkości wózka. Z drugiej strony pracodawcy, oszczędzając na wyposażeniu wózków widłowych, nie zdają sobie sprawy, na jakie ryzyko narażają ich operatorów albo też źle dobierają urządzenia do funkcji, jakie ma spełniać. Chodzi o montaż dodatkowych funkcji i rozwiązań technologicznych, jak np. automatyczne reduktory prędkości czy też układy hamulcowe wrażliwe na ciężar wózka, zabezpieczenia go przed gwałtownymi skrętami. 
W niektórych modelach wózków widłowych istnieje możliwość montażu kamer, które dają podgląd na widły po to, aby mieć stałą kontrolę nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Coraz częściej na wyposażeniu znajdują się również urządzenia do automatycznej preselekcji wysokości, gdzie operator, programując odpowiednie wysokości półek magazynowych, nie musi za każdym razem celować w półkę, co ułatwia mu pracę, przyspiesza operacje magazynowe, a przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo. Równie ważna jest wygoda i komfort pracy samego operatora. Słaba widoczność jest również częstą przyczyną wypadków z udziałem wózków widłowych, tak jak potrącenie pieszego lub obiektu, którego operator wózka nie może zobaczyć. Najważniejsze jednak są dodatkowe systemy zabezpieczające przed wywróceniem pojazdu podczas przewożenia ładunku oraz uniemożliwiające jazdę z podniesionymi widłami, na których znajduje się ładunek. Zwłaszcza przy urządzeniach dobieranych do magazynów wysokiego składowania. Jednak zawsze należy pamiętać, że te wszystkie elementy nie wystarczą do zapewnienia 100% bezpieczeństwa. 

 

Systemy bezpieczeństwa Linde 


Przed rozpoczęciem produkcji każdej serii wózków Linde Material Handling przeprowadza liczne testy. Jednym z nich jest „Test uderzenia z góry”, tzw. Impact Drop Test. Przeprowadzamy go od 25 lat. Polega on na tym, że w zależności od rodzaju pojazdu, spuszcza się ciężar o wadze do 1,7 tony z wysokości 2,5 metra na dach wózka widłowego. Według przepisów prawa dach nie powinien si...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy